رییسی در پایان نشست با دانشجویان:

در برخورد با مفاسد خصوصا مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی را قائل نیستیم

در برخورد با مفاسد خصوصا مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی را قائل نیستیم آی وكیل: رئیس قوه قضائیه درانتها نشست با دانشجویان ضمن تاكید بر تقویت ارتباط با بدنه دانشجویی كشور، اظهار داشت: از گزارشات مردمی پیرامون فساد حمایت می نماییم و مخبرین و كسانی را كه خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار می دهیم و ما این مساله را به صورت قانونمند دنبال می نماییم تا سازوكار آن برقرار شود.


به گزارش آی وكیل به نقل از مركز رسانه قوه قضائیه، آیت الله رئیسی در جمع بندی نشست صریح و صمیمانه با دانشجویان به بیان نكاتی پرداخت و اظهار نمود: مطالب خوبی از طرف دانشجویان عزیز در این نشست عنوان شد. یك بخش از این مطالب شامل پیشنهاداتی بود كه بسیار قابل توجه هستند؛ خصوصاً پیشنهاداتی كه از طرف دوستان و دانشجویان علوم قضائی مطرح شد؛ همچون مسئله ی توجه به دادرسی ها در ارتباط با اتقان احكام و اطاله دادرسی ها و كاهش ورودی پرونده ها و كاهش جمعیت كیفری، اینها پیشنهادات قابل توجهی است كه در برنامه كاری ما نیز مطرح هستند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به لزوم مشخص شدن تكلیف اسناد عادی در كشور اظهار داشت: خیلی از پرونده ها كه در دادگستری ها ورود می یابد محصول همین سوژه است كه اسناد عادی جای اسناد رسمی را می گیرند و سبب مشكلات جدی برای طرفین معامله می شود.
آیت الله رئیسی اشاره كرد: این اسناد عادی در زمینه های مختلفِ مورد معامله گوناگون هستند. حال آنكه اگر سند رسمی باشد اتفاقاتی نظیر فروش یك آپارتمان به چند نفر كمتر اتفاق می افتد.
وی بیان داشت: باید با همكاری مجلس تكلیف سندهای عادی را مشخص نماییم و رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی جزو برنامه های كاری ماست.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به سوژه سلامت قوه قضائیه اظهار نمود: باور ما این است كه اگر یك قاضی یا یك فرد در رابطه با مجموعه قضائی صلاحیتش مخدوش شد، به هیچ عنوان حق ورود به سایر عرصه های قضائی همچون امر وكالت را ندارد.
آیت الله رئیسی با اشاره به اینكه در برخورد با مفاسد خصوصاً مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی را قائل نیستیم، اظهار داشت: هركسی در هر جایگاهی شامل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی باشد، اگر مرتكب فساد شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و در این رابطه هیچ خط قرمزی وجود ندارد.
وی ادامه داد: در ارتباط با مبارزه با فساد خط قرمز ما پیگیری بی استناد است؛ اما اگر استنادات كافی وجود داشته باشد، هیچ خط قرمزی را برای برخورد با فساد خصوصاً فساد اقتصادی قائل نیستیم.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: امروز همه بخش های كشور باید باور داشته باشند كه بنای ما در دستگاه قضائی بدون توجه به خط و جریان و وابستگی و پیوستگی، سلامت در نظام اداری كشور است؛ پس هیچ خط قرمزی را در امر مبارزه با فساد برای خود نمی شناسیم.
آیت الله رئیسی اظهار داشت: به همكارانمان صریحاً اعلام نموده ایم و این اعلام را مسئولان و مردم نیز بدانند كه در برخورد با فساد هیچ خط قرمزی نداریم.
وی ادامه داد: مردم بهترین ناظران هستند. هرجا به مردم اعتماد كردیم و مردم را به میدان آوردیم، آنجا حوزه موفقیت ما بوده است؛ پس از گزارشات مردمی پیرامون فساد حمایت می نماییم و مخبرین و كسانی را كه خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار می دهیم. ما این مساله را به صورت قانونمند دنبال می نماییم تا سازوكار آن فراهم گردد و افراد مخبر و خبردهنده از فساد تحت فشار قرار نگیرند و تشویق شوند. البته نه اینكه یك مسئولی مدتی در جایی مشغول بوده و حالا بیرون آمده و اعلام نماید در آن مجموعه فساد وجود دارد؛ این قابل پیگرد است كه چرا این فرد تابحال از این فساد در آن مجموعه خبر نداده است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینكه در این دوره تحولی به دنبال شفاف سازی هستیم، اظهار داشت: بر اساس اصل شفاف سازی اعلام نموده ایم كه آرای قضات در منظر و مرئای همگان قرار گیرد و در سامانه ای همه آرای قضائی بدون ذكر نام درج شود؛ البته در مواردی كه قانون گردنگیر كرده نظیر پرونده های فساد اقتصادی، پس از قطعی شدن حكم، آن حكم صادره بنا بر تصریح قانونی با ذكر نام اعلام خواهد شد.
