دادستان تهران عنوان كرد:

موج سواری آمریكا ومنافقین بر آشوب های اخیر، آزادی تعدادی از متهمان

موج سواری آمریكا ومنافقین بر آشوب های اخیر، آزادی تعدادی از متهمان آی وكیل: دادستان تهران از موج سواری آمریكا ومنافقین بر آشوب های اخیر سخن گفت.


به گزارش آی وكیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران به بررسی اتفاقات كشور طی هفته گذشته پرداخت و تصریح كرد: طبق یك تحلیل، طراحی این جریان با آمریكایی ها بود كه از چند سال پیش یعنی بعد از شكست جریان فتنه در سال ۱۳۸۸ با همكاری گروهك منافقین و با این رویكرد كه مقابله با جمهوری اسلامی در حوزه سیاسی موفق نخواهد بود، نتیجه گرفتند كه باید اعتراضات در جمهوری اسلامی را در حوزه های اجتماعی - اقتصادی متمركز نمایند.
جعفری دولت آبادی با بیان این كه مقرّ منافقین در آلبانی در این راستا فعال شده و بر سازماندهی منافقین در فضای مجازی تاكید شده بود، اضافه كرد: تشكیل كمپین های نافرمانی مدنی طی سال های گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران مانند كمپین «نه به گرانی» و «نه به پرداخت قبوض» و نظایر آن كه نمونه های آن در فضای مجازی دیده می شود، در جهت آماده سازی زمینه اجرای این طرح بود.
«آشوب های بدون سر» و «تمركز بر حوزه های اجتماعی و اقتصادی»
دادستان تهران در بیان راهكارهای طرح آمریكا علیه جمهوری اسلامی، با اشاره به این كه این آشوب ها الزاماً اجتماعی - اقتصادی بوده و كمتر سیاسی است و این رویكرد ناشی از شكست تجربه سال ۱۳۸۸ در حوزه سیاسی بود؛ تصریح كرد: دو خصوصیت جریان فتنه سال ۱۳۸۸ شامل «رهبران مشخص» و «تمركز بر حوزه سیاست» كه با شكست مواجه گردید، در طرح آمریكایی ها مورد توجه قرار گرفت و این دفعه آشوب های بدون سر به معنای تحركات بدون رهبر در پیش گرفته شد؛ با این تلقی كه جمهوری اسلامی نمی تواند با دستگیری رهبران آن مانع وقوع و تداوم شورش ها شود. هم چنین این شورش ها بر مشكلات اقتصادی و معیشتی استوار است و لزوماً سیاسی نیست.
جعفری دولت آبادی خصوصیت دیگر طرح آمریكایی ها علیه جمهوری اسلامی ایران را «شروع از پیرامون» اظهار داشت و در توضیح اضافه كرد: فتنه سال ۱۳۸۸ و تجمعات اغتشاشی از تهران شروع شد، اما این دفعه آمریكایی ها بر این باور بودند كه باید از پیرامون به مركز رسید؛ ضمن این كه در ابتدا باید بر تظاهرات و تجمعات اعتراضی تكیه نمود.
دادستان تهران در تبیین مراحل طرح آمریكایی ها علیه جمهوری اسلامی ایران، دو مرحله را تفكیك نمود و در توضیح این مراحل تصریح كرد: مرحله اول كه از ۹ دی آغاز شد و قرار بود تا ۲۰ بهمن ادامه یابد، در مجموع چهل روز را در بر می گرفت كه طبق برنامه پیش بینی شده باید بامداد و پس از ظهر هر روز تظاهرات اعتراضی ادامه می یافت تا با درگیر شدن پلیس و فرسایش آن، قدرت انتظامی و اجتماعی كشور فلج شود و بدین ترتیب بتوان به تدریج نظام سیاسی را از پا درآورد؛ در مرحله دوم هم پیش بینی شده بود از ۲۰ بهمن تا اسفند ماه با تشابه سازی انقلاب ۱۳۵۷، تظاهرات خشن و مسلحانه راه اندازی و اجرا شود.
بدیل سازی برای روزهای ۹ دی، ۱۲ بهمن و ۲۲ بهمن
