آیت الله رئیسی در همایش مدیریت جهادی:

موانع تولید در مدیریت جهادی از پیش پای تولیدكننده كنار می رود

موانع تولید در مدیریت جهادی از پیش پای تولیدكننده كنار می رود به گزارش آی وكیل رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در مدیریت جهادی تولید رونق پیدا می كند و موانع تولید از پیش پای تولیدكننده و كارآفرین كنار می رود.به گزارش آی وكیل به نقل از مهر، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در ششمین همایش ملی مدیریت جهادی كه در مركز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد، اظهار داشت: با وجود نعمت های خداوند و ذخایر ارزشمندی كه در كشور وجود دارد، اما در حوزه های مختلف همچون صنعت و اقتصاد گرفتار تهدید هستیم.
رئیس قوه قضاییه راهكار مقابله با این تهدیدات را گام نهادن در مدیریت جهادی دانست و اظهار داشت: در مدیریت جهادی هیچ مانعی را نباید به رسمیت شناخت و با این نگاه می توان بر تمام موانع فائق آمد.
وی با اشاره به اینكه موانعی كه دشمن ساز هستند و توسط دشمن به وجود آمده باید توسط مدیران جهادی كنار زده شوند اضافه كرد: در مدیریت جهادی یاس جایی ندارد و باید امیدوارانه حركت كرد. در مدیریت جهادی تولید رونق پیدا می كند و موانع تولید از پیش پای تولیدكننده و كارآفرین كنار می رود.
آیت الله رئیسی اشاره كرد: با مدیریت جهادی می توان بر گرانی ها و مشكلات معیشتی كه دشمن می خواهد بر زندگی مردم ایجاد شود، می شود فائق آمد.
آیت الله رئیسی ضمن قدردانی از برگزاركنندگان این همایش به علت توجه به این مساله و رهنمود رهبر معظم انقلاب اسلامی و همفكری به جهت اینكه اقدام و عمل در پرتو مدیریت جهادی در جامعه هرچه بیشتر شكل بگیرد، اظهار داشت: دو محور مدیریت و جهادی بودن وجود دارد. اصولاً مدیریت در نظام اداری و در فرهنگ دینی ما با آنچه كه در نظام های مدیریتی تعبیر و تفسیر می شود، تفاوت هایی دارد.
وی افزود: از شاخصه های مهم نظام مدیریتی در فرهنگ دینی ما آن است كه مدیر پیش از هركس و هرچیز خودرا در محضر مقدس پروردگار متعال و پاسخگوی اومی بیند؛ پس نسبت به فعل و ترك فعلی خودرا پیش از هركس به خداوند متعال پاسخگو می داند و نگاهش به مردم یك نگاه متفاوت می باشد.
آیت الله رئیسی اشاره كرد: آخرین سخنی كه در نظام های مدیریتی نسبت به توجه به مردم وجود دارد، محور مشتری مداری است، آنچه كه در نظام مدیریتی فرهنگ دینی داریم، آن است كه دوست داشتن مردم مرتبه نازله محبت الله است. یعنی راه خدا از میان خلق می گذرد. اگر كسی بخواهد رضای خداوند متعال را جذب نماید، راه آن گره گشایی از خلق خدا است و در واقع راه جلب رضایت حضرت حق، خدمت خالصانه به مردم است.
