گزارش ایسنا از جلسه بیستم دور سوم رسیدگی به پرونده بانك سرمایه

گزارش ایسنا از جلسه بیستم دور سوم رسیدگی به پرونده بانك سرمایه به گزارش آی وكیل بیستمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانك سرمایه دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار گردید.


به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی كیفری، اظهار نمود: در جلسه گذشته بخشی از كیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان قرائت شد و بخش باقی مانده هم امروز قرائت می شود.
نماینده دادستان بعد از حضور در جایگاه با اشاره به مقدمات و توضیحات گفته شده در جلسه گذشته، كیفرخواست ۱۰ نفر باقی مانده از ۲۱ متهم دیگر این پرونده را به شرح زیر قرائت كرد.
متهم ردیف دوازدهم، محمود لطف الله پور، فرزند علی اكبر، متاهل، فاقد سابقه كیفری، آزاد با تودیع وثیقه به افترا مشاركت در اختلال عمده از راه اختلال در نظام پولی و بانكی از راه امضای ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به مبلغ ۳۷۷ میلیارد تومان به شركت های زیر مجموعه پایدار قشم كه حیات خلوت گروه ریخته گران در زمان ریاست خانی بوده است.

متهم ردیف سیزدهم، علی نامچیان، فرزند محمد، متاهل، فاقد سابقه كیفری، آزاد با تودیع وثیقه، رئیس اداره امور شعب تهران به افترا مشاركت در اختلال از راه اختلال در نظام پولی و بانكی از راه امضای ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به 7 فقره شركت به مبلغ 344 میلیارد و 913 میلیون و 500 هزار تومان به شركت های جهان گستر پژواك، سیمان چوب، هدایتی و شركت های كارتن خواب بوده است و طبق اظهارات مطلعین توسط دلاویز، امامی و هادی رضوی ساپورت مالی شده است.
متهم ردیف سیزدهم، پیمان پویان مهر، فرزند محمود، متاهل، آزاد با تودیع وثیقه رئیس شعبه اسكان بانك سرمایه، به افترا مشاركت در اختلال عمده از راه اختلال در نظام پولی و بانكی از راه امضای ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به 3 فقره شركت به مبلغ 246 میلیارد و 654 میلیون و 500 هزار تومان و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 15 عدد سكه و 21 هزار دلار آمریكا بوده است.
متهم ردیف پانزدهم، علیرضا كلهر، فرزند غلامرضا، دكتری، فاقد سابقه كیفری، آزاد با تودیع وثیقه، به افترا مشاركت در اختلال عمده از راه اختلال در نظام پولی و بانكی از راه امضای ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به 3 فقره شركت به مبلغ 214 میلیارد و 570 میلیون و 200هزار تومان بدهی مشكوك الوصول از راه امضای شركت های امامی و حاجی محمدجواد بوده است.