جعفری دولت آبادی با بیان این كه یكی از خصوصیت های طرح آمریكایی ها، بدیل سازی برای سه روز مهم شامل ۹ دی، ۱۲ بهمن و ۲۲ بهمن بود، اضافه كرد: تظاهرات تهران در ۹ دی آغاز شد با این تلقی كه حماسه ۹ دی باید به ۹ دی شورشیان تبدیل گردد و مقرر بود در روز ۱۲ بهمن كه سالروز ورود حضرت امام خمینی بعنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی به ایران بود، اغتشاشات گسترش یابد تا در روز ۲۲ بهمن، برای نظام اسلامی اتفاقات دیگری رخ دهد.
نافرجامی طرح آمریكایی ها
دادستان تهران علت نافرجام ماندن طرح آمریكایی ها را خشن شدن زودهنگام آشوب ها در مرحله اول اجرای طرح دانست و با تشبیه آن به یك زایمان زودرس، تصریح كرد: این اتفاق باعث شد طرح فلج شدن قوای انتظامی و اجتماعی محقق نشود و طرح آمریكایی ها مانند یك جنین زودرس ساقط شود. این آشوب ها كه با اقداماتی چون آتش زدن پرچم ایران، تخریب خودروهای مردم، حمله به دادگستری ها و مراكز نظامی و كلانتری ها بر پا شد، مردم را هوشیار ساخت كه پشت این اعتراضات، تحركات آمریكا است؛ چون كه مردم معترض به گرانی، نه به بانك ها حمله می كنند و نه به كلانتری ها.
جعفری دولت آبادی خصوصیت دیگر طرح آمریكا علیه جمهوری اسلامی ایران را، جابجایی مكانی عوامل اجرای طرح اظهار داشت و آمار ۱۳ درصدی جابجایی مكانی دستگیرشدگان را موید آن است كه طراحان افرادی را اجیر كرده بودند تا در مكان هایی طرح را اجرایی نمایند.
عدم استفاده از ظرفیت اقلیت های قومیتی در آشوب ها، نكته دیگری بود كه در این تحلیل مورد توجه قرار گرفت. وی با اشاره به برخی شهرهای محل شكل گیری تجمعات شامل ملایر، تویسركان، درود و نورآباد تصریح كرد: در تبریز، تركمن صحرا و بلوچستان كه مركز تجمع اقلیت های قومی است، اتفاقی رخ نداد؛ این در شرایطی است كه دشمن همواره بر روی اقلیت های قومی سرمایه گذاری می كرد، اما در تجمعات اخیر چنین نشد؛ با این تصور كه قومیت ها دیگر حاضر به هزینه دادن در جهت مقاصد بیگانه نیستند و بنابراین آشوب ها در شهرهای دور افتاده، آرام و با مردم مذهبی آشوب ها رخ می دهد كه این آشوب ها با جابجایی مكانی عوامل و عناصر شرور مرتبط می باشد.
استفاده از فضای مجازی بعنوان مهم ترین بستر آشوب ها
جعفری دولت آبادی با بیان كشته سازی بعنوان بخشی از پروژه دشمن، به ارتباط این طرح با فضای مجازی اشاره نمود. وی استفاده از فضای مجازی همچون توئیتر، تلگرام و برخی تارنماهای معاند را مهم ترین بستر این آشوب ها دانست و اضافه كرد: این گونه است كه وقتی تلگرام مدیریت شد، آتش آشوب ها هم خاموش شد؛ این در شرایطی است كه ارزیابی آن ها این بود كه ایران تلگرام را مدیریت نخواهد كرد، كه این ارزیابی بی مبنا بود؛ چون كه مسؤولان وقتی احساس كنند كه منافع ملی و امنیت كشور در خطر است، عامل ناامنی را حذف خواهند كرد و بنابراین مدیریت نمودن تلگرام بعنوان یك تصمیم غیرقابل انتظار باعث شكست آن ها شد.
دادستان تهران برخی اظهارنظرها دائر بر مرتبط بودن فضای مجازی و پیام رسان هایی چون تلگرام با حقوق شهروندی را بی مبنا خواند و اضافه كرد: وقتی برخی سایت های معاند صریحاً ساخت كوكتل مولوتف را به جوانان آموزش می دهند، در مدیریت كردن آن نباید تردید كرد؛ این كه عده ای مدیریت تلگرام را به بستن اتوبان ها تشبیه كرده اند، با این پاسخ مواجه می باشد كه معتقدیم مسدود كردن بزرگراه ها صحیح نیست، اما منطقی است كه از رانندگان خودروها بخواهیم با داشتن پلاك و هویت مشخص در این مسیر تردد كنند.
