توضیحات دادستان تهران در مورد پرونده سعید مرتضوی وكاوه مدنی

توضیحات دادستان تهران در مورد پرونده سعید مرتضوی وكاوه مدنی آی وكیل: دادستان تهران توضیحاتی را در مورد آخرین وضعیت پرونده های مهم همچون پرونده سعید مرتضوی عرضه داد.به گزارش آی وكیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران با تبیین وظایف دادسرای رسیدگی به جرایم پولی - بانكی و با اشاره به نقش آن در مقابله با جرایم در رابطه با جرایم ارزی و بانكی، تصریح كرد كه اگر این دادسرا به مرجعی برای انبار پرونده ها تبدیل گردد مثل آبی خواهد بودكه مقرر است آتش را خاموش كند ولی خودش به عامل تنش تبدیل می گردد و از هدف اصل تأسیس این دادسرا دور خواهد شد؛ همان گونه كه با عنایت به بحران آبی كشور، آبی كه مقرر است گوارای وجود شود، با مسائل اجتماعی گره خورده و كمبود آب، خشكسالی و تنش های آبی ذره ذره نقش آب را از یك نقش گوارا بودن به یك عامل تنش تبدیل می كند.
جعفری دولت آبادی خطاب به مرتضی تورك سرپرست جدید این دادسرا اظهار نمود: نباید اجازه داد این دادسرا به توقف گاهی برای پرونده های مهم اقتصادی تبدیل گردد و اگر این اتفاق افتاد، یعنی به وضعیت سابق برگشته ایم؛ بنابراین آقای تورك باید به نحوی برنامه ریزی كند تا این دادسرا بتواند به وظایف اصلی خود عمل كند.
دادستان تهران با تاكید بر این كه دادسرای پولی - بانكی برای مهار جرایم این حوزه تأسیس شده است، اضافه كرد: این دادسرا تشكیل شده تا دستگاه هایی كه پرونده های در رابطه با جرایم اقتصادی را به دادستانی ارسال می نمایند، نقش بیشتری در این زمینه ایفا نمایند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به مشكلاتی كه در حوزه اقتصادی شكل می گیرد، تصریح كرد: وقتی بانك ها نظارت نمی كنند و موسسات غیرمجاز رشد می كند و در نهایت خروجی آن به تشكیل پرونده در دستگاه قضایی منجر می شود، مشكلات از یك دستگاه به دستگاه دیگر منتقل می گردد.
وی با بیان این كه مردم از ما می خواهند كه عوامل اصلی خیانت به بیت المال مجازات شوند، اظهار داشت: سیاست دادستانی این است كه دستگاه های اجرایی تلاش كنند تا پرونده ای تشكیل نشود و اگر به هر دلیلی پرونده تشكیل شد، به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد.
دادستان تهران با یادآوری این نكته كه سرعت عمل در دادسراهایی مثل پولی - بانكی ضروری می باشد، اضافه كرد: قضات این دادسرا با مردمی مواجهند كه مال خویش را از دست داده اند و وقتی فرد مال خویش را از دست می دهد، انتظار حمایت و سرعت عمل دارد و بنابراین این دادسرا به لحاظ رسیدگی به پرونده های مهم اقتصادی، اگر پیشگیری نكند؛ به موقع متهمان را تحت تعقیب قرار ندهد و پرونده ها را به دادگاه نفرستد، صدمه خواهد دید.
دادستان تهران با اشاره به ضرورت توجه دادسرای پولی - بانكی به اقدامات پیشگیرانه، تصریح كرد: مسائل پیشگیرانه در وظایف این دادسرا پیش بینی شده و در زمان تاسیس این دادسرا به سرپرست وقت دادسرا تاكید شد كه با بانك ها جلساتی داشته باشد تا آن ها متوجه شوند ارجاع پرونده های زیاد به دادسرا، ارزیابی منفی محسوب شده و با عنایت به این مورد باید نظارت ها را جدی بگیرند.
جعفری دولت آبادی با طرح این سوال كه چرا باید به علت عدم نظارت برخی مسؤولین اموال بیت المال به غارت شود و بعد دادسرا ورود كند؛ همان گونه كه در اختلاس سال قبل از شركت عملیات اكتشاف نفت ایران شاهد این مورد بودیم، جلسات مكرر با بانك ها را تأثیرگذار و اثربخش دانست و تصریح كرد كه بانك ها و به خصوص بانك های دولتی باید در این گونه جلسات برنامه عرضه كنند و نظارت ها را تشدید كنند.
