رییس قوه قضاییه:

رعایت حقوق انسانی مبنای هر تصمیم و اقدام در جمهوری اسلامی ایران است

رعایت حقوق انسانی مبنای هر تصمیم و اقدام در جمهوری اسلامی ایران است به گزارش آی وكیل رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: رعایت حقوق انسانی مبنای هر تصمیم و اقدام در جمهوری اسلامی ایران است.


به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی بامداد امروز در نشست با سفرا و كارداران كشورهای خارجی و نمایندگان سازمان های بین المللی مقیم تهران ضمن ابراز شادمانی از برگزاری این نشست، اظهار نمود: امیدوارم فرصت مناسبی باشد تا بتوانیم در مورد كرامت انسان و حقوق بشر كه از الزامات بنیادین جهت نیل به عدالت جهانی و صلح در جامعه بشری است بیشتر تأمل و تفكر داشته باشیم. از آنجائیكه كرامت به انسانیت انسان متعلق می باشد و ظرف زمان، مكان، ملیت، جنسیت را بر نمی تابد بسیار مهم و نكته مركز شمرده می شود.
رئیس قوه قضائیه افزود: خداوند متعال انسان را آزاد و صاحب اختیار و تفكر آفرید و بر عالم هستی برتری داد. عقل و شرع به حقوق انسانی و آزادی و حقوق انسانی یاری می رساند. امروز مقرر است در مورد نسبت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و مدعیان حقوق بشر صحبت نماییم.
وی عنوان كرد: سخن اول اینكه جمهوری اسلامی ایران همواره حقوق بشر و كرامت انسانی را بعنوان نقطه مركزی ادیان الهی قرار داده است و برابری، آزادی، حفظ عزت نفس را بعنوان جلوه های تحقق انسانی معرفی كرده است. انسان دارای حقوق فطری طبیعی و اجتماعی است و مقتضای آن ایجاب می كند جمهوری اسلامی ایران در مناسبات اجتماعی و سیاسی كشور، آنها را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد.
رئیسی بیان كرد: ایران در عرصه بین الملل همواره مدافع صلح و توجه به حقوق بشر بوده است. عدالت طلبی بشر همواره آرمان بشر در طول تاریخ بوده است كه نه تاریخ انقضا دارد و نه استثنا پذیر است. عدالت به معنای دادن حق به صاحب حق است. ازاین رو رعایت حقوق انسانی شرط لازم برای تحقق عدالت است. رعایت حقوق انسانی مبنای هر تصمیم و اقدام در جمهوری اسلامی ایران است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینكه عدالت علاوه بر اینكه اساس و مبنای هر سیاست و برنامه ای است، آرمان و هدف غایی و عالی جمهوری اسلامی ایران در ساحت فردی و ملی است، خاطرنشان كرد: هر اقدام و حركتی در جمهوری اسلامی ایران با شاقول عدالت سنجیده می شود و میزان مشروعیت و سیاست هر برنامه و میزان مقبولیت هر اقدام و عملی در جمهوری اسلامی ایران به قابیلیت و توانایی در تحقق عدالت بستگی دارد. این نگاه جامع به كرامت و حقوق بشر با عدالت طلبی سازنده كه جوهره انقلابی مردم ایران بوده همراه بوده است.
وی اضافه كرد: این حقیقت منجر به در هم شكستن سامان فكری و سیاسی شد كه دولت و ملت را ملك طِلق خود می پنداشتند و حقوق آنها را به حاشیه می بردند. انقلاب اسلامی حقوق را از حاشیه به متن آورد. این حقوق تأمین نمی شد گر اینكه با دولت های استكباری كه صیانت مردم را در دست داشتند مقابله می كرد. بنا بر این در جمهوری اسلامی دو مفهوم مبارك استقلال و آزادی كنار هم نشستند.