جعفری دولت آبادی در مورد امكان تكرار این حوادث اظهار داشت: استفاده از فضای مجازی از جانب دشمن برای اجرای این گونه آشوب ها و پروژه اختلاف افكنی میان مسئولان توسط برخی كانال های معاند ایجاب می نماید در مورد فضای مجازی اقدامات اساسی مورد توجه قرار گیرد. تولید شبكه ملی، همچون این راهكارها است.
جعفری دولت آبادی اضافه كرد: تلقی دشمن این بود كه اگر موفق به براندازی نظام نشوند، حداقل موجبات بدبینی را میان جریان های داخلی فراهم خواهند كرد و سال های سال كشور را دچار درگیری، بدبینی و بدگمانی می نمایند تا هر یك از قوا و جناح های سیاسی، آشوب ها را به دیگری نسبت داده و دیگری را حامی این جریان تلقی كنند.
دادستان تهران موج سواری طرح آمریكایی بر مشكلات معیشتی را ناشی از این تصور دانست كه آستانه تحمل مردم در مقابل مشكلات اقتصادی و معیشتی به نقطه جوش رسیده و منتظر یك جرقه است؛ وی بعنوان مثال تصریح كرد: همانند نامه توهین آمیز رشیدی مطلق علیه حضرت امام (ره) كه چون جرقه ای مردم معترض علیه رژیم پهلوی را به خیابان ها كشاند، دشمن هم مشكلات اقتصادی را همانند انبار باروتی ارزیابی نموده بود كه منتظر یك جرقه است.
جعفری دولت آبادی سه محور اساسی طرح آمریكایی ها را تمركز بر اعتراضات، تجمعات و نارضایتی ها اظهار داشت و با اشاره به افزایش اعتراضات كارگری، صنفی و ورشكستگی موسسات مالی و اعتباری طی دو سه سال اخیر و تجمعات مالباختگان این موسسات، تصریح كرد: ارزیابی دشمن این بود كه این تجمعات بزودی به نقطه جوش رسیده و بنابراین می توان بر موج آن ها سوار شد و سه محور اعتراضات در هر حوزه، تجمعات در هر مبحث و نارضایتی ها نسبت به مشكلات اقتصادی و معیشتی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
دادستان تهران در بیان مثال پیرامون ارتباط طرح دشمن با اعتراضات، تجمعات و نارضایتی ها، به تحركات كانال صدای مالباختگان اشاره نمود كه تا پیش از این حوادث، صرفاً نقطه نظرات مالباختگان موسسه مالی و اعتباری كاسپین را انعكاس می داد و برخی تجمعات اعتراضی هم با فراخوان های اعلامی در این سایت شكل می گرفت. وی اضافه كرد: این سایت در اوایل دی ماه طی مطلبی برای تجمع در میدان انقلاب فراخوان داده بود كه بلافاصله یكی از كانال های معاند محل فراخوان را به مكانی خاص تغییر داد كه این نقشه باآنكه با هوشیاری پلیس به نتیجه نرسید، اما موید سوء استفاده منافقین از فراخوان ها در فضای مجازی است.
جعفری دولت آبادی در تبیین حادثه مشهد تصریح كرد: شعارهای افراد شركت كننده در تظاهرات مشهد تا ظهر روز پنجشنبه ۷/۱۰/۱۳۹۶ علیه گرانی و مشكلات اقتصادی و معیشتی بود و پس از ظهر، شعارهای ساختارشكنانه سر داده شد.
دادستان تهران با اشاره به شكست آمریكایی ها كه ناشی از شروع زودرس خشونت در آشوب ها بود و با تمسك به این آیه از قرآن كریم كه «ومكروا و مكرالله والله خیرالماكرین»، مدیریت بر تلگرام را زمینه ساز ساقط شدن آشوب ها دانست و اضافه كرد: این اقدام باعث ابتر ماندن طرح دشمنان شد و این همان پیام قران كریم است كه فرمود: «فطبع علی قلوبهم فهم لایفقهون» (منافقون، ۳) و «و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم» (بقره، ۷).
