دادستان تهران:

واكنش دستگاه قضایی در برابر اقدامات ساختارشكنانه

واكنش دستگاه قضایی در برابر اقدامات ساختارشكنانه به گزارش آی وكیل جعفری دولت آبادی از صدور ۱۷۵ فقره كیفرخواست در مورد متهمان آشوب های دی ماه اطلاع داد و اظهار داشت: دستگاه قضایی در برابر اقدامات ساختارشكنانه مدارا نخواهد كرد.


به گزارش آی وكیل به نقل از مهر، آخرین جلسه شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سال جاری، روز چهارشنبه (۱۳۹۶/۱۲/۲۳) با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، دادستان ها و روسای دادگاه های بخش استان تهران، و سرپرستان دوایر نظارت بر زندان ها به ریاست دكتر عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار گردید. دادستان تهران سال ۱۳۹۶ را سالی پر كوشش برای قوه قضاییه و دادستانی تهران و هم چنین سالی پر حادثه و پر تلاطم برای كشور ارزیابی نمود و همچون وقایع مهم این سال را در حوزه سیاسی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر اظهار داشت و در توضیح تصریح كرد: دشمن تصور می كرد با گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب، مردم مشاركت قابل توجهی در این انتخابات نخواهند داشت، اما شاهد حضور شكوهمند مردم در انتخابات و رقابت سنگین میان كاندیداها بودیم كه در مجموع یك پیروزی بزرگ برای انقلاب اسلامی به حساب می آید و نشان داده است كه مردم ایران بعد از چهل سال كماكان با حاضر شدن در پای صندوق های رای از انقلاب اسلامی حمایت می كنند. انسجام و اتحاد همه جریان ها در پشت سر مقام معظم رهبری دومین واقعه در حوزه سیاسی طی سال جاری كه مورد اشاره دكتر جعفری دولت آبادی قرار گرفت، تلاش و همدلی همه جریان های سیاسی برای حل مشكلات كشور بود. وی در این راستا اضافه كرد: در این بخش شاید به موفقیت كامل دست نیافتیم، اما می توان گفت انسجام و اتحاد همه جریان ها در پشت سر مقام معظم رهبری به گونه ای كه جریان های سیاسی تكروی نكنند، محقق شده است. سال ۱۳۹۶ پر حادثه است دادستان تهران در حوزه اجتماعی سال ۱۳۹۶ را سالی پر حادثه ارزیابی نمود و با اشاره به این كه اعتراض به وضعیت صندوق های مالی و اعتباری از دو جنبه اجتماعی و اقتصادی برخوردار است، تصریح كرد: اعتراضات كارگری، وضعیت موسسات مالی و اعتباری، صندوق های بازنشستگی و اعتراضات برخی اقشار مانند كارگران، پرستاران و معلمان، چهره سال ۱۳۹۶ را پر حادثه ترسیم می نماید، اما قابل توجه است كه این اعتراضات منجر به تندروی ها ضد نظام و انقلاب اسلامی نشد. اعتراض ها اصل نظام را نشانه نگرفته اند جعفری دولت آبادی حضور مردم در راهپیمایی روز پیروزی انقلاب اسلامی و در كنار اعتراض ها را موید این نكته دانست كه اعتراض ها اصل نظام را نشانه نگرفته اند و بلكه فرصتی برای مسؤولین است تا بدانند كه اگر به وظایف خود عمل نكنند، با واكنش مردم مواجه می شوند. دادستان تهران تهدیدها در حوزه اقتصادی را نسبت به سال های قبل پررنگ ارزیابی نمود و با اشاره به مسائل بانك ها و صندوق های مالی و اعتباری تصریح كرد: اعتراضات كارگری كه در سال ۱۳۹۵ شكل گرفت و در سال ۱۳۹۶ ادامه یافت و به نظر می رسد این گونه اعتراضات در سال آتی تداوم یابد، واجد جنبه اقتصادی می باشد. بنابراین دستگاه قضایی باید برای مواجه با مشكلات اقتصادی و اجتماعی آمادگی بیشتری داشته باشد. جعفری دولت آبادی راه اندازی دادسرای پولی- بانكی را در مقابله با جرایم بانكی اثرگذار دانست و از دادستان ها خواست برای مواجهه با مشكلات اجتماعی و اقتصادی برنامه ریزی كد. دادستان تهران دو اتفاق مهم در حوزه امنیتی كشور را آشوب های دی ماه و آشوب بهمن