چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات جعبه سیاه پرونده بابك زنجانی

قاضی صلواتی خطاب به زیباحالت منفرد: ۶۰ میلیون دلار بابت ذخیره نفت ها به جیب زده اید

قاضی صلواتی خطاب به زیباحالت منفرد: ۶۰ میلیون دلار بابت ذخیره نفت ها به جیب زده اید آی وكیل: چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیبا حالت منفرد معروف به جعبه سیاه پرونده بابك زنجانی اجرا شد.


به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیبا حالت منفرد معروف به جعبه سیاه پرونده بابك زنجانی بامداد امروز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی انجام شد.
در ابتدای این جلسه، قاضی صلواتی از وكلای شركت نفتی HK خواست در جایگاه حاضر شوند.
شكاری یكی از وكلای شركت نفتی HK در جایگاه حاضر شد و اظهار داشت: بنده و آقای صادقی قهاره به وكالت از شركت ملی نفت ایران و HK شكایت خودرا از علیرضا زیبا حالت منفرد اعلام می نماییم، ادله شكایت نیز در كیفرخواست به خوبی بیان شده و اگر لازم شد توضیحات را نمایش می دهیم.
در ادامه قاضی صلواتی از متهم زیبا حالت منفرد با حضور در جایگاه ادامه دفاعیات خودرا نمایش كند.
وی اظهار داشت: در كیفرخواست بیشتر از نیمی از ۵۸ صفحه مربوط به اقدامات مجرمانه بابك زنجانی و شركای وی است و فقط چند بار از بنده نام برده شده است.

زیبا حالت منفرد اضافه كرد: متأسفانه عدم حضور من در ایران بنا به سفارش آقای شمس بود تا زمینه را برای انداختن كلی و یا قسمتی از تقصیر مقابل بنده فراهم آورند. شمس طی تماس تلفنی به من گفت «زور گربه بیرون قفس از شیر داخل قفس بیشتر است»، آقایان فكر نمی كردند كه بنده توسط پلیس اینترپل به كشور بازگردم.

وی افزود: اظهارات و اقاریر متهمین مقابل بنده كذب محض است و بعد از دستگیری با ضابطین همكاری لازم را داشته ام.

وی اظهارات زینب مددی هماهنگ كننده امورات بابك زنجانی شد را كذب خواند و اظهار داشت: خانم مددی اعلام نموده كه بنده چندین بار در سال به دفتر بابك زنجانی رفت و آمد داشتم این در شرایطی است كه در طول مدت آشنایی ام فقط ۳ بار به آنجا مراجعت كردم.

وی اظهار نمود: همین طور طبق اظهارات خانم مددی، مدیریت آی بَن با بنده بوده است در صورتیكه طبق بررسی ها مشخص شد بنده هیچ نقشی چه در مراحل ثبت و چه در مدیریت آن نداشتم همین طور تأسیس بانك CIMB كه ۴۰ سال پیش در مالزی تأسیس شد را بر عهده من گذاشتند كه كیفرخواست متناقض و حاوی مطالب كذب است.

متهم زیبا حالت منفرد اظهار داشت: حدود ۴ هزار حواله به نام شركت های بابك زنجانی انجام دادم و به ازای هر حواله ۵۰ دلار می گرفتم، حواله جات ارسالی از بانك FIIB بوده است اما دادیار نتیجه گیری ناصوابی كرده است در خصوص اینكه این درآمدها از شركت آی بَن است.