جعفری دولت آبادی در بیان این كه آشوب های اخیر، مبتنی بر طرح آمریكایی ها با همراهی منافقین بود، تصریح كرد: این كه ترامپ چندین توئیت برای ایران بزند و درخواست بررسی مسائل ایران را در شورای امنیت نماید، موید ارتباط آشوب های اخیر با طرح آمریكایی ها است.
وی علت عدم گسترش آشوب ها را هوشیاری مردم و توئیت های ترامپ در این خصوص دانست و اضافه كرد: وقتی ترامپ كه ایرانی ها را به آمریكا ممنوع السفر كرده است، به ادعای پشتیبانی از مردم ایران چند بار توئیت می دهد، مردم فهمیدند كه این آشوب ها طرح آمریكا است.
دكتر جعفری دولت آبادی در جمع بندی مطالب اظهار داشت: آمریكایی ها و برخی گروهك ها توانستند بر موج این آشوب ها سوار شوند، اما در نهایت شكست سختی خوردند.
دادستان تهران برخی تحلیل های دیگر پیرامون آشوب های اخیر را مطرح كرد كه همچون ارتباط اعتراضات با جریان داخلی بود. وی در توضیح تصریح كرد: بعضی می گویند تظاهرات مشهد در اعتراض به گرانی، جرقه ای برای حوادث اخیر بود؛ تظاهراتی كه با فراخوان برخی جریان های داخلی شكل گرفت كه نمونه بارز آن واكنش فرمانده سپاه پاسداران در این زمینه است.
تحلیل بعدی در ریشه یابی آشوب های اخیر، مشكلات داخلی كشور بود كه دادستان تهران در این خصوص تصریح كرد: طی چند سال اخیر مشكلات اقتصادی، صدمه های اجتماعی، اختلافات مسئولان، نارضایتی ها و تجمعات اعتراضی افزایش یافت و احساس مردم در مورد فساد بالا گرفت؛ به گونه ای كه گفته شده است احساس فساد فراتر از خود فساد است و چنین سیاه نمایی ها كه باعث ناامیدی و بی تحركی جوانان، بی اعتمادی مردم نسبت به مسئولان می گردد و اختلافات میان مسئولان را به دنبال دارد، باعث گردید كه دشمن تصور كند می تواند با سوار شدن بر موج نارضایتی ها، مقاصد خویش را عملی كند.
لزوم توجه بیشتر به رفع مشكلات مردم
راهكاری كه دادستان تهران برای جلوگیری از چنین حوادثی عرضه كرد، تلاش در جهت رفع مشكلات موجود بود كه در توضیح آن تصریح كرد: مشكلات مردم جدی است، بنابراین لازم است دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه به آن توجه كنند. مردم اگر در رجوع به ادارات و مراجع قضایی سرگردان شوند و پاسخ نگیرند، مبحث را به نظام جمهوری اسلامی مرتبط می كنند. بنابراین باید در جهت رفع مشكلات آن ها كوشش كرد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به این كه دشمن از زمان پیروزی انقلاب در صدد براندازی جمهوری اسلامی ایران بوده است، این گونه طراحی ها را ناشی از ابتنای نظام سیاسی كشور بر اسلام دانست و در مورد ظرفیت فقه خاندان تصریح كرد: فقه خاندان بسیار غنی است و علت این كه نظام اسلامی تا كنون نتوانسته است به همه اهداف خود دست یابد و به خوبی قوام گیرد و ظرفیت های خویش را اجرایی كند، ناشی از هجمه مشكلات، جنگ، تحریم ها و تحركات دشمنان انقلاب اسلامی است.
لزوم تعیین تكلیف متهمان آشوب های اخیر
دادستان تهران وظیفه قضات در این میان را، تعیین تكلیف سریع متهمان آشوب های اخیر كشور، رسیدگی به پرونده های مهم در ارتباط با این آشوب ها و توجه به مشكلات قضایی مردم دانست و در توضیح تصریح كرد: لازم است میان افراد فریب خورده كه در خیابان ها دستگیر شده اند و عوامل اصلی این جریانات تفكیك قائل شد. در مورد دسته اول تسریع در رسیدگی و آزادی متهمان در دستور كار قرار گیرد و نسبت به عوامل اصلی آشوب ها، تحقیقات كامل تری صورت گیرد تا زمینه محاكمه فراهم شود.
