در نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات طبری عنوان شد؛

نقش یكی از متهمان متواری در شناسایی طعمه در شبكه طبری

نقش یكی از متهمان متواری در شناسایی طعمه در شبكه طبری آی وكیل: نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اكبر طبری و دیگر متهمان به ریاست قاضی بابایی اجرا شد.


به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، در ابتدای نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و دیگر متهمان، قاضی ضمن اعلام رسمیت جلسه از نماینده دادستان خواست در جایگاه قرار گیرد. قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و درباره پرونده متهم طبری پیرامون دریافت رشوه اظهار داشت: طبری در ذیل شبکه های مختلف خود پیگیر شناسایی افراد پرونده دار قضائی بود تا با نفوذ در آنها ارتشاء هایی داشته باشد، در این میان فردی به نام محمد انوشه که بواسطه دستگیری طبری از کشور متواری شده وظیفه شناسایی طعمه در شبکه طبری را داشت. انوشه افراد پرونده دار در دستگاه قضائی را شناسایی می کرد. قهرمانی در ادامه به مصداق هایی از نفوذ طبری در بعضی پرونده های قضائی بواسطه انوشه اشاره نمود و اظهار داشت: در یکی از ملاقات ها طبری به یکی از متمولین که پرونده قضائی داشته است گفت انوشه خود من هستم و تمام کارها را باید با انوشه هماهنگ کنید. قهرمانی افزود: در یکی از موارد فردی به انوشه وصل می شود و با انوشه نزد دادیار می روند. انوشه در چند مرحله نزد دادیار می رود و در مرحله اول می گوید طبری سلام رساند. من از جانب طبری ماموریت دارم در این پرونده مساعدت کنید. وی ادامه داد: در مرحله دیگری انوشه نزد دادیار می رود و می گوید وقتی از آقای طبری گرفتیم که خدمت او برسید و اگر خواسته ای دارید مطرح کنید. قهرمانی خطاب به طبری اظهار داشت: شما چه کاره بودید که این کار را می کردید؟ در ادامه نماینده دادستان می گوید: دادیار درخواست انوشه را اجابت نمی نماید. انوشه بار دیگر می آید و می گوید ماشین جلوی در است، اگر خواسته ای دارید نزد آقای طبری بروید که خواسته شما را اجابت کند. در نهایت دادیار خواسته انوشه را انجام نمی دهد. قهرمانی درباره اینکه طبری در ازای فعالیت خود چه چیزی دریافت کرده است، اظهار داشت: طبری در این رابطه اموالی را به دست آورده است. قهرمانی اظهار داشت: انوشه هم در همین راستا دریافتی های زیادی داشته است. وی ادامه داد: برخی افرادی که به انوشه و طبری در مورد پرونده های قضائی وصل می شدند جمله نفیس دارند و میگویند ما دیگر بی تاب شدیم؛ وقتی طبری به ما وصل شد ما می خواستیم از طبری رها شویم، ولی او ما را رها نمی کرد. در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری اظهار داشت: برای ادای توضیحات در جایگاه قرار گیرد. طبری مدعی شد: انوشه کارمند نهاد ریاست جمهوری و در اصل کارمند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود من اصلاً او را نمی شناختم. نماینده دادستان از طبری پرسید: چرا زمانی که شما دستگیر شدید، انوشه از کشور خارج شد؟ طبری اظهار داشت: نه؛ پیش از بازداشت رفت. نماینده دادستان اظهار داشت: انوشه ۴ مرداد ۹۸ از کشور خارج شد و شما ۱۷ تیر دستگیر شدید. در ادامه طبری در مورد برخی اتهامات موجود در پرونده همچون پرداخت رشوه ۴۰۰ میلیون تومانی، اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی با مستخدمین دولتی و اعمال نفوذ در پرونده داوود سرخوشی دفاعیاتی را ارائه داد. این متهم افزود: اعمال نفوذی صورت نگرفته است، هیچ گونه وجهی به اینجانب پرداخت نشده است. متهم طبری اظهار داشت: قسمتی از پرداخت های مربوط به مشایخ، یعنی ۴۰۰ میلیون به حدود ۱۱ سال قبل بر می گردد که برمبنای سه فقره قرارداد مشاوره و مشارکت در ساخت بوده است. قاضی بابایی پرسید: چه آشنایی با سرخوش داشتی؟ متهم طبری اظهار داشت: یک دفعه او را دیدم و هیچ مراوده مالی نداشتم و ۴۰۰ میلیون را از مشایخ گرفتم. از شخصی شکایت داشت که به او گفتم باید به سازمان بازرسی مراجعه کنی. قاضی اظهار داشت: بر طبق ردیابی مالی انجام شده چکی که توسط سرخوش صادر شده بود توسط مشایخ برداشت شده و به حساب شما واریز شده است. متهم طبری اظهار داشت: بله هر ۴ فقره اینگونه بوده است. قاضی اظهار داشت: اظهارات سرخوش را قبول دارید؟ متهم طبری اضافه کرد: اصلاً ندیده ام. قاضی اظهار داشت: سرخوش در اظهاراتش گفته که مبلغ ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از شهرداری طلب داشتم و موضوع را به طبری گفتم که به من هزینه دارد و باید ۴۰۰ میلیون تومان بدهی که سرخوش قبول کرده است. متهم طبری پاسخ داد: نظری ندارم و یک دفعه بیشتر سرخوش را ندیدم، بیان تکمیلی در این بحث را وکلیم ارائه می کند. قاضی از متهم مشایخ خواست در جایگاه حاضر شود و خطاب به متهم مشایخ اظهار داشت: درباب بهتان تفهیم شده به طبری و ۴۰۰ میلیون تومان توضیح دهید. متهم مشایخ اظهار داشت: سال ۸۸ دو چک به من دادند که آنرا وصول کنم از منشأ چک اطلاعی ندارم و صدوقی و سرخوش را نمی شناسم و مبلغ را به طبری دادم. وی خطاب به طبری افزود: می گوئید با نجفی مشکل داشتم این صحبت ها چیست؟ هم من را خراب می کنید و هم رفیقتان را حداقل حقیقت را بگویید. در ادامه متهم مشایخ اظهار داشت: من اصلاً نمی دانستم این ۴۰۰ میلیون تومان برای چه کسی است، طبری از من خواهش کرد و اظهار داشت که این کار را برای من انجام بده و من هم آنرا انجام دادم. قاضی از متهم مشایخ پرسید: چرا مبلغ را به حساب خود واریز کردید؟ متهم پاسخ داد: او از من خواهش کرد. پس از اظهارات متهم مشایخ نماینده دادستان از قاضی خواست تا فیلمی در مورد مواجهه حضوری سرخوش و طبری به نمایش دربیاید؛ چونکه به عقیده نماینده دادستان این فیلم قرائن خوبی بر موضوع پرونده است؛ بدین سبب گزارش فیلم مذکور در دادگاه به نمایش درآمد که پیرامون اظهارات فرهاد مشایخ درباره پولشویی به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان در سال ۸۸ برای اکبر طبری در مورد پرونده داوود سرخوش بود، بر این اساس پس از اختتام نمایش این فیلم قاضی از محمدباقر صدوقی خواست در جایگاه قرار گیرد و بعنوان باخبر اظهارات خودرا بیان کند. صدوقی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: جریانات اینجانب با طبری مربوط به دهه ۸۰ است. وی خطاب به طبری اظهار داشت: شما چک های زیادی از بنده به حساب همسرت خواباندید. لازم به ذکر است صدوقی در ادامه توضیحات خود به این نکته اشاره نمود که شکایتی از طبری انجام دادم؛ اما از همان روز اول من را تهدید کردند که باید رضایت دهید، آقای قاضی او میلیاردها پول از من خورده که باید آنها را بدهد. قاضی از صدوقی خواست در مورد چک ها توضیح دهد. صدوقی اظهار داشت: طبری کلیه چک هایی که از بنده گرفت را به حساب همسرش خواباند، او برای من نوشته بود که کارشناس رسمی دادگستری است. در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خودرا بیان کند. قهرمانی در جایگاه قرار گرفت و درباره موضوع مبادله مالی، تحصیل نامشروع مال و رابطه طبری و سرخوش توضیحاتی ارائه داد. وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور زمانی که به ردیابی وضعیت مالی سرخوش ورود می کند مشخص می شود در تاریخ ۸۸.۰۲.۲۳ مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان طی یک فقره چک به حساب فرهاد مشایخ واریز شده است. وی افزود: پرونده سرخوش به جریان می افتد و رأی او قطعی می شود؛ سازمان بازرسی کل کشور در ادامه تحقیقات، ردیابی لایه دوم را شروع می کند. در این ردیابی مشخص می شود که در تاریخ ۸۸.۰۲.۳۱ مشایخ ۴۰۰ میلیون تومان را تبدیل به ۲ فقره چک می کند که این چک ها به حساب بانک پارسیان طبری می رود. قهرمانی افزود: دادیار شجاع ما موضوع را گزارش می کند، اما این پرونده به شعبه ۱۵ بازپرسی یعنی شعبه علیزاده (متهم پرونده) می رود. نماینده دادستان اظهار داشت: در اینجا دادیار باید مشایخ را بعنوان رابط پولشویی احضار می کرد، اما دادیار پرونده بلافاصله قرار منع تعقیب مشایخ را صادر می کند. وی ادامه داد: علی ایحال دادیار پرونده بدون کمترین تحقیقی از مشایخ که پول از جانب او آمده بود در مورد موضوع بهتان طبری منع تعقیب صادر می کند. نکته قابل تأمل آنکه پیش نویس همین قرار هم بدون تاریخ و بدون امضا در منزل طبری با همین سربرگ کشف می شود. این ها از موارد سو نیت دادیار است. نماینده دادستان خطاب به متهم طبری اظهار داشت: درباره پیش نویس قرارداد چه توضیحی دارید؟ پیش نویسی که در خانه شما پیدا شده است؟ قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: شما چه دخالتی در این پیش نویس داشتید که آنرا به شما بدهند؟ متهم افزود: در ارتباط با پیش نویس من دخالتی نداشتم، این پیش نویس به من داده شد، من گفتم اینکه امضا ندارد، امضادار را به من بدهید و آنرا در کشو گذاشتم. قاضی خطاب به متهم طبری اظهار داشت: یکی از اتهامات شما گرفتن وعده با ادعای داشتن نفوذ و اعمال نفوذ در پرونده هاست، آیا قبول دارید؟ متهم طبری اظهار داشت: خیر قبول ندارم. قاضی از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شود. قهرمانی اظهار داشت: طبری افرادی داشت که به شعب مراجعه می کردند و از قضات تقاضا می کردند. افرادی همچون انوشه، ترکمان و صادقی این کارها را انجام می دادند. متهم طبری در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت که هیچیک از این اتهامات را قبول ندارم درباره خانه سازمانی، جابه جایی او (بازپرس) ارتباطی با من نداشته است. وی افزود: اگر من اعلام نفوذ کردم بعد از بابت آنچه منفعتی کسب نمودم؟ در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری اظهار داشت: شما خواسته ای داشته اید و عمل نشده است. متهم طبری اظهار داشت: نه، خواسته ای نداشتم. زنگ زدم و گفتم وقت ملاقات بدهید. قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: آیا شما دستور تخلیه خانه سازمانی را صادر کردید یا خیر؟ طبری پاسخ داد: نه؛ حالا یک اشتباهی شده به من ارتباطی ندارد. قاضی از متهم طبری پرسید در مورد او هم اشتباه شد؟ طبری پاسخ داد: بله در ادامه قاضی اظهار داشت: من اظهارات دو تن از کارمندان شما را قرائت می کنم. علی صادقی که زیر نظر شما بود در مورخ ۹۸.۰۴.۲۹ نزد دادیار گفته از بازپرسی در دادسرای پولی بانکی کمک خواسته شد، اما وی همکاری نکرد در نتیجه اجاره منزل سازمانی وی را افزایش داد. قاضی در ادامه تصریح کرد: همین طور اظهارات امیرعباس مصدق از این قرار است: شخصی در دادسرای پولی بانکی پرونده ای داشت که این پرونده در شعبه ۸ آن دادسرا نزد دادیار رستمی بود. طبری به رستمی جهت سفارش زنگ زد، اما رستمی کاری برای وی انجام نداد. یک دفعه پیش رستمی رفتم. گلایه داشت و می گفت تخلیه خانه ام را زده است و از حقوقم بابت اجاره خانه کسر شده است. قاضی خطاب به متهم طبری در ادامه اشاره کرد: این مطالبی که عنوان شد اظهارات دو تن از کارمندانی بودند که تحت نظر شما کار می کردند. در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری اظهار داشت: آیا در مورد بندهای دیگر کیفرخواست آمادگی دفاع دارید تا آنها را مطرح کنیم؟ طبری اظهار داشت: بله. در ادامه جلسه دادگاه قاضی با قرائت بند ۱۳ کیفرخواست، اظهار داشت: بند ۱۳ کیفرخواست اعمال نفوذ بر خلاف مقررات است. قاضی بابایی خطاب به متهم طبری اظهار داشت: بفرمائید آیا اعمال نفوذ در این پرونده را قبول دارید یا خیر؟ متهم طبری پاسخ داد: خیر. متهم طبری خطاب به نماینده دادستان اظهار داشت: من درباره شخصی که از او زمین خریده ام هیچ اعمال نفوذی نداشته ام در اینباره شکایت هم کرده ام. این پرونده مفتوح است. در ادامه جلسه دادگاه متهم طبری اظهار داشت: بهتان بند ۱۶ کیفرخواست را قبول ندارم اینکه گفته می شود با سوء استفاده از موقعیت شغلی این کار را انجام داده ام را قبول ندارم. قاضی بیان کرد: همه اتهامات تفهیم شده و در ادامه دفاعیات وکیل استماع می شود. وکیل طبری درباره بهتان مشارکت و تشکیل شبکه چندنفری در امر ارتشا با وصف سردستگی و به صورت سازماندهی شده اظهار داشت: اعضای شبکه چه کسانی هستند. متأسفانه این بهتان در کیفرخواست فقط در حد یک تیتر و بدون مصادیق طرح گردیده است. قاضی با بیان ختم جلسه دادگاه اظهار داشت: تاریخ جلسه بعد متعاقباً اعلام خواهد شد.


منبع:

1399/04/19
16:00:24
5.0 / 5
513
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

آگهی قانونی وکیل

وکالت

وکالت

دادگستری

وکیل ماهر

خانواده