جعفری دولت آبادی تعیین وقت زمانی برای رسیدگی به پرونده ها را بعنوان نخستین مطالبه از سرپرست جدید این دادسرا عنوان نمود و اضافه كرد: باید برای پرونده ها مهلت زمانی معقول تعیین شود و باآنكه بخشی از اطاله دادرسی به كمبود نیروی انسانی همچون قاضی بر می گردد؛ اما عملكرد دادسرا صرفاً به تعداد پرونده ها نیست و توجه مردم به عملكرد خروجی دادسرا است. این كه اعلام گردید با تلاش دادسرای پولی - بانكی هزار و دویست میلیارد تومان به بیت المال بازگشته و هم چنین آمار كیفرخواست های صادره، از مواردی است كه دفاع از عملكرد دادسرا را ممكن می سازد.
حمایت دادستانی از امنیت اقتصادی
دادستان تهران با اشاره به اهمیت امنیت اقتصادی، یكی از صدمه های كشور را عدم جرات سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری دانست و با اشاره به تهدیدهای موجود در این زمینه خاطرنشان كرد: یكی از تهدیدها این است كه به محض این كه سرمایه گذار سرمایه گذاری می نماید، برخی افراد و نهادها به سراغ آن ها رفته و عنوان كرده كه شما پول و رانت دارید و این ها را از كجا آورده اید؛ این در شرایطی است كه قوه قضائیه باید بعنوان یك عامل مؤثر در امنیت اقتصادی ایفای نقش كند.
وی مختومه كردن پرونده قضایی را در مواردی كه سرمایه گذار از مسیر قانون و سیاست های كشور مملكتی خارج نشده، قابل توجیه خواند و تصریح كرد: ممكن است دستگاه های اجرایی، امنیتی یا انتظامی خواهان بازداشت این گونه افراد شوند و برای رسیدن به اهداف خود قوه قضاییه را هم ابزار كنند، ولی ملاك دستگاه قضایی باید قانون باشد و اگر كسی در مسیر و مدار قوانین و سیاست های كشور حركت می كند، نباید با او برخورد شود؛ و چنان چه غیر از این باشد، انگیزه سرمایه گذاری در كشور تضعیف خواهد شد.
دادستان تهران با اشاره به شعار پشتیبانی از كالای ایرانی كه از جانب رهبرمعظم انقلاب بعنوان شعار سال ۹۷ انتخاب شد، بر لزوم پشتیبانی از سرمایه گذاری های مشروع تصریح كرد و با بیان این كه پشتیبانی از سرمایه گذاری به معنای پشتیبانی از فساد و افراد فاسد نیست، اضافه كرد: این كه سرمایه گذار باید میدانی برای فعالیت داشته باشد، یك اصل مهم اقتصادی است؛ ولی گاهی اوقات تا سرمایه گذار گام اول را بر می دارد، از جانب مرجع قضایی احضار می گردد كه نتیجه آن صدمه دیدن تولید و اشتغال است؛ چنین نگاهی باعث می گردد كه دادسرا به برخورد با عوامل تولید متهم شود. قوه قضائیه از كسانی كه سرمایه گذاری سالم و مشروع دارند حمایت می كند تا مراكز آن ها بی جهت تعطیل نگردد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به این كه مصداق های فراوانی از حمایت دادستانی تهران از مراكز تولید و اشتغال وجود دارد اضافه كرد: در پرونده های اقتصادی مفتوح در دادسرای تهران، تلاش باید بر این باشد كه با بازداشت متهم، كارخانه های تحت مدیریت وی تعطیل نشود؛ چون كه در همه موارد متوقف كردن فعالیت مراكز تولید لزوم ندارد.
جعفری دولت آبادی با تاكید بر سیاست قوه قضاییه بر پشتیبانی از سرمایه گذارانی كه در مدار و مسیر قوانین و سیاست های كشور حركت می كنند در جهت تأمین امنیت اقتصادی، تداوم مبارزه با فساد امسال را هم از سیاست های دادستانی تهران خواند و اضافه كرد: این مورد اولویت اول دستگاه قضایی و دادستانی تهران است؛ قوه قضائیه در مبارزه با فساد اهل تعارف با هیچ كس نیست و قاطعانه با فساد در تمام عرصه ها برخورد می كند.