آیت الله رئیسی با اشاره به پرونده واگذاری ها در سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: سوژه خصوصی سازی ها را با جدیت مورد رسیدگی قرار می دهیم تا مردم و نخبگان در جریان قرار گیرند. همین طور برای این منظور قضاتی را مأمور كرده ایم و گزارشات سازمان بازرسی نیز در این رابطه آماده شده است.
وی ادامه داد: برخی دوستان در این نشست اسامی شركت هایی را در ارتباط با واگذاری های سازمان خصوصی سازی ذكر كردند كه باید بگویم پیگیری سوژه این شركت ها و شركت هایی كه شما به آنها اشاره نكردید، در دستور كار است.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: صد نفر از نمایندگان مجلس نیز شكایات و گزارشات مستندی را نسبت به برخی خصوصی سازی ها به بنده نمایش كردند؛ بدین سبب این مساله را با جدیت پیگیری و نتایج آنرا به مردم اعلام خواهیم كرد.
آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به استفاده از ظرفیت های قوه قضائیه در كمیسیون ها و مجامع تصمیم ساز اظهار داشت: بنای ما این است كه از ظرفیت های قوه قضائیه در كمیسیون ها و مجامع تصمیم ساز به ویژه در حوزه های اقتصادی و در اموری نظیر تضمین اجرای قانون، نظارت بر حسن اجرای قانون و جلوگیری از فسادهای احتمالی، بهره برداری نماییم.
ایشان سپس با اشاره به سوژه رفتار قضات اظهار داشت: دستورالعملی را در چند فصل با الهام از موازین شرعی و آموزه های امام راحل (ره) و فرمایشات مقام معظم رهبری درباب لزوم حفظ كرامت همه مراجعان و مرتبطان به مجموعه های قضائی شامل قاضی، وكیل، شاكی و متهم تهیه كرده ایم و این دستور العمل بزودی ابلاغ خواهد گردید.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: حفظ كرامت همه افراد كه به نحوی با مجموعه های قضای مرتبط هستند، برای همه بخش ها در دستگاه قضائی الزامی است؛ البته عموماً قضات ما به امر حفظ كرامت مراجعان و مرتبطین به دستگاه قضائی اهتمام دارند؛ لكن بنای ما آن است كه موارد كم نیز در این رابطه نداشته باشیم.
آیت الله رئیسی با اشاره به مسئولیت قوه قضائیه در سوژه حقوق بشر اظهار داشت: باید جنایات مدعیان دروغین حقوق بشر كه بزرگترین ناقضان حقوق بشر در دوره معاصر هستند را به رخ بكشیم؛ خصوصاً در فضای رسانه ای كه این مدعیان دروغین حقوق بشر اهتمام در محدود كردن سخنان حق دارند.
وی اشاره كرد: ما باید در دستگاه قضائی به صورت مستند اعلام نماییم كه در جایگاه مدعی حقوق بشر هستیم و این امر نیازمند كار و تلاش است و در دستور كار قرار دارد. بااینكه امیدی به رسیدگی به جنایات مدعیان دروغین حقوق بشر در دادگاه ها و مجامع بین المللی كه تحت فشار صهیونیست ها و مستكبرین هستند نداریم، اما بازگو كردن جنایات آنها را برای آزادمردان و آزادزنان عالم ضروری می دانیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به سوژه بورسیه ها اظهار داشت: مقام معظم رهبری چندین بار نسبت به احقاق حق دانشجویان تاكید داشتند. در این رابطه پیگیری هایی صورت گرفته است؛ اما این پیگیری ها بااینكه لازم بوده، كافی نبوده و ما مصمم به پیگیری و احقاق حق دانشجویان بورسیه هستیم.