وی اضافه كرد: آقای مالاژ مدیرعامل گرین مالین فردی مالزیایی تبار است و دو كشتی برای انبارداری نفت ایران قرار می دهد و قرار بر این می شود كه این مساله مخفی و پوشیده بماند تا ردی از نفت ایران نماند، ماهانه یك دلار و ۱۰ سنت بابت هر بشكه نفت آنرا اجاره دادند و آقای شمس و زنجانی با وی موافقت كردند و بنده از جهت دلسوزی به چانه زنی ادامه دادم و آنرا به ۹۵ سِنت رساندم.
وی افزود: برآیند تمام تحقیقات این بود كه اینجانب با جان و دل مسئولیت حسن انجام كار بوسیله دو كشتی فراهم كردم، دلیل اعتماد بابك زنجانی به من حسن انجام كار و امانتداری من بود.
متهم زیبا حالت منفرد در ارتباط با مشاركت در ارسال حواله از ایران به مالزی اظهار داشت: حدود ۴ هزار حواله به نام زنجانی انجام دادم كه به ازای هر حواله ۵۰ دلار می گرفتم و ۱۰۰ درصد تراكنش ها موفقیت آمیز بود. وی ادامه داد: فلاح هروی در اظهارات خود بیان داشته است كه ۹۰ درصد منابع بابك زنجانی از مالزی حواله شده و حساب های منفرد بوده است و خرید و اداره بانك FIIB توسط اینجانب عنوان شده است، در صورتیكه در چارت سازمانی این بانك بنده یكی از اعضای كمیته حسابرسی بودم و نام من در آنجا افتخاری بود تا در مواقع ضرورت برای نفوذ در مقامات مالزی استفاده گردد.

وی اظهار نمود: اعضای هیأت مدیره بانك FIIB فلاح هروی، ساروخانی، سعیدی، بابك زنجانی، علی دیوان دره ای، غفاری بوده اند.
علیرضا زیبا حالت منفرددر ادامه دفاعیاتش اظهار نمود: دادیار پرونده از در كنار هم قرار دادن اقاریر و با استفاده از كلماتی همچون به نظر می آید، ظاهراً، شنیده ام آنرا بیان كرده كه این قانونی نیست.

وی اضافه كرد: ادعاهای آقای شمس در بیانات خود دروغ های فاحشی است كه من به آن اعتراض دارم. دادیار وانمود می كند من در تأسیس شركت ایزو نقش مؤثری داشتم. این شركت برای به كارگیری در ارسال حواله ها ثبت شده بود و آن زمان چه ربطی به نفت داشت.

زیبا حالت منفرد اظهار داشت: درباره شركت یورونست در تحقیقات مقدماتی در تاریخ ۰۳/‏۰۸/‏۹۲‬ بازپرسی شخصی اقرار داشته كه از این شركت خبر ندارم و وجود نداشته است. من میپرسم چطور وجود خارجی ندارد و این شخص ادعا كرده به نام من ثبت شده است.

وی در ارتباط با انبارداری نفت اظهار نمود: در جلسه بازپرسی از مهدی شمس درباره نحوه آشنایی با بنده تحقیق شده كه اظهارات نامبرده كذب است و با عنایت به نبود من در كشور و تحت جو ناشی از بازجویی مبادرت به بیان اقاریر كذب كرده اند كه تقاضای برخورد حضوری با ایشان را داشتم كه متوجه شدم شما او را به دادگاه دعوت كرده اید.

زیبا حالت منفرد اظهار داشت: آقای قاضی شما حكم زنجانی، شمس و فلاح هروی را انشا كرده اید. شما می توانید كذب گفتارهای من با مهدی شمس را درك كنید. حسب اظهارات شمس در تاریخ ۲۶/‏۱۰/‏۹۶‬ در خصوص هزینه انبارداری باید بگویم تفاوت، تناقض و افترا در این اقاریر مشهود است. تناقضات فاحش مهدی شمس در طرح اطلاعات واهی بی اساس بوده و هیچیك از آنها در راه تحقیقات مقدماتی راستی آزمایی به علت نبود من قابل قبول نیست و من خواستار بررسی این موارد هستم.
وی اضافه كرد: وی در اقاریر خود بیشتر از ۱۰ مرتبه از شخصی بدون نام بعنوان نماینده سنگاپوری شركت ایزو یاد كرده كه نماینده خود اظهاراتی داشته و اجازه بدهید درباب نام نماینده سنگاپوری اطلاعات بدهم. نماینده ایزو آقای بجنوردی معروف به كاپیتان بجنوردی كارمند اخراجی شركت نفتكش بوده و بعد دستگیری زنجانی به خانم یو طی تماس تلفنی قبولی هرگونه پیشنهادی را می دهند كه صدای این نفت را در نیاورید و در یك اقدام بی شرمانه به من گفتند پول آنرا ۵۰-۵۰ با هم تقسیم خواهیم كرد.