متهم ردیف شانزدهم، نصرت الله فرخی، فرزند غلامحسین، آزاد با تودیع وثیقه به افترا مشاركت در اختلال عمده از راه اختلال در نظام پولی و بانكی از راه امضای ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به 3 فقره شركت هدایتی به مبلغ 260 میلیارد تومان بوده است.
متهم ردیف هفدهم، عباس عبدی، فرزند محمد یوسف، فاقد سابقه كیفری، آزاد با تودیع وثیقه به افترا مشاركت در اختلال عمده از راه اختلال در نظام پولی و بانكی از راه امضای ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به 2 فقره شرگت به مبلغ 166 میلیارد و 654 میلیون و 500 هزار تومان بوده است.
متهم ردیف هجدهم، محمد سرخیل، فرزند اسد الله، فاقد سابقه كیفری، آزاد با تودیع وثیقه به افترا مشاركت در اختلال عمده از راه اختلال در نظام پولی و بانكی از راه امضای ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به 2 فقره شركت به مبلغ 162 میلیارد و 551 میلیون و 900 هزار تومان و تحصیل مال از راه نامشروع به مبلغ 230 میلیون تومان و یك خودروی تویوتا از موحدی بوده است.
متهم ردیف نوزدهم، سعید حسن زاده، فرزند عزیز، فاقد سابقه كیفری، آزاد با تودیع وثیقه به افترا اختلال عمده از راه اختلال در نظام پولی و بانكی از راه امضای ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به 4فقره شركت به مبلغ 57 میلیارد و 572 میلیون و 800 هزار تومان بوده است.
متهم ردیف بیستم، علی پور منزه، فرزند موسی، متاهل، فاقد سابقه كیفری، آزاد با تودیع وثیقه به افترا اختلال عمده از راه اختلال در نظام پولی و بانكی از راه امضای ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به مبلغ 50 میلیارد تومان به شركت جاوید گشت آركا بوده است.
متهم ردیف بیست و یكم، محمدرضا خایانی، لیسانس، متاهل، فاقد سابقه كیفری آزاد با تودیع وثیقه، به افترا مشاركت در اختلال عمده از راه اختلال در نظام پولی و بانكی از راه امضای مصوبات ناظر بر اعطای تسهیلات غیرقانونی به شركت جاوید گشت آركا به مبلغ 50 میلیارد تومان و امضای تسهیلات به شركت های هدایتی، امامی، شاملویی و سامان مدلل بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از مجید زاهدی خواست تا با حضور در جایگاه از خود دفاع كند.
زاهدی به با عنوان اینكه مداركی را برای عرضه در دسترس ندارد مهلتی دیگر خواست كه قاضی مسعودی مقام با این درخواست مخالفت كرد.
زاهدی كه متهم به مشاركت در اختلال عمده در نظام اقتصادی از راه هفت فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴۹۰ میلیارد تومان و دریافت دو خودروی بی ام و سراتو است، در دفاع از خود اظهار داشت: من برای دفاع از خودم به مدارك و اسنادی نیاز دارم كه می خواهم در جلسه بعدی عرضه كنم.
قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: شما در جلسات قبلی حاضر بودید و مدت مدیدی است كه در دادگاه و دادسرا حاضر می شوید.
متهم پاسخ داد: مدارك مورد نیاز را به ضابطین قضایی داده ام.
قاضی مسعودی مقام اظهار نمود: شما درباره روابطی كه با خیرالله بیرانوند سرپرست وقت بانك سرمایه داشتید توضیح دهید و بعدا مدارك خویش را به دادگاه عرضه دهید. شما در جلسه بیرانوند دائما می گفتید كه مستندات را عرضه می كنم ولی حالا می گویید اسناد به دست من نرسیده است. از اطاله دادرسی خبری نیست.
وی اضافه كرد: كسانی كه از بیرون مطالبی را قید می كنند باید بدانند كه تاثیری در مجازات شما نخواهد داشت. جلسه بعدی نداریم. باید الان از خود دفاع كنید و اگر دفاعی ندارید بنشینید تا وكیل تان از شما دفاع كند. شما به سبب هماهنگی بیرونی و اسامی اشخاصی كه باید كتمان كنید مطالبی دیگر را بیان می كنید ولی باید بدانید دفاع موثر به نفع شماست.
زاهدی اظهار داشت: من در زندان بودم و فقط هفته گذشته روز چهارشنبه توانستم به مدت ۲۰ دقیقه با وكیلم صحبت كنم.
این متهم در بخشی از دفاعیات خود خطاب به بیرانوند عنوان كرد: آقای بیرانوند شما تحت فشار نبودید. معاون شما در كمال تعجب از جانب شما روئسای درون جلسه را بیرون انداختند و این دقیقا خواست شما بود كه دلیل آن برای ما معلوم نشد. لابد باز هم میگویید تحت فشار دیگران بودید.
وی اضافه كرد: گفته اید من در جلسه ای با غندالی، امامی و شاهرودی حضور داشتم. آقای بیرانوند یا شما دروغگوی بزرگی هستید یا حالتان مساعد نبوده است. من در هیچ جلسه ای شركت نكردم. یا مستندات این حضور را ارئه كنید یا از شما شكایت خواهم كرد. شما یكی از مشتریان خود به نام حاج میری كه تولید كنند موتور سیكلت است را جهت جابجایی تسهیلات همراهی می كردید.
زاهدی با اشاره به كیفرخواست خود اظهار داشت: آقای صانعی در كیفرخواست گفته بودند كه من در بانك سرمایه ركن اصلی بوده ام. جای آقای صانعی در داگاه خالی است. ایشان در زمان مدیرعاملی آقای بخشایش عضو اصلی كمیته اعتبارات بودند و بطور قطع در آنجا مواردی را امضا كردند. اگر حكمی در ارتباط با مدیر ویژه بودن من دارند عرضه كنند. آیا سمت من از مدیر بانك و مدیرعامل صندوق بالاتر بوده است كه برای همه آقایان تعیین تكلیف كنم؟ فكر می كنم این حرف خارج از انصاف باشد.
وی خطاب به صانعی اظهار داشت: آقای صانعی با عنایت به اینكه شما ریاست بازرسی بانك را داشتید به چه عنوان هیچ گزارشی از شما در اواخر سال 93 بعنوان بازرس به مراجع قضایی اعلام نشده است. همه افرادی كه گفتید مقصر هستند و جنابعالی پاك و مطهر هستید؟
زاهدی با اشاره به اظهارات فردی به نام عبدی در خصوص عضویت زاهدی در شركت های مرین، سون و قشم اظهار داشت: اگر حكمی در این راستا دارید كه من در این شركت ها حضور داشتم عرضه دهید. آقای عبدی در وصول مطالبات موفق و فعال بودند. قرار بود مداركی به من برسد كه متاسفانه نرسید و از دادگاه می خواهم تا فرصتی به من بدهند تا مستند از خود دفاع كنم.
این متهم در ارتباط با اظهارات پرویز احمدی، عنوان كرد: زمانی كه وارد بانك سرمایه شدند مدیر اعتبارات را تعویض كردند. ایشان از عناوینی مانند اخراج در دادگاه برای من استفاده كردند كه با عنایت به سبقه علمی و دانشگاهی ایشان استفاده از این كلمات را شایسته دادگاه نمی دانم. ایشان در مورد موجی بودن من در دادگاه علنی صحبت كردند كه متاسف شدم. من مدت زیادی در جبهه حضور داشتم و با سرداران بزرگی همرزم بودم. هر مدیری وارد بانك می شود نفرات خویش را با خود می آورد. آقایان ضیایی و احمدی اعلام نمودند كه با عنایت به وجود من اعتبارات ضمانت نامه ها شكل گرفته است در حالیكه اینها قبل و پس از حضور من وجود داشته است.