وی با انتقاد از این كه در سال های گذشته استفاده از سپرده های ارزی مورد توجه قرار نگرفت و همین امر سبب بی اعتمادی مردم شده است، اظهار داشت: در مبارزه با جرایم ارزی از جانب دستگاه قضایی كه بخشی از آن مربوط به تعزیرات و بخشی در حوزه دادستانی است، رویكرد حمایتی كه اثرگذار هم خواهد بود، ادامه دارد؛ باآنكه كه حل مشكلات ارزی الزاماً راهكارهای قضایی و انتظامی ندارد. هم چنین قوه قضاییه در مواردی كه مقرر است با متهمان پرونده های ارزی برخورد شود حمایت های لازم را انجام می دهد.
تعیین مهلت معقول برای رسیدگی به پرونده ها
جعفری دولت آبادی مطالبه دیگر خود از سرپرست دادسرای جدید پولی - بانكی را ملاقات با مراجعین و صاحبان حق اعلام نمود و اضافه كرد: رویه سابق در این دادسرا، ملاقات كمتر با مراجعین بوده است كه لازم است سرپرست جدید با تغییر این رویه، زمان بیشتری را برای ملاقات با رجوع كنندگان و متهمان اختصاص دهد؛ چون كه باز نبودن درب اتاق سرپرستان دادسراهای تخصصی همچون پولی - بانكی، به جهت نفوذ برخی متهمان، فسادآور است و فراهم نمودن زمینه برای این كه افراد به راحتی بتوانند مشكلات خویش را با سرپرست دادسرا مطرح كنند، مانع از اعمال نفوذ ناروا در پرونده ها می باشد.
دادستان تهران با تاكید بر ضرورت رسیدگی به برخی پرونده های قدیمی اضافه كرد: می توان با انتصاب قاضی جدید و یا اتخاذ تدابیر ویژه، نسبت به رسیدگی و تعیین تكلیف این قبیل پرونده ها اقدام نمود.
وی با اشاره به اظهارات برخی افراد در خصوص تبدیل دادگاه ها به آمارگاه ها، اظهار داشت: اسناد بین المللی هم مهلت معقولی را برای پرونده های كیفری تعیین كرده اند و این امر ناشی از ارتباط پرونده كیفری با حقوق متهم است و انتظار متهم در خصوص این كه در یك مدت معقول به اتهاماتش رسیدگی شود، منطقی است.
جعفری دولت آبادی با اشاره به گزارش عرضه شده از جانب معاون اول دادسرای تهران دائر بر افزایش زمان رسیدگی بین ۱۰ تا ۲۰ روز در بعضی نواحی دادسرا، بخشی از این افزایش را ناشی از فشار كار، كمبود قاضی و مراجعات مختلف مردم به دستگاه قضایی دانست و بخش دیگر را مربوط به كاركنانی اعلام نمود كه شیوه هایشان جواب نمی دهد و یا پرونده ها را به گونه ای شاخ و برگ می دهند كه به نتیجه رساندن آن مشكل می گردد. وی تصریح كرد كه ارسال به موقع پرونده به دادگاه باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
دادستان تهران پیشبرد اهداف نظام اسلامی را منوط به تحقق «اعتماد به مسؤولین» و «امید به آینده» دانست و اضافه كرد: مردم خوبی داریم كه در حوادث مهم حضور پیدا می كنند و پای نظام اسلامی ایستاده و خواهند ایستاد ولی در سال های گذشته اعتماد مردم به برخی مسؤولین مخدوش شده و لازم است مردم به مسؤولین اعتماد بیشتری داشته باشند تا وقتی سیاستی اعلام می شود، مطمئن باشند در این زمینه كارشناسی شده و لازم الاجرا است.
جعفری دولت آبادی با اشاره به ضرورت امید مردم به آینده و با تاكید بر این كه نباید دل مردم را خالی كرد، اضافه كرد: حوادثی همچون آشوب های دی ماه سال گذشته، نشانه ای از یك گسل در اعتماد عمومی مردم بود؛ ازاین رو باید اقدامات و عملكردها طوری باشد كه مردم به مسؤولین اعتماد كرده و امیدشان به آینده افزایش یابد.