قاضی صلواتی خطاب به متهم تذكر داد و اظهار داشت: شما اجازه ندارید در دفاعیات خود به دادیار توهین كنید.

زیبا حالت منفرد اظهار داشت: درباره كیفرخواست من با نماینده دادستان مكاتبه داشتم و نقایص آنرا بیان كردم. تعجب می كنم كیفرخواستم به پرونده ۵ جلدی تبدیل گشته است.

وی درباره بهتان خرید ۵ فروند كشتی با پرچم دومینیكا اظهار داشت: این مساله بدون هیچ ادله ای فقط برمبنای شنیده ها مطرح گردیده است.

قاضی مجدداً اظهار داشت: دفاعیات خودرا بهتر بخوانید كه مشخص است متعلق به شما نیست.
متهم منفرد اظهار داشت: من به خط خودم آنرا نوشتم.

وی خطاب به قاضی صلواتی اظهار داشت: سوابق شما نشان داده است شخص با تجربه ای هستید. آیا كیفرخواست با این میزان تناقض دیده اید؟ من از ایران مهاجرت كردم اما همواره قلبم برای ایران می تپید.

این متهم اظهار داشت: داشتن پاسپورت دیپلماتیك برای من ارزش داشت اما ایرانی بودن ارزش بیشتری برایم ارزش داشت.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به متهم علیرضا زیبا حالت منفرد اظهار داشت: در كدام حوزه با بابك زنجانی فعالیت اقتصادی داشتید؟

متهم اظهار داشت: در دو حوزه ثبت شركت های صوری در مالزی برای انجام حواله جات و پیدا كردن مخازن نفتی.

نماینده دادستان پرسید: شغل شما در مالزی چه بود و چند شركت تأسیس كردید؟

متهم زیبا حالت منفرد پاسخ داد: كار من دكوراسیون ساختمان در مالزی بود و به هیچ عنوان در نفت و بانك تخصص نداشتم. شركت هایی كه تأسیس كردم به نام خودم و برای انجام حواله جات از ایران ثبت كردم و جهت استفاده بابك زنجانی بوده است و در تمام شركت ها رئیس هیأت مدیره بودم.

نماینده دادستان اظهار داشت: در دفاعیات خود مطالب را طوری بیان كردید كه انگار شما نقشی نداشته اید. شما در كدام شركت امضای مجاز داشتید؟

متهم پاسخ داد: در شركت آی بن نقشی نداشتم و در بانك FIIB امضا داشتم.

نماینده دادستان سوال كرد: آیا از جانب این بانك بعنوان نماینده به بانك دیگر معرفی شدید؟

زیبا حالت منفرد اظهار داشت: چون بابك زنجانی مسلط به زبان انگلیسی نبود به من معرفی نامه دادند تا مراحل خرید بانك را تمام كنم.

در ادامه وكیل شركت HK از متهم سوال كرد: بانك FIIB در این میان نقش مهمی داشته است و ال سی ها را تائید می كرده بابك زنجانی در تأسیس آن نقش مهمی داشته است، ال سی ها را شركت stt بنكرز بازگشایی می كرد، نقش شما در تأسیس این شركت چه بوده است؟ به اظهارات خانم مهربانی نیز در این زمینه اشاره شود.