آیت الله رئیسی اضافه كرد: تلاش ما این است كه اگر در ارتباط با پرونده بورسیه ها حكمی از طرف دیوان عدالت اداری صادر شده، اما مورد اجرا قرار نگرفته، از سازوكارهایی كه در قانون برای اجرای احكام صادره از جانب دیوان عدالت اداری پیش بینی شده، بهره بگیریم تا در قضیه بورسیه ها از جانب دستگاه قضائی احقاق حق صورت گیرد؛ البته خود دوستان و دانشجویان بورسیه نیز باید در این رابطه به ما كمك كنند و پیگیری های لازم را صورت دهند و من نیز به همكاران در دیوان عدالت اداری تاكید خواهم كرد كه این مساله بورسیه ها را به یك سامانی برسانیم.
وی با اشاره به سوژه پیش گیری از وقوع جرم اظهار داشت: همه دستگاه ها برای پیش گیری از وقوع جرم و كاهش ناهنجاری ها مسئولیت دارند و باید از تمام ظرفیت های خود بهره ببرند. برای مثال دستگاه های حوزه اقتصادی شامل دستگاه های نظام پولی و مالی، نظام صادرات و واردات و نظام مالیات همه و همه مسئولیت دارند و مرزبانی نظام اقتصادی كشور را برعهده دارند و باید تلاش كنند جرم اقتصادی اتفاق نیفتد و كالای قاچاق و غیرقانونی وارد كشور نشود.
رئیس قوه قضائیه اشاره كرد: مسئولین فرهنگی كشور مرزبانان فرهنگی هستند و باید مراقب باشند كه شبیخون فرهنگی به قلب ها و دل ها، اراده ها و اعتقادات و سرمایه های عظیم كشور در حوزه فرهنگی وارد نشود.
آیت الله رئیسی با اشاره به سوژه فضای مجازی اظهار داشت: امروز كسی تردید ندارد كه باید از فضای مجازی برای تسهیل امور و دسترسی مردم و انتقال اطلاعات استفاده شود؛ اما این فضا باید مدیریت شود؛ یعنی این بستر مجازی نباید برای مجرمان و قانون گریزان یك بستر جرم فراهم آورد و بستری برای ورود به حریم خصوصی مردم باشد.
وی اظهار داشت: فضای مجازی باید فضایی جهت استفاده مردم باشد؛ نه فضایی برای سو استفاده جهت ضربه زدن به حقوق مردم، آزادی، آبرو و حیثیت مردم و اخلاق جامعه و بسیاری دیگر از حقوق جامعه.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخورد با متخلفینی كه در حراست از مرزهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی كشور قصور می كنند، اظهار داشت: گاهی ترك فعل ها خسارت بیشتری از انجام فعل ها دارند. فردی در دوره ای مسئولیت دارد و كاری كه بر عهده دارد را انجام نمی دهد و خسارت هایی متوجه كشور می شود؛ لزوم پیگیری این ترك فعل ها كمتر از فعل ها نیست؛ بلكه بیشتر است.
آیت الله رئیسی اظهار داشت: مسئله دیگر بحث سیل اخیر بود كه خوشبختانه با حضور مردم كارها پیش رفت. خیلی از مردم حضوراً در مناطق كمك كردند و برخی هم بصورت مالی كمك كردند كه حوزه نجات و امداد انجام شد. در حوزه پرداخت خسارت ها كارها دنبال می شود؛ اما كار اصلی كه باید دنبال شود، لطمه شناسی است. ما معتقدیم كه اگر آمادگی در زیرساخت ها وجود داشت، خسارت ها كمتر بود. كشور حالا از نزولات رحمت الهی بهره مند می باشد؛ ولی نباید اینقدر خسارت داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: به همكاران خود اعلام كردم كه با همكاری نهادها و دستگاه ها خصوصاً سمن ها به مسئله لطمه شناسی بپردازند؛ چون سمن ها در بحث محیط زیست و مبارزه با مفاسد و جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی می توانند نقش بسیار فعالی داشته باشند.
وی اظهار داشت: به دنبال این هستیم كه این امر را ساماندهی نماییم تا از سمن ها بیشتر استفاده گردد. درباره پیشگیری هم باید اظهار داشت كه هر چه نهادهای تربیتی و آموزشی و پرورشی فعال تر باشند، ما شاهد كاهش بیشتر جرایم خواهیم بود. باید كاری كرد كه انگیزه جرم به وجود نیاید و اگر هم جرمی واقع شد، برخورد لازم صورت گیرد.