رئیس قوه قضائیه با بیان این كه اقدامات جمهوری اسلامی ایران ارتقای حقوق بشر و توجه به كرامت انسان را بیان می كند، اظهار داشت: انقلاب اسلامی بعد از ده ها سال استعمار داخلی و استبداد خارجی به نوید آزادی، حق تعیین برابری اجتماعی برای همه ایرانیان، با شعار نه بر خود ستم كنید و نه بر خود ستم بپذیرید، دست یافته است. جمهوری اسلامی ایران نظام سیاسی برآمده از انقلاب با ایجاد ساختار سیاسی و مردم سالارانه مبتنی بر انتخابات عمومی با پیشرفت همه جانبه در تمام جغرافیای كشور، نگاه مبتنی بر عدالت را بعنوان درس مهمی از اهداف انقلاب اسلامی در جهت تدوین حقوق بشر مطرح كرده است.
رئیسی افزود: عقلانیت اسلامی و مردم سالاری نهادینه شده از ابتكارات و نوآوری های حضرت امام خمینی بوده است و در نظام قضائی جمهوری اسلامی تجلی روشنی دارد و این تجلی در ساختار قانونی آن منعكس شده است.
وی اظهار نمود: در این راستا قانون اساسی یكی از حصول خویش را به حقوق مردم مختص كرده است. قوانین گوناگونی در پشتیبانی از بعضی از حقوق شهروندی نظیر حق دسترسی به اطلاعات، حق دادرسی منصفانه، قانون احترام به آزادی های مشروع، حفظ منشور صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری را در مجامع قانونگذاری و تقنینی خود تصویب كرده است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به سیاست های كلی نظام عرضه شده توسط مقام معظم رهبری عنوان كرد: در این سیاست ها زمینه های انتخابات، خانواده، جمعیت و سلامت مورد توجه بوده است همینطور در تعیین خطوط كلی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران گام های مهمی در جهت تحقق حقوق عمومی و صیانت از كرامت انسان برداشته شده است. این جانب با عنایت به تجربه در حوزه قضائی جمهوری اسلامی ایران با صراحت و دقت كامل می گویم آئین دادرسی در نظام قضائی جمهوری اسلامی یكی از دقیق ترین و به روز ترین آئین های دادرسی كه در آن حقوق متهم، حقوق عامه و ریزه كاری های فراوان به نحوه روشن و وسیع رعایت شده است.
رئیسی افزود: وزارت های مختلف و مكانیزم های قانونی مانند دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی كل كشور میدان های روشنی جهت پاسداری از حقوق شهروندان و اجرای عدالت را بازنموده است. از جانب دیگر نظارت بر محاكم، دادگاه ها و دادسراها و همینطور نظارت بر اقدامات ضابطین قوه قضائیه و سازمان زندان ها به نحوه مستمر و ویژه انجام می شود. در حوزه زندان ها به حوزه تربیت و تادیب توجه ویژه ای شده است. خیلی از شما از مراكز تادیبی زندان های ما بازدید كردید.
رئیس قوه قضائیه با تاكید بر این كه جمهوری اسلامی ایران یك نظام مردم سالارانه است اظهار داشت: مردم در سال اول انقلاب اسلامی با چند انتخابات مواجه گشتند. انتخابات نوع نظام سیاسی كه با رأی ۹۸ درصدی مردم به جمهوری اسلامی همراه شد. انتخابات دوم این بود كه مردم آزادانه در انتخابات سراسری تدوین قانون اساسی به باعث یك رفراندم به قانون اساسی نوشته شده رأی دادند. سپس ساختار حاكمیتی بر مبنای قانون اساسی شكل گرفت و دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی برگزار گردید به تعداد سال های عمر انقلاب اسلامی انتخابات داشتیم و این امر حتی در شرایط سخت جنگ تحمیلی یك روز به تأخیر نیفتاد.