وی خطاب به كسانی كه در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، قضایی و... مردم را به آینده بدبین كرده و نظام اسلامی را در بن بست نشان می دهند، چنین عملكردی را مذموم شناخت و تصریح كرد: مردم موضوعی كه غیرواقعی باشد را نمی پذیرند و مسئولان با حرف های ناپخته و غیركارشناسی مردم را مایوس نكنند.
دادستان تهران با ابراز امیدواری نسبت به این كه سال ۹۷ برای جمهوری اسلامی یك سال موفق باشد و در چهلمین سالگرد انقلاب اهداف آن محقق گردد، بر نقش دستگاه قضایی در این زمینه تصریح كرد و تصریح كرد: انقلاب اسلامی در ۴۰ سالگی به دوران پختگی خود وارد می گردد و باید ایده های بهتری عرضه شود؛ ازاین رو انتظار می رود نظرات غلط و غیر كارشناسی عرضه نگردد.
وی با دادن اطمینان به مردم در این جهت كه نظام قضایی كشور حامی حقوق آنان است و از آزادی های مشروع حمایت می كند، خطاب به كسانی كه در مسیر ناامید كردن مردم حركت می كنند، اضافه كرد: دستگاه قضایی در این بخش ها اگر لازم باشد اقدام می كند و با كسانی كه حرف های بی مبنا و خلاف واقع می زنند كه نتیجه آن تولید نگرانی و نا امیدی در مردم است، برخورد خواهد نمود.
جعفری دولت آبادی با تاكید بر تجربه موفق نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با هرگونه تهدید، تصریح كرد: از ابتدای انقلاب تابحال با این گونه تهدیدها مواجه بوده ایم و دشمنی آمریكا ادامه خواهد یافت؛ زیرا ماهیت جمهوری اسلامی ضداستكبار جهانی، مبتنی بر مردم سالاری دینی و در جهت پشتیبانی از حقوق عامه و اقدام در چارچوب شریعت است.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جلسه با مسؤولان كشور در خصوص این كه نظام ما مبتنی بر شریعت است، تصریح كرد: بر این اساس انجام برخی كارها در نظام اسلامی، قابل پذیرش نمی باشد و این كه عده ای بخواهند مسائل اجتماعی، برخی امور مثل زلزله و بحران كم آبی و مشكلات اقتصادی را با مسائل اعتراضی گره بزنند و تلاش كنند از هر حادثه ای یك نماد اعتراض بسازند، با اشكال مواجه می باشد و دادستانی تهران در موارد لازم اقدام خواهد نمود.
جعفری دولت آبادی با اشاره به این كه چون ما با نظام سلطه درگیر هستیم، طبیعی است كه شاهد توطئه هایی در صحنه منطقه ای و بین المللی باشیم، اضافه كرد: اگر نظام و مسؤولین، حقوق مردم را رعایت نمایند، انقلاب اسلامی صدمه نخواهد دید؛ كما این كه در ۴۰ سال قبل چنین بوده است.
اطلاع رسانی در مورد برخی پرونده های مهم
دادستان تهران در بخش دیگری از اظهارات خود، در مورد آخرین وضعیت چند پرونده قضایی اطلاع رسانی كرد و اظهار داشت: پرونده هایی كه در سیستم قضایی شكل می گیرد ممكن است سیر صعودی یا نزولی داشته باشد و رسیدگی در بعضی از پرونده ها با مشكلاتی مواجه باشد؛ اما این به معنای عدم توجه به آن ها نیست و اگر بخواهیم اقدامات دادسرا در پرونده های مهم را مورد توجه قرار دهیم، باید عملكرد ما به گونه ای باشد كه پرونده ها در ظرف زمانی معین و مشخص به نتیجه برسد و پرونده هایی كه تحقیقات آن تكمیل شده است، به دادگاه ارسال شود.
ارسال بخش اول پرونده بانك سرمایه به دادگاه
وی در این زمینه پرونده بانك سرمایه را مورد اشاره قرار داد و در توضیح اظهار داشت: بعنوان مثال می توان بخش اول پرونده بانك سرمایه را با صدور كیفرخواست به دادگاه ارسال كرد تا مردم به عملكرد دادسرا بیشتر اعتماد كنند.