جعفری دولت آبادی خواهان تسریع در رسیدگی به پرونده های مهم مربوط به آشوب ها مانند آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی، واژگون نمودن یك دستگاه خودروی آتش نشانی و حمله به مراكز نظامی و انتظامی شد.
آزادی تعدادی از متهمان آشوب های اخیر
دكتر جعفری دولت آبادی اعلام نمود ظرف ۴۸ ساعت اخیر تعداد هفتاد نفر از متهمان آشوب ها با تكمیل تحقیقات و دریافت ضمانت آزاد شدند. وی اظهار داشت: روند آزادی سایر متهمان به استثنای عوامل اصلی آشوب ها، بعد از دریافت سوابق آنان از نهادهای امنیتی و ارزیابی دلایل تحصیل شده، ادامه خواهد یافت. دادستان تهران تصریح كرد كه با عوامل اصلی این آشوب ها برخورد جدی خواهد شد.
مهم ترین وظیفه قضات، تلاش در جهت رفع نارضایتی ها از دستگاه قضایی است
دادستان تهران مهم ترین وظیفه كنونی قضات را تلاش در جهت رفع برخی نارضایتی ها از دستگاه قضایی دانست و با اشاره به این كه بخشی از این نارضایتی ها ناشی از نوع كار قضایی و تراكم پرونده ها است، تصریح كرد: بعنوان مثال دادسرا در مورد تعاونی اعتباری ثامن الحجج تا یك سال از ارجاع پرونده كیفری جهت رسیدگی خودداری می كرد و معتقد بود بانك مركزی باید در مورد وجوه مردم تعیین تكلیف نماید.
جعفری دولت آبادی با اشاره به پرونده ها و مشكلات ناشی از برخی موسسات مالی و اعتباری و پرونده های در رابطه با این گونه مؤسسات تصریح كرد: این موسسات مدتی زیادی نبض بازار پولی را در دست داشتند و بانك مركزی بعنوان مقام ناظر بر موسسات مالی و اعتباری، اعلام نموده كه یازده هزار میلیارد تومان وجوه را برای رفع مشكلات سپرده گذاران اختصاص داده است؛ این در شرایطی است كه تعدادی از مالباختگان هم چنان مطالبه گر وجوه خود هستند.
دادستان تهران از سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم پولی - بانكی خواست با جذب قضات كارآمد، در تعیین تكلیف پرونده های موسسات مالی و اعتباری تسریع نماید. وی تسریع در رسیدگی به پرونده های این دادسرا را ضروری خواند.
دادستان تهران با تاكید بر لزوم شبانه روزی بودن فعالیت دادستانی، خطاب به سرپرستان دادسراها و معاونان خود تصریح كرد: سرپرستان دادسرا كه ساعت ۸ بامداد تا ۲ بعدازظهر كار كنند، دردی را دوا نخواهند كرد.
پاسخگویی به مردم در نواحی دادسرا، تكریم مراجعین، دارا بودن سعه صدر، وقت گذاری بیشتر از جانب سرپرستان نواحی و قضات و احترام به مردم، سفارش های دیگر دكتر جعفری دولت آبادی خطاب به سرپرستان دادسراها بود. وی اضافه كرد: درب اتاقتان را به روی مردم باز كنید و از مشكلات مردم در دادسراها گره گشایی كنید. امروز قوه قضاییه باید قوی تر عمل كند تا بتواند امید و سلامت را به دستگاه های دیگر انتقال دهد.
دادستان تهران با اشاره به این كه اعتراض و انتقاد امری طبیعی در كشورها است، بعنوان مثال به حادثه آتش زدن بیش از هزار خودرو در كشور فرانسه در تعطیلات ژانویه اشاره نمود و تصریح كرد: البته اگر چنین اتفاقی در ایران می افتاد، چندین ماه توسط بیگانگان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفت.

1396/10/20
18:52:19
5.0 / 5
4104
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۲
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکلا

وکیل
وکالت قانونی

وکالت

مدافع

آگهی قانونی وکیل

وکیل دادگستری