در گفتگوی مقام قضایی با مهر مطرح شد؛

كاهش چشمگیر خشونت در استان ركورددار، طلاق در اردبیل۹درصد كاهش یافت

كاهش چشمگیر خشونت در استان ركورددار، طلاق در اردبیل۹درصد كاهش یافت آی وكیل: اردبیل - نمودار صدمه های اجتماعی در اردبیل بعد از سال ها سیر صعودی، در بعضی صدمه ها حكایت از روند نزولی دارد، روندی مثبت كه حاصل رویكرد علمی در پیشگیری و شفافیت آماری است.


خبرگزاری مهر، گروه استان ها- صدمه اجتماعی به مجموعه آنچه كه باعث اختلال نظم عمومی جامعه اطلاق می شود، نسبت داده شده است. در واقع صدمه اجتماعی پنهان و آشكار هنجارهای جامعه را مخدوش ساخته و بهداشت روانی جامعه را هدف قرار می دهد.
آسیب های اجتماعی به تعبیر كارشناسان قضایی بی نظمی و انحرافات اجتماعی است، به شكلی نمودی از وضعیت اجتماعی را نشان داده است و در تمام موضوعات اجتماعی اثرگذار است، بنابراین شناسایی، پیشگیری و مقابله با آن یكی از اولویت های دستگاه های قضایی، انتظامی، اجتماعی و فرهنگی به حساب می آید.
بطوریكه به تعبیر یوسف خدادادی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل هر قدر صدمه اجتماعی در جامعه ای بیشتر باشد مبین این مورد است كه اقتصاد، فرهنگ و حتی مسائل اجتماعی این جامعه در مسیر درست قرار نگرفته است.
خدادادی همچون مدیران و كارشناسان دغدغه مند در حوزه صدمه های اجتماعی بوده و با سنت شكنی برای نخستین بار آمارهایی از وضعیت صدمه های اجتماعی استان را - كه تا پیش از آن از جانب مدیران مرتبط مطرح نمی شد - با هدف جلب مشاركت عمومی بازگو و مورد تاكید قرار داد.
خدادادی در گروه مدیرانی است كه همواره در بررسی و تجزیه و تحلیل دلایل و راهكارهای مقابله و پیشگیری از صدمه های اجتماعی به روش های علمی و كاربردی تاكید داشته و همین امر سبب شده امروز نوك پیكان بعضی از صدمه های شایع در استان اردبیل برای نخستین بار به پایین سوق پیدا كند.
وی در گفتگو با خبرگزاری مهر هم با بهره جستن از نتایج بررسی های علمی و تخصصی در مورد آخرین وضعیت صدمه های اجتماعی به نكات ریزی اشاره می كند كه غفلت از آن خود می تواند صدمه زا باشد. این گفتگو را با هم می خوانیم.
*با توجه به تعاریف صدمه های اجتماعی عمده صدمه های اجتماعی شناسایی شده در استان اردبیل را تشریح كنید.
در حالت كلی می توان وضعیت صدمه های اجتماعی در استان ها را نزدیك به هم توصیف كرد. در گذشته مبحث صدمه های اجتماعی مورد توجه نبود اما امروز با صدمه های عمیق و وسیع مواجه هستیم تا جایی كه بررسی ها در خود استان نشان داده است مهم ترین و شایع ترین صدمه ها اعتیاد، خشونت، سرقت، طلاق و اخیراً صدمه های فضای مجازی است.

*علت اصلی بروز صدمه های ذكر شده در سال های اخیر چه بوده است؟
دو عامل اصلی را می توان برای بروز صدمه ها متصور شد. علت اصلی بحث اقتصادی یا همان فقر و كمبود درآمد ناشی از مواردی همچون بیكاری است. در واقع بیكاری خود عامل بروز خیلی از صدمه ها همچون اعتیاد و طلاق است. در عین حال هریك از این صدمه ها هم می تواند منجر به شكل گیری دیگری شود. بعنوان مثال طلاق از فردی كه معتاد شده است.
علت دوم مهاجرت و حاشیه نشینی است كه امروز شاهد آن هستیم بیش از ۸۰ درصد از جرایم استان در حاشیه شهرها اتفاق می افتد. كه البته ضعف خدمات عرضه شده به حاشیه شهرها خود به تشدید صدمه ها منجر می گردد.
*مهم ترین الزامات مهار حاشیه نشینی و مدیریت وضعیت موجود به منظور كاهش صدمه های اجتماعی چه اقداماتی می تواند باشد.
در بحث حاشیه نشینی ما با سرعت رشد بالایی مواجه هستیم. هزار و ۵۰۰ هكتار از مساحت شهرستان اردبیل با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت، بخش حاشیه نشین به حساب می آید.
از سویی در كل استان دو هزار هكتار مساحت با ۲۰۰ هزار نفر جمعیت حاشیه نشین داریم. برای مدیریت رشد بیش از اندازه حاشیه نشینی بخش مدیریت پیشگیری از تخلفات شهری از سال ۹۲ در دادگستری استان فعال شد تا ساخت وسازهای غیرمجاز را كاهش دهیم و اجازه ساخت وساز غیرمجاز ندهیم.
۱۶ دستگاه عضو این مجموعه مدیریتی هستند و در این چند سال دستاوردهای مطلوبی داشتیم. علاوه بر این ممانعت از ساخت وساز در حریم جاده ها و رودخانه ها و همینطور روستاها هم در دستور كار است و توانستیم با موارد مختلف تخلفات برخورد نماییم.
*خشونت، صدمه اجتماعی برجسته در اردبیل تصور می گردد. ریشه بروز خشونت بر مبنای مطالعات جامع كارشناسان قضایی چیست؟
در مبحث خشونت شفاف سازی برخی آمارها ضروری است. ببینید خشونت جرم اول در تمامی استان ها به حساب می آید اما در خود اردبیل میزان وقوع آن بیشتر از سایر استان ها است و رتبه نخست ورودی پرونده های قضایی را به خود مختص كرده است.
این در حالی است كه اگر واقع بینانه بررسی نماییم، اعتیاد جرم اول در استان است اما به علت اینكه اغلب موارد خشونت به دستگاه قضا ارجاع می گردد ورودی ها در این مورد بیشتر است؛ در حالی كه آمار واقعی اعتیاد مشخص نمی باشد.

در عین حال اردبیل به لحاظ خشونت حاد و