متهم زیبا حالت منفرد اظهار داشت: شركت stt بنكرز چند سال قبل در اقلیم كردستان ثبت شده بود و كار صرافی را از كیش به دبی انجام می دادند. زنجانی به من گفت توسط وكلایش در مالزی توانسته اند بانكی تأسیس كنند اما چون تابعیت ایرانی داشتند در نهایت موفق به تأسیس بانك نشدند، بنده نقشی در شركت stt بنكرز نداشتم.

نماینده دادستان اظهار نمود: ارتباط stt بنكرز را با FIIB توضیح دهید.
زیبا حالت منفرد اظهار داشت: بنده اصلاً در عملیات بانك FIIB نقش و هیچ سمتی هم نداشتم.

نماینده دادستان اظهار داشت: مستندات در پرونده موجود است، شما به دادیار توهین می كنید، گردش كار و نتیجه پرونده اصلی به پرونده شما ضمیمه شده است.

متهم پاسخ داد: زمانی كه FIIB ثبت گردید نام من در چارت سازمانی بعنوان افتخاری و مشاور بوده است تا از نفوذم برای رفع مشكل استفاده كنم. وقتی FIIB به بانك ملت منتقل شد چارت عوض شد.
قاضی صلواتی خطاب به متهم اظهار داشت: شما در FIIB مشاور ویژه بوده اید، نقش خودرا كمرنگ نشان می دهید در صورتیكه اگر اقدامات مجرمانه شما نبود بابك زنجانی هیچ وقت نمی توانست به عملیات مجرمانه برسد.

نماینده دادستان هم اظهار نمود: حلقه نهایی جهت اینكه بابك زنجانی به نیت مجرمانه خود برسد شما هستید، اگر متواری نبودید در پرونده اصلی به پرونده شما رسیدگی می شد.

متهم زیبا حالت منفرد اظهار داشت: بنده متواری نبودم، ۱۵ سال است كه خارج از كشور و مقیم كشور مالزی هستم.

نماینده دادستان اظهار داشت: شما از جریان تشكیل پرونده باخبر بودید.

متهم پاسخ داد: بطور قطع از تشكیل پرونده اطلاع داشته و پیگیر هم بودم اما فكر نمی كردم به بنده ارتباطی داشته است.

قاضی صلواتی اظهار نمود: شما از بانك منابع سرشاری داشتید، كارمندها را شما استخدام كردید و امكانات را برای كارهای مجرمانه بابك زنجانی فراهم كردید، شما همه كاره FIIB و شركت های صوری بابك زنجانی بودید.

متهم زیبا حالت منفرد پاسخ داد: وجود خارجی در ساختار بانك نداشتم، هیچكدام از ۴ هزار حواله نیز به مشكل نخورد، بنده چطور می توانستم حدس بزنم بابك زنجانی می خواهد كاری كند آن هم وقتی كه در روند كار مشخص شد وی شخصی است كه مورد وثوق وزیران وقت بوده است.

نماینده دادستان پرسید: شما سهامدار كدام بانك بودید و نقش خودرا در خرید بانك گرجستان توضیح دهید.

متهم زیبا حالت منفرد پاسخ داد: به هیچ عنوان سهامدار نبودم و در خرید بانك گرجستان نقشی نداشتم.

نماینده دادستان سوال كرد: چه میزان نفت تحویل شما شد؟

زیبا حالت منفرد اظهار داشت: ۵ فروند كشتی نفتكش میعانات گازی پارس جنوبی كه مدت ها روی كشتی مانده بود و هیچكس به خاطر مسائل زیست محیطی انبارداری آنرا قبول نمی كرد.

نماینده دادستان اظهار داشت: در اظهارات خود گفتید ۲۰ میلیون بشكه بوده است.

متهم زیبا حالت منفرد اظهار داشت: تا آنجایی كه خاطرم هست حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون بشكه بوده است، زمانی كه شركت ایزو تحریم شد آقای زنجانی با HK در این زمینه صحبت كردند.