آیت الله رئیسی اضافه كرد: توجه به تربیت و اخلاقیات موجب می شود كه انگیزه جرم به وجود نیاید. رواج اخلاق و معنویت خصوصاً در حوزه های تربیتی و آموزشی در كاهش جرم بسیار مؤثر است.
رئیس قوه قضائیه اشاره كرد: البته نقش نظارت ها هم بسیار اهمیت دارد و اگر در جایی انگیزه جرم بوجود آمد، باید كاری نماییم كه ابزار وقوع جرم در اختیار افراد نباشد. در این زمینه اگر هشدارها فعال باشد و سازوكارهایی وجود داشته باشد و بسترهای وقوع جرم اصلاح گردد، دیگر امكان وقوع جرم نیست.
وی ادامه داد: بدین سبب وظیفه قانونگذاران تصویب قانونی برای مبارزه با فساد است؛ وظیفه دستگاه های اجرایی این است كه بسترهای وقوع فساد را از بین ببرند و وظیفه قوه قضائیه هم برخورد با مفاسد است و اگر هر دو اینها به وظایف خود عمل كنند، ما حتما كاهش فساد را شاهد خواهیم بود.
آیت الله رئیسی در ارتباط با سوژه اطاله دادرسی ها هم اظهار داشت: ما كاهش اطاله دادرسی را در دستور كار داریم؛ اما یكسری پرونده های خاص هم هستند مثلاً یكسری پرونده های مفسدان اقتصادی را داریم یا پرونده هایی هستند كه قلوب مردم را جریحه دار می كنند. مثلاً وقتی یك حادثه تلخ رخ می دهد، ما باید خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی نماییم و آنرا هم به اطلاع مردم برسانیم؛ اما در اینجا برخی دوستان به پرونده هایی اشاره كردند كه اطلاعات آن كامل نیست. مثلاً فردی از پرونده ای اطلاعی داشته و این اطلاعات را به رسانه ها داده است؛ اما برمبنای قانون انتشار اخبار پرونده ها بعد از قطعی شدن حكم امكان دارد و اطلاع رسانی ما بعد از آرا و احكام دادگاه های تجدیدنظر و بعد از قطعیت حكم خواهد بود؛ نه در مرحله دادگاه بدوی.
رئیس قوه قضائیه در ادامه درباب نقش زنان و حضور آنها در جامعه اظهار داشت: ما در قوه قضائیه در بخش های مختلف از زنان كمك گرفته ایم. حالا قضات زن را در قوه قضائیه داریم و حتی در دیوان عالی كشور قاضی زن داریم؛ اما این كه از زنان بیشتر استفاده شود، یك مسئله قابل توجه است و انشاالله این مسئله را پیگیری می نماییم. درباب اشتغال زنان و پشتیبانی از اشتغال آنها ما باید برمبنای قانون عمل نماییم و باید قانون و مقرراتی برای پشتیبانی از آنان وجود داشته باشد.
آیت الله رئیسی اشاره كرد: نقش زنان در خانواده ها بسیار مهم می باشد و در مسائل اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرایم زنان نقش پررنگی دارند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به سوژه سازمان بازرسی اشاره نمود و اظهار داشت: سازمان بازرسی یك نظارت برون دستگاهی دارد؛ اما باید دانست كه هر مدیری در هر جایی وظیفه نظارت بر حوزه عملكردی خود دارد؛ یعنی نخستین نظارت ها بر هر دستگاهی وظیفه مدیران آن دستگاه است.
وی اظهار داشت: نظارت سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات یك وظیفه برون سازمانی است. این نظارت ها درست است؛ اما باید فعال باشد و اگر اختلاس یا فساد یا حتی كوتاهی در جایی صورت گرفت، در مرحله اول باید مدیران آنها نظارت و جلوگیری نمایند و سپس مجموعه های برون سازمانی وظیفه دارند به كار خود عمل كنند.
آیت الله رئیسی درباب توجه به منابع طبیعی و جنگل ها هم اظهار داشت: توجه به منابع عمومی و جنگل ها و سرمایه های عمومی امری است كه مقام معظم رهبری در ضمن سال ها بر آن تاكید نمودند و قانون و مسئولان هم بر آن تاكید دارند و برخی هم به آن عمل می كنند.
رئیس قوه قضائیه افزود: در این راستا بنا داریم شورای حفظ حقوق بیت المال كه وظیفه اش درباره جنگل ها و منابع طبیعی و اراضی است را فعال تر نماییم. این شورا در مقطعی تشكیل شده است؛ اما در بعضی استان ها فعال نیست كه بنا داریم این شوراها را فعال كنیم؛ چون همه مسئولان در این شورا حضور دارند و وظیفه مند هستند و با كمك این شورا می توان از دست اندازی به منابع عمومی پیشگیری كرد.