رییس قوه قضاییه اظهار داشت: این نگاه محبت یك نگاه ممتازی است كه در فرهنگ دینی ما است. در دوست داشتن مردم خستگی راه ندارد. اگر كسی از انسان تشكر نكرد و اگر با ناملایماتی مواجه گردید، همه این ها به جان خریده می شود، چون مردم باید دوست داشته شوند و این در فرهنگ دینی ما در مدیریت هست. آیت الله رییسی اشاره كرد: نگاه به مردم نگاه با كرامت است. این كرامت انسانی در همه شئون مدیریتی موج می زند و این كرامت آن چیزی است كه خداوند برای همه آحاد قرار داده است، بخاطر اینكه باید به جایگاه انسان، كرامت او، احترام او، خواست او و رفع مشكلات او توجه گردد. امنیت چتری است كه باید بر سر همه مردم باشد وی افزود: برخی از مقولات هست كه هیچ گویش خاصی، هیچ اقلیم خاصی، هیچ تفكر و اندیشه سیاسی خاصی، هیچ وابستگی و پیوستگی خاصی را برنمی تابد. بعنوان مثال امنیت چتری است كه باید سر همه مردم باشد و در این حوزه فرق بین هیچ اقلیمی، هیچ گویشی، هیچ فردی با هیچ نگاهی سیاسی وجود ندارد. رئیس قوه قضاییه تصریح كرد: چتر امنیت باید در جامعه بر سر همگان باشد و همه از موهبت امنیت برخوردار باشند. وی اشاره كرد: عدالت هم برای یك گروه خاصی نیست. هركس با هر سلیقه ای، دارای هر جایگاهی و هر شانی باید زیر چتر عدالت نظام باشد و این چتر بر سر همه گسترانیده شود؛ عدالت موهبتی است كه خداوند متعال قرار داده و مربوط به یك جریان، عقیده، جایگاه و شأن خاص نیست. آیت الله رییسی تصریح كرد: باید نسبت به همه آحاد جامعه عدالت و امنیت امری فراگیر باشد. خدمت رسانی به مردم در سازمان اداری كشور، باید به نحوی باشد كه همگان از این موهبت برخوردار باشند و در پرتوی یك سازمان اداری كارآمد بتوانند خدمت بهتر را دریافت و بهترین خدمت را به مردم برساند. وی افزود: در این رابطه پاسخگویی به خداوند متعال، پاسخگویی به عموم مردم، پاسخگویی به ارباب حاجت و ارباب رجوع و پاسخگویی به سلسله مراتب اداری و نظارتی مورد توجه است. مدیر باید خودرا در همه حوزه ها پاسخگو بداند رئیس قوه قضاییه اضافه كرد: یك مدیر باید خودرا در فرهنگ مدیریت اسلامی در همه حوزه ها پاسخگو بداند و تلاش كند در انجام مدیریت با برنامه ریزی دقیق، با شناخت منابع انسانی در اختیار و همه ظرفیت ها؛ سازمان را هدایت كند و همه ظرفیت ها را در جهت رسیدن به اهداف سازمانی بكار گیرد. وی بیان داشت: تلاش مدیر باید بر این باشد كه هر هدف و ماموریتی كه برای سازمان تعریف شده را با نظارت مستمر و علی الدوام به سامان برساند. مدیر باید سازمان متبوع خودرا در كارآمدی به آن جایگاهی كه با افزایش بهره وری به تمام آحادی كه باید این سازمان خدمت كند برساند و در این راه ماموریت خودرا انجام دهد. این ماموریت در كنار عنوان دیگری به نام جهاد قرار گرفته و این نگاه در فراز اول مدیریت اقتضائاتی دارد و جهادی بودن هم اقتضائات خودرا دارد. وی افزود: نخستین شرط جهادی بودن، اخلاص، كوشش برای خدا و اتكال به خداوند متعال است. دومین نكته آن است كه در حركت جهادی، باید ظرفیت های در اختیار خود چه آنچه بالفعل است و چه آنچه بالقوه می باشد، شناخته شود. رئیس قوه قضاییه بیان داشت: یك ظرفیت هایی فعلیت دارد و یك ظرفیت هایی میتواند ظرفیت مدیر قرار بگیرد. در حركت جهادی باید همه آنچه كه از داشته ها وجود دارد بكار گرفته شود. آیت الله رییسی اشاره كرد: یك چهره مخلص باید خود و ظرفیت های در اختیار خودرا بشناسد. وی بیان داشت: نكته دیگری كه در میدان حركت جهادی باید شناخته شود این است كه روبروی مدیر جهادی جریانی است كه تلاش، اهداف و