چهارمین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانك مركزی؛

نماینده دادستان: متهم صالحی 200 هزار دلار از دربانی دریافت كرد

نماینده دادستان: متهم صالحی 200 هزار دلار از دربانی دریافت كرد آی وكیل: چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده بعضی از مدیران سابق بانك مركزی به ریاست قاضی مسعودی مقام اجرا شد.به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده بعضی از مدیران سابق بانک مرکزی به ریاست قاضی مسعودی مقام اجرا شد.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده بعضی از مدیران سابق بانک مرکزی، از متهم صالحی خواست در جایگاه قرار گیرد و در صورت داشتن توضیحات بیشتر آنها را بیان کند.
متهم صالحی اظهار داشت: اینکه گفته می شود من مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از سیفی گرفته ام صحیح نیست. در لایحه دفاعیه ام که توسط وکیلم تقدیم می شود گفته ام که او به حساب دختر و همسرش دو کد بورسی به مبلغ هر کدام ۲۵۰ میلیون باز کرد. این را هم باید بگویم که برمبنای قانون بورس و قانون کشور فردی که کد بورسی گرفته باشد، شخص ثالث نمی تواند در آن تصرفی داشته باشد و این مساله ۵۰۰ میلیون تومانی کاملاً کذب و بی اساس است.
این متهم افزود: درباره رشوه ۲۰۰ هزار دلاری هم باید بگویم این مبلغ ۱۱۰ هزار دلار بوده است و در زمانی که ارز مسافرتی ۱۰ هزار دلار بوده است. او برای ۱۱ نفر ۱۱۰ هزار دلار گرفته و این کار به صورت قانونی بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان خطاب به متهم صالحی اظهار داشت: صالحی ما را ناآگاه فرض می کند.
نماینده دادستان افزود: سوال ما این است آیا شما مجوز سبد گردانی داشتید، نه شما نداشتید، شما پرتفوی فرد دیگری را مدیریت می کردید.
نماینده دادستان افزود: صالحی می گوید من سیفی را در روز به اتاق ارزی راه نمی دادم. بله درست است وی در طول روز راه نمی داده است، به سبب اینکه شب ها در فضای مجازی از موهباتی که صالحی برای او فراهم می کرده است استفاده ناصحیح می برده است.
شاه محمدی درباره رشوه ۲۰۰ هزار دلاری گفت: شهریار دربانی مدعی است که ۲۰۰ هزار دلار به صالحی پرداخت کرده است، متهم صالحی می گوید ریت ارز قابل تغییر نبوده است؛ اما این مساله از مسئولان بانک مرکزی نیز قابل استعلام است که ریت ارز در اتاق ارزی قابل تغییر است، متهم صالحی یک ۲۰۰ هزار دلار از دربانی دریافت کرده است و این بغیر از ۲۰۰ هزار دلار دیگر است.
نماینده دادستان افزود: این ۲۰۰ هزار دلاری که صالحی به صورت رشوه دریافت کرده است در یک کوله پشتی بوده است، در روزی که دربانی این ۲۰۰ هزار دلار را به صالحی داده است کارمندش نیز حضور داشته است. جالب اینجاست زمانی که دربانی تعداد کارمندانش را معرفی می کرده است یک نفر را از قلم می اندازد و این مساله از چشم ضابطان دور نمی ماند و بعد از تحقیق و بررسی متوجه می شوند که یک فرد یا یک کارمند در فهرست اعلامی کم است. جالب است مشخص می شود که همان یک نفر فردی بوده است که در زمان پرداخت ۲۰۰ هزار دلار در یک کوله پشتی به همراه دربانی بوده است. در ادامه جلسه دادگاه فیلم مواجهه صالحی و دربانی درباب تغییر نرخ ارز پخش گردید. دربانی در این فیلم از پرداخت ۲۰۰ هزار دلار به صالحی می گوید و صالحی در این فیلم تأیید می کند از دربانی ۲۰۰ هزار دلار گرفته است. دربانی در این فیلم می گوید این ۲۰۰ هزار دلار را به این خاطر به صالحی دادم که مدیونش نباشم چونکه ریت هایی که در بانک مرکزی جابجا می کردند، به نفع ما بود. در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: یکی از کارمندان صالحی می گوید من این ۲۰۰ هزار دلار را از فردی که کارمند دربانی است دریافت کردم. همین طور دربانی در اظهاراتش می گوید من به اکراه و بواسطه تحت فشار بودن از طرف صالحی این ۲۰۰ هزار دلار را پرداخت کردم. یعنی صالحی اتاق دیلینگ روم را گردنه ستاندن وجوه خود کرده بود اگر پول نمی دادند و اگر در بورس سرمایه گذاری نمی کردند، اقدامات صالحی به نفعشان نمی شد. صالحی در وهله های نخست تغییر ریت، با آنها قرارداد نمی بست؛ اما در وهله های بعدی برای تغییر نرخ ارز به نفع آن کارگزاران، با آنها قرارداد می بست. در ادامه جلسه دادگاه متهم صالحی، گفت: کارگزاران درهم و دلار وارد کشور می کنند و در مقابل اسعار غیر مرغوب بانک مرکزی مانند لیر ترکیه یا وون کره یعنی اسعاری که به درد بانک مرکزی نمی خورد را می گیرند. حواله های کارگزاران در کشورهای مختلف مانده است بدین سبب این پروسه هیچ ارتباطی به ریال ندارد و من حتی اگر بر فرض محال رشوه هم گرفته باشم، ارز غیر مرغوب پرداخته ام. نماینده دادستان اظهار داشت: آقای صالحی بحث ما گران خریدن ارز از جانب شما است و اینکه شما در قبال آنچه چیزی را پرداخته اید، بحث ما نیست. در ادامه جلسه دادگاه، قاضی خطاب به متهم صالحی اظهار داشت: زمانی که برای خرید سهام اشخاص اقدام می کردید آیا مشخص می کردید که برای چه کسی چه میزان سهم را خریداری نموده اید؟ متهم صالحی اظهار داشت: سهمی که من برای هر فرد می خریدم در کد خودش موجود است. این متهم افزود: تاریخ حکم من بعنوان معاونت اداره بین الملل بانک مرکزی از ۷ اردیبهشت ۹۷ تا ۲۰ مرداد ۹۷ بود یعنی من در این تاریخ ها در دیلینگ روم حضور داشتم. همین طور من دو مافوق داشتم چطور می توانستم این امور را برای آقایان انجام دهم. در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان بیان داشت: طبق اظهارات کارمندان صالحی، او سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون از حسین زا