نماینده دادستان اظهار داشت: شما هیچ نفتی از جانب شركت ایزو نفروختید؟ جمع كل كسری نفت چقدر بود؟

متهم اظهار داشت: هیچ نفتی نفروختم، تنها مورد كسری كه آقای شمس و كاپیتان بجنوردی نیز به آن اشاره كردند قرارداد با شركت گرین مالین بود كه كشتی به نام هركولس اجاره شده بود.

نماینده دادستان سوال كرد: هزینه كشتی چقدر بود؟ كه متهم زیبا حالت منفرد پاسخ داد: یك میلیون و ۵۰۰ هزار دلار در ماه بود.

نماینده دادستان اظهار داشت: قیمت اجاره ای كه شما اعلام كردید از قیمت نرم بازار بالاتر بوده است.
قاضی صلواتی هم خطاب به متهم اظهار داشت: آقای منفرد صادق باش.
نماینده دادستان سوال كرد مسئولیت شما در شركت ها چه بوده، آیا كارمند بودید كه متهم اظهار داشت: نه نبودم.

قاضی صلواتی از متهم سوال كرد: بابت ذخیره نفت ها چقدر سود بردی كه وی پاسخ داد: یك میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بود.

در ادامه نماینده دادستان از متهم زیبا حالت منفرد سوال كرد: بر اساس گزارش بازرسان بانك مركزی شما مجوزی برای فعالیت بانكی نداشتید.

متهم زیبا حالت منفرد پاسخ داد: بانك stt بنكرز مجوز برای فعالیت نداشته است.

نماینده دادستان اظهار داشت: آیا stt بنكرز بانك بوده است؟

متهم زیبا حالت منفرد پاسخ داد: stt یك جواز مشاوره صرافی برای نقل و انتقال حواله جات ارزی داشته كه جواز آن از بانك مركزی اقلیم كردستان عراق بوده است.

نماینده دادستان سوال كرد: انگیزه شما در تأسیس شركت ها برای دور زدن تحریم ها قابل پذیرش نمی باشد.

در ادامه جلسه قاضی صلواتی از متهم سوال كرد: شما بابت ذخیره نفت ها چقدر سود بردید؟
متهم زیبا حالت منفرد اظهار داشت: یك میلیون و ۲۰۰ هزار دلار سود برده ام.

قاضی صلواتی اظهار داشت: شما ۶۰ میلیون دلار بابت ذخیره نفت ها به جیب زده اید، به هیچ عنوان خودت را به تحریم وصل نكن، حتی وقتی در مالزی بودی از دانشجویان مقیم مالزی كلاهبرداری می كردی و در اظهارات شمس و بابك زنجانی به این یاد شده شده است.

متهم پاسخ داد: یك میلیون و ۲۰۰ هزار دلار سود بردم، در این زمینه اگر اسناد و مداركی وجود دارد حتما می پذیرم.

در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم پرسید: شما در اظهارات خود گفته اید خانم یو را نمی شناسید آقای بجنوردی معرفی كرده، شما قرارداد داشتید.

متهم پاسخ داد: نه نداشتم.

نماینده دادستان سوال كرد: چرا خانم یو به شما سود حاصل از فروش نفت را به صورت ۵۰-۵۰ می دهید.

متهم اظهار داشت: آقای مهدی شمس با من تماس گرفتند كه این محموله برای خانم یو است.

نماینده دادستان اظهار داشت: پس شما خانم یو را می شناختید چطور با شما تماس گرفت؟

متهم زیبا حالت منفرد پاسخ داد: از جانب كاپیتان بجنوردی با من تماس گرفتند و كاپیتان گفتند فروش آن ۵۰۵۰ بین ما تقسیم می شود.

نماینده دادستان سواد كرد: شما قرارداد فروش نفت را امضا كردید؟

متهم زیبا حالت منفرد پاسخ داد: نه من قرارداد پیش فروش نفت را امضا كردم.