رسیدن حركت به مقصد و تلاش جهادی را نمی خواهد و برنمی تابد و به انحای مختلف به دنبال آن است كه ظرفیت ها و فرصت ها را از بین ببرد و انسان را در حركت جهادی ناموفق كند. رئیس قوه قضاییه بیان داشت: به عبارتی دیگر فرد باید در مقابل خود دشمن و اهداف دشمن را ببیند. منافذی كه از آن منافذ دشمن می خواهد به او و ظرفیت ها و توانمندی هایش لطمه وارد كند، خوب بشناسد؛ یعنی بداند كه در مقابل او جریانی است كه پیشرفت را برای یك مدیریت جهادی نمی خواهد و دست پیدا كردن به پدیده های نو، نوآوری ها در حوزه های مختلفی را برای او برنمی تابد. دشمن و ترفندهای دشمن را بشناسیم آیت الله رئیسی تصریح كرد: مدیر اگر در مقابل خود دشمن را نبیند و روش های وی را برای ناكارآمد كردن خود و سازمانش نداند هر لحظه ممكنست گرفتار مشكل شود. امروز آن چه كه نسبت به كشور و اداره كشور و تمام سازمان های مامور در كشور وجود دارد این است كه بدانیم و بدانید همانطور كه رهبری فرزانه آگهی می دهند دشمن و ترفندهای دشمن را بشناسیم. رئیس قوه قضاییه اشاره كرد: ما امروز به گستردگی تمام داشته هایمان تهدید می شویم، این كشور بسیاری از ذخایر مادی و معنوی دارد، نیروی جوان كارآمد متراكم دارد، امروز نیروهای جهادی در حوزه های مختلف این كشور فعالیت می نمایند و دستگاه هایی در حال انجام ماموریت هستند. وی افزود: ما امروز در این كشور نعمت ها و ذخایر ارزشمندی داریم و بسیار تهدید می شویم؛ در هر حوزه ای نگاه كنید تهدیدات آن حوزه را می بینید، صنعت، كشاورزی، معدن، اقتصاد، نظام بانكداری و نظام های مختلف اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی كشور ما تهدید می شوند. ما حق توقف و عقبگرد نداریم آیت الله رئیسی در ادامه اذعان كرد: ما حق توقف و عقبگرد نداریم. یك راه بیشتر پیش رو نداریم و آن پیشرفت، جلورفتن، گام نهادن و گام هایی متقن و مستحكم و گام هایی همراه با تحمل و صبر و بردباری است. وی ادامه داد: در مدیریت جهادی یكی از شرایط مهم صبر، تحمل و بردباری با سختی ها و مشكلات است. رئیس دستگاه قضا با انتقاد از اینكه بعضی می گویند فلان كار را نمی گردد انجام داد و امكان پذیر نیست و با مانع مواجه هستیم، اظهار داشت: در مدیریت جهادی هیچ مانعی نباید مانع تلقی شود و باید با نگاه "ما می توانیم"، بر همه موانع فائق آمد و هیچ مانعی را به رسمیت نشمرد. در مدیریت جهادی یاس راه ندارد آیت الله رئیسی با اشاره به اینكه در مدیریت جهادی باید امیدوارانه حركت كرد، اظهار داشت: در مدیریت جهادی یاس راه ندارد. یاس انسان را گرفتار توقف كندی می كند، در مدیریت جهادی تولید رونق پیدا می كند، موانع تولید از پیش پای تولیدكننده و كارآفرین كنار می رود. وی اشاره كرد: با مدیریت جهادی می توان بر گرانی ها و مشكلات معیشتی كه دشمن می خواهد بر زندگی مردم ایجاد شود، می شود فائق آمد. آیت الله رئیسی در ادامه عنوان كرد: در مدیریت جهادی می شود بر گرانی ها و مشكلات معیشتی كه دشمن می خواهد بر زندگی مردم حاكم شود فائق آمد. می شود بازار را كنترل، تولید را رونق، مشكلات اقتصادی را حل، جامعه را امیدوار و دشمن را ناامید كرد. رئیس دستگاه قضا در ادامه اظهار داشت: در مدیریت جهادی همه این اقدامات امكان پذیر است. آنچه كه رهبری به همه ما آموختند مدیریت جهادی نه با شعار (بلكه با عمل) است. یك وقتی می خواهیم یكسری شعار بدهیم و سخن بگوییم؛ اما آیا در میدان هایی كه مدیران ما جهادگرایانه حضور پیدا كردند موفق شدیم یا نشدیم؟ این منطقه با اقدام آمریكایی ها، انگلیسی ها و صهیونیست ها گرفتار مشكل شده و آتشی كه در منطقه با حضور داعشی ها به وجود آمده بود تمام منطقه را فراگرفته بود؛ آیا با مدیریت جهادی این مشكل برداشته نشد؟ وی بیان كرد: (از بین رفتن داعش) شعار بود یا واقعیتی كه تمام دنیا به آن اعتراف كرد؟ در ارتباط با دانش هسته ای و بومی شدن آن، بسیاری گفتند مگر ممكنست كه شما دارای چنین تخصص و توانایی شوید و با این مقوله ناباورانه برخورد می كردند، اما جوانان عزیز و مصمم ما نشان دادند كه ما می توانیم دارای چنین دانش آن هم دانش بومی شویم. امروز دانش هسته ای در جمهوری اسلامی ایران بومی شده است آیت الله رئیسی اضافه كرد: خود آنها اعتراف كردند كه امروز دانش هسته ای در جمهوری اسلامی ایران بومی شده و با بستن در یك مركز و سایت هسته ای مساله حل نمی شود؛ هر جوان ایرانی كه در این وضعیت و شرایط تخصص پیدا كرده خودش بمب (دانش و تخصص) است نه اینكه ما برویم دنبال بمب هسته ای بگردیم. رئیس قوه قضاییه عنوان كرد: در هشت سال جنگ تحمیلی عده ای اطلاعات می دادند، عده ای آواكس می دادند، عده ای سلاح می دادند و عده ای در دنیا پول می دادند، اما خداوند متعال عنایت كرد و با توكل به خودش و اعتماد به نفس جوانان عزیز و مردم، در این جنگ تحمیلی موفق شدیم پیروزی را از آن خود نماییم، در عرصه های مختلف علمی و اجتماعی نیز همین طور است. امروز كارآمدی سازمان اداری كشور را در پرتو مدیریت جهادی می بینیم وی اظهار نمود: ما هر جا كه یك مدیر دارای روحیه بسیجی، انگیزه انقلابی و دارای مدیریت جهادی بودیم آن عرصه، عرصه موفقیت ما بود، شاید هر كدام در حوزه های مختلف مدیریتی و سازمانی هستید و می توانید بگویید كه در كجا مدیریت جهادی بوده و در كدام حوزه موفقیت داشتیم. كاملا قابل ارزیابی، رصد كردن و نامبردن است. آیت الله رئیسی عنوان كرد: به نظر می آید كار، تلاش و فعالیت فوق العاده نیاز است؛ كسی اگر آرام راه برود نمی گویند این فرد جهادی حركت می كند، اما كسی در شرایطی حركت نماید و بگوید كه مقصد و هدفی را در پیش دارد راه رفتن او راه رفتن آدم عادی نیست و معلوم می شود جهادی است. انسان مجاهد، فرمانده و سردار در لشكر وقتی حركتش جهادی است اهدافی را دنبال می كند و نقطه ای را هدف قرار داده و در مقابل خود یك جریانی را می بیند كه اگر لحظه ای غفلت كند دشمن با نفوذ او را از كارآمدی می اندازد. رئیس قوه قضاییه افزود: امروز كارآمدی سازمان اداری كشور را در پرتو مدیریت جهادی می بینیم، وقتی می گوییم مدیریت جهادی ممكنست برخی تصور كنند كه آیا در مدیریت جهادی برنامه ریزی هم هست، توجه به چشم اندازهای آینده و عقلانیت هم هست؟ بله.
در درون مدیریت جهادی عزم عملی، جزمیت علمی و حزم و دوراندیشی وجود دارد