وی درباره پرونده دلارهای گرفته شده توسط برخی افراد هم اظهار داشت: عده ای دلار دولتی گرفته اند و در بازار آزاد فروخته اند و ما اعلام نموده ایم كه كسانی كه كالا وارد نكرده اند، باید پرونده آنها پیگیری شود و تاكید هم كرده ایم كه پرونده های آنها به یك نتیجه روشن برسد و به اطلاع مردم رسانده شود.
آیت الله رئیسی اضافه كرد: مسائلی كه در ذهن مردم است، باید حتما اطلاع رسانی شود. یعنی بنا داریم پرونده هایی كه مورد سوال مردم، بویژه دانشجویان است و رسانه ای هم شده است، روندشان اطلاع رسانی گردد؛ اما اگر جایی شما خواستید اظهار نظری كنید، خوب است كه اطلاعات شما كامل باشد. ما بنا داریم درباب پرونده های مهم و ملی شفاف سازی كرده و اطلاع رسانی روشنی داشته باشیم و اطلاعات آنرا به گوش مردم برسانیم.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: درباره بعضی از پرونده ها مثل لواسانات یا مناطقی كه دوستان نام بردند، باید بگویم كه پرونده ها در حال پیگیری است و برمبنای مدارك قبلی رسیدگی می شود و اگر مدارك جدیدی هم به ما نمایش شود، به آنها توجه می نماییم.
وی ادامه داد: ما معتقد هستیم كه مشكلاتی كه برای مردم در پرونده هایی مثل پدیده یا مؤسسات مالی بوجود آمد، امكان پیشگیری دارد؛ پس نباید اجازه داد مدت های زیادی بگذرد و سرمایه های مردم توسط عده ای جمع شود و بعد از آن بخواهیم اقدام نماییم. مردم حرف درستی می زنند و می گویند ما به مجموعه سازمان های داخلی اعتماد داریم و وقتی جلوی آنها گرفته نمی گردد، ما به آنها اعتماد می نماییم و وقتی تبلیغ آنها در صدا و سیما یا جاهای دیگر دیده می شود، به آنها بیشتر اعتماد می نماییم.
آیت الله رئیسی اضافه كرد: در این خصوص بانك مركزی و نهادهای نظارتی باید به وظیفه خود عمل كنند و نگذارند این مسائل طی سال ها به وجود بیاید؛ چون سوژه پدیده یك شبه به وجود نیامده است و در ضمن سالیان سال به وجود آمده است.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: سوژه برخی وزارتخانه ها كه توسط شما عنوان شد، حرف درستی است و باید بررسی شود كه عملكردهایشان در گذشته چگونه بوده و الان چگونه است. البته این مساله مربوط به یك وزارتخانه نیست؛ بلكه اگر عملكرد یك وزارتخانه یا نهاد دیگری موجب شود كه خسارت جدی به مردم وارد شود، مسئله كاملاً قابل سوال است؛ یعنی باید دانست كه پاسخگویی صرفاً مربوط به یك دوره خاص نیست.
وی اظهار داشت: مثلاً در قضیه سیل شیراز باید مدیران هر دوره ای در هر مقطعی كه بودند مورد سوال قرار گیرند كه در دوره مدیریتشان چه اقداماتی كرده و چه اقداماتی نباید می كرده اند. هر فرد در هر زمانی باید پاسخگوی اقداماتش در زمان مسئولیتش باشد.
آیت الله رئیسی اظهار داشت: كسانی كه در هر دوره ای مسئولیت داشته اند، اگر ثابت شد كه از ناحیه آنها فعل یا ترك فعلی صورت گرفته كه سبب خسارت به مردم شده است، باید حتما مورد سوال قرار گیرند.
رئیس قوه قضائیه در ارتباط با سوژه جوان گرایی در دستگاه قضائی هم اظهار داشت: ما نسبت به جوان گرایی اعتقاد مثبت داریم؛ اما باید دانست كه در بعضی مناصب نیاز به یكسری اقدامات و سوابق است. مثلاً رئیس سازمان بازرسی باید یك سابقه قضائی با پایه مشخص داشته باشد؛ البته در مواردی هم كه گردنگیر قانونی داشته باشیم، اهتمام می نماییم در میان گزینه های مناسب، حتما گزینه جوان را انتخاب نماییم و آنرا ترجیح می دهیم.