ماه اظهار داشت و با اشاره به این كه در آشوب های دی ماه نهادهای امنیتی، پلیس و قوه قضاییه و با همكاری سایر دستگاه ها توانستند ظرف چند روز اوضاع را آرام نمایند و عوامل اصلی را دستگیر كنند، در توضیح اغتشاشات دی ماه تصریح كرد: این آشوب ها همزمان در ۹۰ شهر رخ داد كه در ۴۱ شهر منتهی به حادثه و خسارات مالی و جانی شد و به رغم آن كه چنین رخدادهایی در هر كشور می تواند تهدید جدی محسوب شود، اما در ایران به بركت حضور مردم و آگاهی آن ها به ماهیت آشوب گران به گونه ای كه به سرعت صف خویش را از آنان جدا كردند، آشوب ها به سرعت مهار گشت. جعفری دولت آبادی راز شكست اغتشاش گران دی ماه را تولید این احساس در مردم دائر بر این كه اغشاش گران از جنس آن ها نیستند دانست و اضافه كرد: مردم همین كه احساس كردند این ها دارند ضد ارزش های اسلامی و امنیت كشور اقدام می نمایند و اموال عمومی را تخریب می كنند، صف خویش را از آن ها جدا كردند و هماهنگی وزارت كشور، پلیس، دادستانی و سایر دستگاه های مرتبط باعث شد حداكثر ظرف سه روز غائله خاتمه یابد. دادستان تهران با اظهار این كه حادثه خیابان پاسداران ریشه در آشوب های دی ماه داشت كه به لحاظ ارتباط با جریانات فرقه ای با آن مدارا شد، حادثه تلخ روز اول اسفند را نقطه عطفی در رویكرد پلیس، دادسرا و نهادهای امنیتی در برخورد با این گونه اقدامات مجرمانه خواند و اضافه كرد: بعد از اقدام آشوب گران در حمله به منازل مردم و شهید كردن چند مامور ناجا، پلیس وارد عمل شد و ظرف چند ساعت موفق گردید كنترل اوضاع را به دست گیرد. جعفری دولت آبادی در تبیین وقایع سال ۱۳۹۶ در رابطه با حوزه اجتماعی با اشاره به كشف حجاب توسط چند زن در ملاء عام و با ارزیابی چنین اقداماتی بعنوان ساختارشكنی، تصریح كرد: طی چهل سال قبل همواره حوادث اجتماعی داشته ایم؛ جریاناتی كه تلاش داشتند قشری از مردم را در مقابل حكومت قرار دهند، همواره فعال بودند؛ اما امسال تلاش ها مضاعف شد و در این راستا كشف حجاب بعنوان یك برنامه طراحی شده از جانب دشمنان انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفت. آن ها امید بسته بودند كه به این طریق بلوایی بر پا كنند، اما اقدام به موقع و قاطع پلیس و دادستانی و هم چنین با هوشیاری مردم این طرح هم به شكست انجامید و بخصوص حكم صادره از دادگاه در مورد یكی از این زنان نشان داد كه دستگاه قضایی در برابر اقدامات ساختارشكنانه مدارا نخواهد كرد. اقدامات برخورد با اقدامات ساختارشكنانه وی با بیان این كه جمهوری اسلامی فرصت ها را می پذیرد و اگر تهدیدها در جهت ضربه زدن به اساس نظام اسلامی باشد با برخورد قاطع مواجه خواهد شد، تصریح كرد: دشمن به شكلی قصد آزمایش داشت كه آیا می تواند برخی اقشار مردم را در مقابل نظام جمهوری اسلامی قرار دهد كه این طرح هم با شكست مواجه گردید. همواره اعلام نموده ایم زنان بسیار متدینی در كشور داریم و شكست فرمان كشف حجاب رضاخان هم به لحاظ وجود این مردم متدین بوده است كه اگر این گونه نبود به لحاظ حمایت غرب از رضاخان، در كشف حجاب موفق می شد دادستان تهران عدم موفقیت طراحی دشمن در كشف حجاب زنان را موید آن دانست كه مردم ایران به ارزش های دینی احترام می گذارند و ساختارشكنی در نقض ارزش های دینی مورد تایید آن ها نخواهد بود. جعفری دولت آبادی به وقایع سال جاری در حوزه قضایی پرداخت و مهم ترین رویكرد را افزایش هجمه ها به دستگاه قضایی دانست و در توضیح تصریح كرد: پس از انقلاب سابقه نداشته است كه حتی در دهه اول انقلاب كه منافقین تیغ بر مردم كشیدند، تا این اندازه بر دستگاه قضایی هجمه وارد شود؛ اما در سال ۱۳۹۶ با هجمه های