زاهدی افزود: از دیگر مواردی كه ضد من گفته شده است. خروج پرونده ها از اعتبارات بوده است. بانك دوربین دارد و من مدعی هستم ایشان باید این مورد را با ذكر سند اثبات كنند. گفته شده كه من تسهیلات هدایتی، امامی و جهانبانی را پرداخت كردم در حالیكه من آن زمان اصلا در بانك سرمایه نبودم. در پاسخ به اخراجم از بانك سرمایه باید بگویم من در دو تاریخ 8 آذر ماه 94 و 14 آذر ماه 94 از ناحیه پرویز احمدی بعنوان مدیریت امور بین الملل منصوب شدم.
وی اسناد مورد ادعای خویش را به دادگاه نشان داد.
زاهدی اضافه كرد: در تاریخ 28 آذر ماه 94 حكمی را امضا كردند و من را بعنوان عضو كمیته اعتبارات معرفی كردند. این خیلی برای من عجیب است كه مدیران بانك برای فرار از مسئولیت خویش را تحت فشار عنوان می كنند. ما هیچ كدام تحت فشار جایی نبودیم. بانكی ها همه با دوستان و آشنایان خود ارتباطاتی دارند. من هم از این مستثنی نبودم و پیش از ورودم به بانك سرمایه آقای امامی را می شناختم. سایر آقایان هم همین بودند. ایشان آن زمان متهم نبودند و ما در جایگاه قضاوت نیستیم. اینكه این شناخت را انكار می كنند بی انصافی است.
وی عنوان كرد: در مورد ادعای آقای حسامی در خصوص اینكه در مورد تهاترها و گرانی ها ركن اصلی غندالی بودم باید بگویم من جایگاه آقای حسامی بعنوان مدیر دفتر مدیرعامل اشغال كرده بودم و ایشان دبیری هیئت مدیره را داشتند. ایشان عنوان كردند مصوبات هیئت مدیره برای بدهكاران بانكی صورت می گرفت در صورتیكه مصوبات از راه اداره اعتبارات صورت می گرفت و دبیرخانه مصوبات را بدون كم و كاست ابلاغ می كرد. تمامی تسهیلات و وام هایی كه رقم خورده است به واسطه آشنایی آقای علایی با مشتریانی مانند هدایتی، جهان بانی، مدلل و حاج میری جهت جذب منابع بوده است.
این متهم در مورد مصوبات سیمای زیبای كیش و صنایع چوب زاگرس اظهار داشت: آقای كاظمی و علایی پیگیر بودند. در مورد شخصی به نام حاجی میری كه تولیدات موتور سیكلت داشت و پرونده تسهیلات را پیگیری می كرد آقای علایی چندبار ایشان را بعنوان مشتری خوب بانك معرفی كرده بود.
در ادامه این جلسه قاضی از متهم پرسید: آیا مطلب دیگری برای دفاع دارد؟

متهم باردیگر از دادگاه درخواست وقت مجدد برای عرضه مستندات و دفاع خود كرد.
قاضی در ادامه از نماینده دادستان خواست تا با حضور در جایگاه مطالب خویش را بیان كند.
قهرمانی عنوان كرد: اجازه بدهید ایشان در جلسات بعدی از خود دفاع كند. از ما مداركی خواستند كه پیگیری می كنم به ایشان داده شود. آقای زاهدی دو مرحله پرونده دارند. یك مرحله انكار می كردند و طفره می رفتند. اما بعد ایشان همكاری خوبی كردند اما موثر نبود و نمی توانیم برای ایشان تخفیف بخواهیم. اگر از ابتدا این همكاری ها بود شاید این امكان وجود داشت.