وی اظهار داشت: البته قضات ما حالا اكثراً جوان هستند؛ اما منظور از جوان بودن داشتن ۲۰ سال سن نیست؛ تا ۵۰ سال هم مطرح است. ما در جاهایی كه بتوانیم حتما از جوانان استفاده خواهیم كرد و بنا داریم به جوان ها بیشتر میدان دهیم؛ مگر در جاهایی كه الزامات قانونی داشته باشیم.
آیت الله رئیسی درباب اطلاع رسانی در دستگاه قضائی هم اظهار داشت: ما در قوه قضائیه مركز رسانه داریم و بنا داریم كه آنرا فعال نماییم تا در عرصه رسانه بتواند حضور بهتر و برتری داشته باشد و با رسانه های دیگر هم همكاری بهتری داشته باشیم.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: سخنگوی قوه قضائیه را هم كه انتخاب كردیم بر این اساس بود كه یك فرد قاضی باشد تا از وضعیت دادگاه ها و قضا باخبر بوده و با اطلاعاتی هم كه خودش دارد، بتواند اطلاع رسانی داشته باشد.
وی اظهار داشت: آقای محسنی را خداوند حفظ كند كه در این مدت زحمت كشیدند. ما جریان سخنگویی و پاسخگویی و برگزاری نشست های مطبوعاتی و رسانه ای را امر درستی می دانیم؛ البته ما در قوه قضائیه باید بیشتر اهل عمل باشیم تا حرف زدن. بگذارید حرف ها را دیگران بزنند و ما و همكارانمان با عمل كردن، كارها را جلو ببریم. بنا داریم كه بیشتر از اقدامات انجام شده مردم را باخبر نماییم تا اقداماتی كه باید صورت گیرد تا مردم عملاً در جریان اقدامات ما باشند و انشاالله اعتماد مردم بعنوان سرمایه های اجتماعی ما ترمیم شود.
آیت الله رئیسی درباره مسئله خصوصی سازی اظهار داشت: در حال پیگیری هستیم و معتقدیم اگر آن اقداماتی كه قانون مشخص كرده است صورت گیرد، دیگر مشكلات امروز به وجود نمی آید؛ بطوریكه مقام معظم رهبری هم در مورد خصوصی سازی ها دوبار تاكید داشته اند.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: توانمند سازی بعد از خصوصی سازی امری است كه بسیار مهم می باشد. یعنی بعد از واگذاری ها و خصوصی سازی ها باید از افراد حمایت های حقوقی، اعتباری و مالی شود. بدین سبب یك كار مهم دولت، توانمندسازی بخش خصوصی سازی است. مثلاً در یك جایی روند واگذاری درست بوده است، اما از آن فعال بخش خصوصی حمایت نشده است و لازم است كه از آن حمایت شود تا بتواند به كارش رونق دهد.
وی در ارتباط با ادامه برگزاری این جلسات و ارتباط با دانشجویان هم اظهار داشت: این جلسه باید آغاز ارتباط ها باشد. شما نماینده دانشجویان هستید و البته ارتباط ما علاوه بر نمایندگان دانشجویان، باید با كل بدنه دانشجویی هم برقرار باشد. معتقدم باید با كل بدنه دانشجویی ارتباط گرفت. مثلاً در همین جلسه امروز خیلی از حرف ها زده نشد و همه افراد صحبت نكردند؛ پس پیشنهاد می نماییم كه حرف ها و مسائل را همان موقع كه باخبر می شوید، بیان كنید و نگذارید از آن زمان بیشتر بگذرد. من به شخصه اخبار جریانات دانشجویی را دنبال می كنم. شما باید مسائل را به ما انتقال دهید. انشاالله یك نفر را مسئول می نماییم تا كارهای ارتباطی را پیگیری كند؛ چون معتقد هستیم كه این ارتباط ها باید افزایش یابد. حتما نباید مسائل را به صورت رسانه ای دنبال كنید و مثلاً اگر در محله خودتان یك اتفاق می افتد و یا در جایی یك انحرافی می بینید، آنرا به ما اعلام كنید. امیدوار هستیم كه بتوانیم این جلسات را بیشتر برگزار نماییم.1398/02/26
15:20:42
5.0 / 5
76
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکلا

وکیل
وکالت قانونی

وکالت

مدافع

آگهی قانونی وکیل

وکیل دادگستری