جریانات خارجی و عوامل داخلی مواجه بودیم و عده ای در داخل كشور دچار توهم شدند كه با حمله به دستگاه قضایی و مسؤولین قوه قضاییه می توانند این قوه كه ركن ركین نظام است را تضعیف نمایند. دادستان تهران در مورد علت افزایش هجمه ها به قوه قضاییه تصریح كرد: آن ها فهمیدند یكی از جاهایی كه به صورت قاطع در برابر ساختارشكنان ایستاده، قوه قضاییه است بنابراین این همه اهانت و فحاشی بی جهت نبوده؛ این در شرایطی است كه وقتی یك قاضی كلمه ای به یك متهم اضافه بگوید، آن را بزرگ كرده و به كرات بر آن تاكید می كند؛ اما این همه اهانت به شخص رییس قوه قضاییه و دیگر مسئولان قضایی با خویشتن داری مواجه گردید و تلاش بر آن بود كه واكنش در حد پاسخگویی و عمل به وظایف باشد. دستگیری حمید بقایی به منظور اجرای حكم جعفری دولت آبادی از پرونده های مطروحه در مهم سال ۱۳۹۶ را پرونده حمید بقایی معاون اجرایی دولت سابق دانست و با بیان دستگیری محكوم ضد به منظور اجرای حكم در روز سه شنبه (۱۳۹۶/۱۲/۲۲)، اعلام اتهامات و مجازات های مبحث محكومیت نامبرده را با عنایت به قطعیت حكم و مستند به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی فاقد منع قانونی دانست. وی اضافه كرد: در كیفرخواست صادره نامبرده به چندین افترا تحت تعقیب قرار گرفت كه اغلب موارد آن در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است كه موارد اتهامی در اطلاعیه روابط عمومی دادستانی تهران توضیح داده شده است. به هر حال حسب رای دادگاه تجدیدنظر، به رغم تعدد محكومیت ها، با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، صرفاً مجازات اشد در مورد حمید بقایی قابل اجراست. صدور ۱۷۵ فقره كیفرخواست در مورد متهمان آشوب های دی ماه دادستان تهران از زحمات قضات دادسرای شهید مقدس و دادگاه­ها در مقابله با جرایم ضد امنیت تشكر نمود و از صدور ۱۷۵ فقره كیفرخواست تا روز جاری نسبت به متهمان آشوب های دی ماه اطلاع داد و اضافه كرد: از این تعداد تا كنون ۲۱ فقره دادنامه صادر شده كه ۱۶ فقره از دادنامه ها متضمن محكومیت به حبس است. در ۳ فقره دادنامه جزای نقدی تعیین شده و ۲ فقره دادنامه مبتنی بر برائت است. صدور ۲۲ فقره كیفرخواست ضد متهمان در رابطه با متهمان یك گروهك ضد انقلابی جعفری دولت آبادی از صدور ۲۲ فقره كیفرخواست از جانب دادسرای شهید مقدس ضد متهمان در رابطه با یك گروهك ضد انقلاب كه اقدامات آن ها شامل تحریق و تخریب اموال عمومی است اطلاع داد و اضافه كرد: در رسیدگی به این كیفرخواست ها تا كنون ۲ فقره دادنامه با محكومیت حبس صادر گردیده است. دادستان تهران تصریح كرد: قضات و معاونان دادستان تهران به كرات در زندان ها با زندانیان این آشوب ها ملاقات كرده اند و در شرایط فعلی علاوه بر محاكمه عامل شهادت سه نفر از مأمورین ناجا، بیست فقره كیفرخواست درمورد عوامل اصلی و لیدرهای آشوب های خیابان پاسداران صادرشده است، كه نتیجه زحمات قضات دادسرای تهران است. وی با ابراز امیدواری بر این كه بزودی حكم دادگاه كیفری استان صادر شود و در مورد دیگر متهمان هم تعیین تكلیف گردد، اضافه كرد: عملكرد دادسرای تهران در مقابل آشوب ها و ساختارشكنی ها موید عزم جزم دستگاه قضایی در برخورد با افرادی است كه با تخریب اموال عمومی، حمله به اماكن مذهبی و عمومی و حسینیه ها، تولید مزاحمت برای مردم و تهدید جان آن ها، در امنیت كشور اختلال تولید می نمایند. جعفری دولت آبادی همچون اقدامات دادسرای تهران را برگزاری گشت های شبانه در طول سال به صورت مستمر و با برنامه ریزی قبلی، برگزاری ۳۲ جلسه شورای معاونین دادستانی و ۸ همایش تخصصی تاكید كرد دادسرای تهران برای