قهرمانی اظهار نمود: برپایه تحقیقات و بررسی هایی كه انجام داده ایم زاهدی پاشنه آشیل محمد امامی است. وی در ابتدای این پرونده خیال می كرد كه ضیایی او را لو داده است چونكه ضیایی نخستین بازداشتی این پرونده بود.
نماینده دادستان در دادگاه رسیدگی به پرونده بانك سرمایه با اشاره به اینكه می دانستیم زاهدی حرف های زیادی برای گفتن دارد، اضافه كرد: زاهدی پیش از آمدن به بانك سرمایه عضو و رئیس هیئت مدیره شركت پارسا تجارت قشم بود و عضو دیگر و مدیرعامل این شركت حمیدرضا شیرخان بوده است. شیرخان خیلی از قراردادهایی كه امامی درصندوق ذخیره داشت امضا می كرده و از بستگان داماد امامی است.
وی افزود: متوجه شدیم كه شیرخان و زاهدی پیش از آمدن به بانك سرمایه در یك شركت حضور داشتند و از سوی دیگر متوجه شدیم زاهدی پیش از آمدن به بانك سرمایه بعنوان نماینده شركت های امامی به بانك سرمایه می آمده تا درباره بدهی ها چانه زنی كند.
قهرمانی اظهار داشت: پس از این درخشنده مدیرعامل اسبق بانك سرمایه توسط تیم صندوق ذخیره فرهنگیان با محوریت غندالی و امامی بركنار می شود. غندالی به مدت 4 ماه به صورت غیرقانونی سرپرست بانك سرمایه می شود و نهایتا هم بانك مركزی با اخطار و دستورالعمل غندالی را از بانك سرمایه بیرون می كند.
نماینده دادستان اضافه كرد: در این مدت غندالی اقداماتی انجام می دهد كه یكی از محوری تـرین اقدامات در آن زمان آوردن زاهدی بعنوان قائم مقام مدیرعامل در امور اعتبارات است و پس از آن مهره های غندالی و امامی در بانك سرمایه مستقر می شوند.
وی با تاكید بر مزاح بودن این گفته خود، بیان كرد: پس از انتصاب بیرانوند بعنوان مدیرعامل بانك سرمایه با او شرط ثمن عقد می كنند كه زاهدی، كلهر، پویان مهر، نانچیان و فاروقی در بانك حضور داشته باشند. بنابر این زاهدی مهره محوری امانی در بانك سرمایه شده است و حتی محوریت وی بیشتر از نان چیان و سایرین بوده است. چونكه تعاملات گسترده ای در دفتر امامی داشته و حتی امامی هزینه تحصیل وی برای مقطع دكترا را فراهم می آورد.
قهرمانی افزود: برپایه اظهارات زاهدی قرار بوده او را وارد شورای شهر اصفهان كنند و به او گفته بودند با عنایت به اینكه آینده سیاسی كشور در اختیار آقایان "ش" خواهد بود دست او را می گیرند و بعد از آن در شورای شهر اصفهان به مراحل بالاتر می كشند.
وی تصریح كرد: طبق تحقیقات مفصلی كه انجام دادیم 4 حلقه را در بانك سرمایه شناسایی كردیم كه هیچ كدام از حلقه های بالاتر از حلقه قبلی اطلاع نداشت یعنی حلقه 4 از 3، و حلقه 3 از حلقه 2 و اقداماتش بی خبر بودند. زاهدی در حلقه دو قرار داشته از اقدامات حلقه یك و جلسات فرزان راد و امامی بی اطلاع بوده است. البته زاهدی در همان حلقه 2 كارهای بسیار خطرناك و بزرگی انجام داده كه در جلسه بعد توضیح می دهم.

در ادامه این جلسه وكیل مدافع زاهدی و مانی رهبری دفاعیات و مطالب خویش را بیان نمودند.
قاضی مسعودی مقام در این لحظه ختم بیستمین جلسه این دادگاه را اعلام نمود و اظهار داشت: جلسه بعدی 31 تیر ماه برگزار می گردد.1398/04/29
18:11:55
5.0 / 5
3791
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۱
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

کانون وکلای ایران

وکیل دادگستری

وکیل ماهر

استخدام وکالت
تنظیم وکالت

مدافع

آگهی رایگان وکالت