رئیسی با اشاره به اینكه طبق اصل شش قانون اساسی تمام نهادهای حاكمیتی در جمهوری اسلامی ایران با رأی مستقیم مردم تشكیل می شوند، خاطرنشان كرد: فصول مختلف قانون اساسی به حقوق ملت و شهروندان پرداخته است و فصل سوم این قانون احقاق حقوق مردم و ضرورت احترام و پاسداشت را به خود مختص كرده است. امام خمینی رهبر كبیر انقلاب در فرمان هشت ماده ای به تدوین حقوق شهروندی و مبارزات متعرضین به آزادی های فردی مردم تاكید داشتند.
رئیس قوه قضائیه بیان كرد: در جمهوری اسلامی ایران اتخاذ هر تصمیم و انجام هر اقدام در پرتو ملاحظه و رعایت حقوق مردم است و تصمیم ها با تحمیل و فشار بیگانگان گرفتار تغییر و تحول نمی گردد. با وجود دستاوردهای ذكر شده برخی كشورها به واسطه گرایش های سیاسی تلاش می كنند ایران را به نقض حقوق بشر محكوم كنند. این در شرایطی است كه حقوق بشر زمانی نقض شد كه صدام حسین با حمایت آمریكا به ایران حمله كرد و ۲۴۰ هزار نفر شهید و جمع زیادی مجروح شدند و حدود ۱، ۰۰۰ میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشت.
رئیسی اضافه كرد: حقوق شهروندان ایرانی زمانی نقض شد كه صدام حسین با حمایت تسلیحاتی كشورهای غربی حمله شیمیایی كرد و الان ۶۸ هزار مجروح شیمیایی ثبت شده در ایران وجود دارد كه خود و خانواده هایشان گرفتار مشكلات فراوان شدند. ایران در حالی به بهانه نقض حقوق بشر مورد حمله قرار گرفته كه گروهك تروریستی منافقین كه دستشان به خون ۱۷ هزار ایرانی آلوده است از لیست گروه های تروریستی خارج شده و آزادانه هر سال در یك كشور اروپایی تجمع می كنند. امروز مردم ایران با نقض هدفمند حقوق خود از جانب آمریكا با نوع جدیدی از تروریسم اقتصادی مواجه گشته اند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینكه تروریسم اقتصادی ضد ملت ایران بگونه ای اعمال شده است كه حتی به سازمان جهانی صلیب سرخ اجازه داده نشد برای كمك به صدمه دیدگان بلای طبیعی، به ایران كمكی ارسال شود، عنوان كرد: همین كشورهای غربی محور اصلی تدوین و تصویب قطعنامه های حقوق بشری هستند. شهروندان این كشورها با مشكلات ناشی از عدم رعایت حقوق شهروندی مواجهند. آمریكا و متحدانش در منطقه خاورمیانه اصلی ترین ناقضان حقوق بشر در فلسطین و یمن هستند و امروز حقوق ملت فلسطین به صورت مستمر نقض می شود و طبق آمارها ۷ میلیون نفر فلسطینی آواره شده اند و طرح از پیش شكست خورده معامله قرن ناظر بر همین مبحث است.
رئیس قوه قضائیه افزود: این در شرایطی است كه چاره جمهوری اسلامی برای فلسطین مبتنی بر دموكراسی است كه ایران اعتقاد دارد مردمانی كه فلسطین به آنها متعلق می باشد از مسلمان، مسیحی، یهودی باید رأی و نظر بدهند و تكلیف دولت فلسطین را مشخص كنند و در یك رفراندوم آزاد دولت خویش را تعیین كنند.