پشتیبانی از حقوق عامه، پشتیبانی از حقوق مردم، رعایت حقوق متهمان در مراجع انتظامی و بازداشتگاه ها و زندان ها و كاهش زمان رسیدگی برنامه ریزی كرده و در سال آینده این تلاش ها افزایش خواهد یافت. تلاش برای رفع اطاله دادرسی وی همچون مشكلات جدی مراجع قضایی را اطاله دادرسی و طولانی شدن رسیدگی به برخی پرونده های قضایی اظهار داشت و اضافه كرد: این مورد پیشینه تاریخی دارد و بروز آن هم اكنون، ناشی از كثرت پرونده ها، فشار كار در مراجع قضایی، كمبود قاضی و انتظار به حق مردم است و به رغم وجود این مشكلات، از دادستان ها انتظار می رود تلاش های خویش را در به حداقل رساندن اطاله دادرسی معمول دارند. جعفری دولت آبادی در پاسخ به انتقاد برخی قضات نسبت به آمارگرایی در دستگاه قضایی، تصریح كرد: می گویند دستگاه قضایی طرفدار آمارگرایی است؛ این در شرایطی است كه در تمامی نظام های حقوقی بخصوص در نظام دادرسی كیفری، مهلت های معقول پیش بینی شده و این گونه نیست كه قاضی هر زمان تمایل داشته باشد رسیدگی كند. تعیین مهلت معقول در سیاست های كیفری بین المللی هم پذیرفته شده و بنابراین قاضی مكلف است در فرجه زمانی معقول به دعاوی مردم رسیدگی كند؛ ضمن این كه چنین مواعدی در امور مدنی هم پذیرفته شده است با اینكه كه فوریت امور كیفری در آن لحاظ نمی گردد. وی به قضات سفارش نمود در پرونده هایی كه رسیدگی به آن بیش از اندازه طولانی می شود، اتهامات را تفكیك نمایند و در توضیح تصریح كرد: باید در بخشی از پرونده كه معد اتخاذ تصمیم نهایی است، تعیین تكلیف شود و بخش دیگر مفتوح بماند. دادستان تهران تاكید كرد رسیدگی در فرصت معقول بخشی از فرایند تحقق عدالت است. نكته دیگری كه در بخش قضایی مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، افزایش نظارت ها بود. وی با اشاره به سفارش آیت الله لاریجانی به مسئولان دستگاه قضایی دائر بر افزایش نظارت ها، اضافه كرد: در دادسرای تهران معاونت نظارت و ارزیابی در دو بخش قضات مرد و زنان دارای پایه قضایی بوجود آمده و لازم است دادستان ها در این بخش ورود كنند و ضمن استماع مطالب و اظهارات مردم، ادعاهایی را كه در مورد كاركنان قضایی و اداری می گردد بررسی نمایند. تاثیر نظارت ها بر سلامت و كارآمدی دستگاه قضایی جعفری دولت آبادی توجه به نظارت بر نیروی انسانی را لازمه ارتقاء سلامت و كارآمدی دستگاه قضایی دانست و با اذعان به این كه شمار قضات سالم، شریف و كوشا در دستگاه قضایی قابل توجه است، اضافه كرد: خیلی از قضات در گمنامی به نحو مطلوب خدمت می كنند و نتیجه نظارت ها به گونه ای باشد كه تشویق قضات سالم و شریف مورد توجه قرار گیرد، كه در نتیجه سلامت و كارآمدی دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت. دادستان تهران همچون نقاط مثبت عملكرد دادستانی تهران امسال را كه بروز اجتماعی قابل توجهی داشت، حضور دادستان و معاونان دادسرا در سطح جامعه دانست و با اشاره به برنامه های اجرا شده دادستانی در این راستا شامل گشت های شبانه، بازدید از مراكز خدماتی، رستوران ها، مراكز درمانی و مانند آن، این تجربه را بسیار موفق خواند و از دادستان های شهرستان ها خواست حضور اجتماعی خویش را پررنگ نمایند. جعفری دولت آبادی از تهیه و اجرای برنامه دادسرای تهران برای سال آینده اطلاع داد و اضافه كرد: در این برنامه محورهای مختلف شامل نظارت بر زندان ها و بازداشتگاه ها، نظارت بر ضابطان و اطاله دادرسی مورد توجه قرار گرفته است.
 

1396/12/25
17:51:54
5.0 / 5
4382
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

آگهی قانونی وکیل

وکالت

وکالت

دادگستری

وکیل ماهر

خانواده