در این لحظه قاضی صلواتی مهدی شمس را كه از محكومین پرونده است خواست تا در جایگاه حاضر شود و درباره اظهارات زیبا حالت منفرد توضیحاتی نمایش كند.

شمس با حضور در جایگاه اظهار داشت: من منفرد را انسان گرفتاری می دانستم ولی الان با اتهاماتی كه ایشان به من زده من این حق را برای خود قائلم كه مقابل او به علت نشر اكاذیب شكایت كنم و برای صحبت هایم نیز مدرك دارم.

شمس كه بعنوان باخبر در این نشست حاضر شده بود، اظهار داشت: تخصص من در كشتیرانی، هواپیمایی و مسائل بانكی است و دكترای اقتصاد دارم، تأسف می خورم كه مسائل را به من بهتان زده اند در صورتیكه من صرفاً مداركی كه به من داده بودند را ترجمه كرده ام. با او هیچ ارتباطی نداشتم چون می خواستم خودرا درگیر مسأله ای نكند كه برای منفرد مشكلی ایجاد كند، اما الان چیز دیگری می بینم.

شمس اضافه كرد: آقای منفرد می گوید كه من به ایشان گفتم به ایران نیاید در صورتیكه آن موقع به او گفتم اگر ریگی به كفشت نیست ایران نیا و به ایشان گفتم خودم به ایران می روم چون معتقدم كاری نكردم و به قول معروف "كل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی.

وی اضافه كرد: درباره انبارها باید بگویم زنجانی به من زنگ زد و من این مطالب را ۶ سال قبل هم گفته ام البته شاید به علت مشكلات روحی و داروهایی كه مصرف كرده ام الان حضور ذهن نداشته باشم اما طبق پرونده بررسی های اغماری یك میلیون و ۱۰۰ هزار تن در ذخایر چین تخلیه شد كه همه اینها را منفرد امضا كرده بود.

در این هنگام شمس یكی از این اسناد را به دادگاه نشان داد و اظهار داشت: آقای منفرد ادعا می كند هیچ قراردادی امضا نكرده باید بگویم امضا نموده است و شركت كشتیرانی هركولس را نیز منفرد امضا كرد.

شمس افزود: تمام بارنامه ها كه جعلی هم صادر شده اشتباه است. شركت آی اس آ برای شما بود و امضاهای شما اینجا هست. این بارنامه های جعلی نشان داده است كه شما نماینده آی اس آ بوده اید و امضا می كردید.

شمس به قراردادهای نفتی اشاره نمود كه با امضا منفرد بوده است.

شمس اظهار داشت: آقای بابك زنجانی به مشكلاتی در مالزی پی برده بود كه ما كاپیتان بجنوردی را در آنجا گذاشتیم و خانم یو همان است كه دكل به زنجانی داد و او نماینده ارتش چین است و هنوز هم با او كار می كنند.

شمس اظهار داشت: هر آنچه كه من گفتم مستند است و تمام سوئیفت های شركت ها موجود است كه تقدیم دادگاه می كنم.

قاضی صلواتی از مهدی شمس سوال كرد: درباره فروش نفت به سریلانكا توضیح دهید.

شمس پاسخ داد: طبق قرارداد در سربرگ icc به مالزی فروخته شده و ۱۰۰ هزار تن به سریلانكا با سربرگ ایزو فروخته شده است كه مجری این كار كاپیتان بجنوردی بود.

شمس اظهار داشت: سوژه آب در نفت محرز و مدارك آن موجود است. آقای منفرد، آقای مالاژ را معرفی نمود.

در این لحظه و همزمان با اذان ظهر قاضی صلواتی ختم رسیدگی این جلسه را اعلام و كرد و اظهار داشت: جلسه بعدی رسیدگی به روز یكشنبه ۵ خردادماه موكول می شود.
منبع:

1398/03/01
23:44:21
5.0 / 5
3907
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۱
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

آگهی قانونی وکیل

وکالت

وکالت

دادگستری

وکیل ماهر

خانواده