وی پرونده رژیم سعودی را یكی دیگر از نمونه های ناقض حقوق بشر خواند و اظهار داشت: امروز در عربستان سعودی صف های اعدام تشكیل شده است اما آمریكا همچنان از این رژیم حمایت می كند و رژیم سعودی با حمایت آمریكا وارد جنگ یمن شد. به صورتی كه طبق آمارها ۶۰ هزار نفر از مردم یمن كشته شدند و عربستان سعودی از جانب نهادهای حقوق بشری بارها بعنوان جنایت كار جنگی شناخته شده و بر اساس گزارش تخمینی سازمان ملل ۸۰ هزار كودك یمنی بر اثر گرسنگی جان باختند اما همچنان از این كشور حمایت می شود.
وی با اشاره به اینكه آمریكا هم در نقض حقوق بشر وضعیت بهتری از متحدان در منطقه ندارد اظهار داشت: بر اساس گزارش ها در آمریكا نابرابری اجتماعی شدیدی وجود دارد و ۴۴ میلیون نفر از جمعیت این كشور در فقر به سر می برند و ۳۲ درصد از جیره غذایی دولت استفاده می نمایند. آمریكا كمترین نرخ مشاركت سیاسی را در انتخابات كشورهای غربی دارد و جامعه آمریكا از نظر نژادی تكه تكه شده است. ۴۰ درصد ثروت آن كشور در اختیار یك درصد از جمعیت است. اعتراضات مدنی در كشورهای غربی نتوانسته این سیری ناپذیری را متوقف نماید. امروز متهمان حقوق بشر مدعی انسانیت و آزادی هستند به صورتی كه كشورهایی در عرصه داخلی و بین المللی از متهمان حقوق بشر به معنای واقعی كلمه به شمار می روند.
رئیس قوه قضائیه ضمن نادرست خواندن اعمال فشار با ابزار حقوق بشری به كشورهایی كه متفاوت زندگی می كنند، اظهار داشت: یكی از معیارهای اصلی حقوق بشر احترام به دریافت تفاوت در كنار اصل جهان شمولی است.
رئیسی تصریح كرد: آیا چشم ها نمی بینند كه در ایران اقلیت های دینی صاحب كرامت و آزادی هستند اما در آمریكا مركز یك فرقه مسیحیت چگونه به آتش كشیده می شود؟ اعمال فشار با ابزار حقوق بشری با افرادی كه متفاوت فكر می كنند خیانت است. نظام مستقل و مردم سالار جمهوری اسلامی ایران مورد تهاجم انواع تروریسم است و محكوم می شود و در مقابل رژیم های دیكتاتوری مورد تكریم قرار می گیرند.
وی ستاد حقوق بشر را یكی از مهمترین نهادهای حكومتی برای پیگیری و نظارت حقوق بشر دانست و اضافه كرد: ستاد حقوق بشر ابتكار جالبی است كه در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و مدل بسیار موفقی است. این ستاد با حضور مسئولین قوه قضائیه و اداره می شود. علاوه بر این ستاد حدود ۲۴ هزار نهاد مردمی در كشور فعال است كه نیمی از آنها به حقوق بشر می پردازند.
رئیسی با تاكید بر اینكه در قوه قضائیه عزمی جدی برای تحول در دستگاه قضائی وجود دارد، عنوان كرد: در این راستا گام های زیادی توسط رؤسای پیشین برداشته شده است و در این حركت گام ها تكمیل خواهد شد. در طول این ۴۰ سال در ایران دادگستری مبتنی بر فقه و علوم اسلامی شكل گرفته است. فعالیت مسئولین گذشته بدون تردید می تواند از تجربیات قضائی باشد.
رئیس قوه قضائیه در انتها از مسئولین گذشته، سفرا و نمایندگان مشترك آنها تشكر كرد و اظهار داشت: از صحبت های شیخ السفرای جمع_سفیر فلسطین_ تقدیر و تشكر می كنم. باید صلح جهانی و عدالت برای همه ملت ها را اندیشه نماییم و بتوانیم با همكاری و ارتباط این اهداف مهم را دنبال نماییم.1398/04/03
14:00:48
5.0 / 5
3818
تگهای خبر: ابزار , اثر , پرونده , جامعه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۲
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

آگهی قانونی وکیل

وکالت

وکالت

دادگستری

وکیل ماهر

خانواده