وی اضافه كرد: در درون مدیریت جهادی عزم عملی، جزمیت علمی و حزم و دوراندیشی وجود دارد و دارای سه مشخصه اساسی است. مدیریت جهادی یك كار كاملا علمی، فنی و با نگاه به همه شرایط، اصول و قواعد علمی در درون خودش است و دارای یك عزم عملی است، حزم و دوراندیشی نیز در آن هست و نه نگاه به فردا بلكه به فرداها نیز نگاه می كند.
آیت الله رئیسی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در مدیریت جهادی نگاه انقلابی و جهادی، برنامه ریزی، عقلانیت، نگاه به آینده و تمام ظرفیت های موجود برای افزایش بهره وری در كار و تلاش باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینكه نواندیشی، نگاه نو و نوآوری در حركت مدیریتی در مدیریت جهادی دیده شده است، اضافه كرد: مدیریت جهادی یك حركت پایدار و مستمر است و مقطعی نیست.
وی تنها راه برون رفت از مشكلات را مدیریت جهادی دانست و اشاره كرد: رهبری فرمودند ما هیچ مشكل حل نشدنی در كشور نداریم، این نگاه، به انسان یك اعتمادی می دهد كه هیچ مشكلی در كشور نیست كه حل نشود.
آیت الله رئیسی اضافه كرد: این نگاه كه دیگران مشكلات برای ما حل كنند خطاست؛ البته این به معنای ارتباط پیدا نكردن با دنیا نیست، ما با همه دنیا ارتباط داریم اما نگاهمان باید به داشته های كشور باشد كه داشته های كمی نیست. با داشته های این كشور و نیروی توانمند مدیر جهادی و جوانان برومند می توانیم خیلی از گره ها را باز و در زندگی مردم گشایش ایجاد نماییم. این كار با چهره های مصمم و مدیریت جهادی در حوزه های مختلف شدنی است. رئیس قوه قضاییه با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب عنوان كرد: به نظرم واقعیات جامعه در آنجا كاملا منعكس شده و راهبرد حركت آینده تعیین شده، در گام دوم باید مصمم و با مدیریت جهادی حركت كرد، خواسته رهبری در بیانیه آن است كه شعار و اقداممان برمبنای اعتماد به نفس و اتكال به خدا باشد؛ می توانیم بر خیلی از مشكلاتی كه دشمن ساخته، خیلی از بی تدبیر ها و ندانم كاری ها فائق شویم. مدیران كشور تا حل مشكلات از پای ننشینند رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینكه مدیران كشور تا حل مشكلات از پای ننشینند اضافه كرد: ان شالله خداوند متعال توفیق دهد در این حوزه با مدیریت جهادی در مقابل دشمن، تروریسم اقتصادی و تهدیداتی كه دشمن می كند؛ بتوانیم كشور را بسازیم و تولید را رونق دهیم، بر مشكلات فائق آییم و مردم عدالت را با همه وجود حس كنند. اگر امروز در گوشه ای از كشور فساد پیدا شد با مدیریت جهادی با فساد برخورد و بسترهای فساد و فسادزا در كشور اصلاح و تبدیل به ساختارهای فسادزدا شود. رئیس دستگاه قضایی درانتها اشاره كرد: این مشكلات را نمی گردد با سخنرانی حل كرد، مردم باید در زندگی خود احساس كنند كه این كار كاملا شدنی است. مدیریت جهادی، تنها راهكار برون رفت از مشكلات و تنگناهایی است كه در كشور وجود دارد.


منبع:

1398/09/27
18:15:04
5.0 / 5
3552
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکلا

وکیل
وکالت قانونی

وکالت

مدافع

آگهی قانونی وکیل

وکیل دادگستری