اعترافات جدید متهمان در پرونده جاسوسان محیط زیستی
دادستان تهران با اشاره به آخرین وضعیت پرونده محیط زیست اظهار داشت: این پرونده همچون پرونده های مهمی است كه دادسرای تهران به آن رسیدگی می كند و خودكشی یكی از متهمان این پرونده در ابتدای شكل گیری آن كه حاشیه هایی را به همراه داشت، تحقیقات دادسرا تا مدتی متوقف كرد؛ اما اظهارات بعضی از متهمان در جریان تحقیقات، موید خروج اطلاعات مهم و استراتژیك كشور تحت پوشش محیط زیست است كه صدمه های زیادی را به دنبال داشته است.
فرد در رابطه با پرونده محیط زیستی بالاخره كه به كشور بازمی گردد
جعفری دولت آبادی خروج یكی از افراد در رابطه با این پرونده از كشور را ناشی از نتایج تحقیقات دانست و بیان داشت: اگر عده ای فرار را بر قرار ترجیح می دهند، ناشی از اهمیت تحقیقات مقدماتی در پرونده است و اگر امروز در بعضی از سایت ها می خوانیم كه فلان آقا از كشور خارج شده است، به پیش رفتن تحقیقات برمی گردد؛ چون كه برخی متهمان فهمیده اند كه در حال نزدیك شدن به آن ها هستیم، حال اگر كسی از كشور خارج شده است، بالاخره روزی بر می گردد و به قول معروف، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.
دادستان تهران ادامه داد: باآنكه متهم اصلی این پرونده خودكشی كرد اما برخی متهمانی كه اكنون دادستانی مشغول تحقیقات از آنان است، مطالب قابل توجهی را بیان نموده و آنچه را كه گفته و رصد شده هم درست بوده است.
وی در بیان جزئیاتی از این پرونده، چنین خاطرنشان كرد: این افراد پوشش هایی برای خروج اطلاعات كشور به خارج بودند و در اظهارات یكی از متهمان عنوان شده كه در خارج از كشور هم این كارها را انجام می داده و آموزش دیده وارد كشور شده و در حوزه خارجی اقدامات مشابه انجام داده است.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان كرد: یكی از متهمان حقوق ماهیانه دریافت می كرده، كامپیوتر امن داشته، ماهانه گزارش می داده و به سفارت در رابطه با سرویس در لندن یا كشورهای دیگر رجوع می كرده و تبادل اطلاعات داشته است و امروز فهمیده است بهترین راه گفتن حقایق پرونده است.
دادستان تهران نتایج تحقیقات را دلیلی برای رد ادعای مطرح شده از جانب برخی در زمان تشكیل این پرونده دانست و اظهار داشت: تحقیقات نشان داد هیاهوهایی كه در آن ایام صورت گرفت و دادستانی را متهم كردند كه هیچ چیز در این پرونده وجود ندارد، درست نبوده است.
آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی
جعفری دولت آبادی در مورد عدم دسترسی به فردی كه مرتبط با پرونده كهریزك به دو سال حبس محكوم شده و حكم جلب وی هم از جانب اجرای احكام دادسرای كاركنان دولت صادر شده، به اتهاماتی كه برخی در این زمینه به دستگاه قضایی وارد كرده اند پاسخ داد و با خاطرنشان كردن این مطلب كه قوه قضائیه با هیچ كس از هر گروه و جریانی كه باشد تعارف ندارد اظهار داشت: دادستانی در مورد پرونده هایی كه با حیثیت دستگاه قضایی مرتبط می باشد، طبق قانون عمل كرده و خواهد كرد؛ و در مورد این محكوم هم دستورات لازم برای اجرای حكم به ضابطین داده شده و به كسانی كه مسئول پیگیری مبحث هستند، تاكید شده است كه باید حكم صادره اجرا شود.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی نشان داده است كه با هیچ جریان و گروهی عقد اخوت ندارد، همان گونه كه در پیش از عید بعضی از سران یك جریان سیاسی دستگیر شده و برخی می گفتند كه این دستگیری ها به علت ایام نوروز به تأخیر بیفتد اما قوه قضاییه و دادستانی در جهت سیاست مبارزه با فساد با هر گروه و هر جریان بدون تبعیض، با رعایت حقوق متهمان اقدام نموده است.
صدور ۳۵۰فقره كیفرخواست در پرونده حادثه خیابان پاسداران
دادستان تهران هم چنین از صدور ۳۵۰ فقره كیفرخواست در مورد متهمان آشوب های اسفندماه در خیابان پاسداران تهران اطلاع داد و اعلام نمود تعدادی از پرونده ها با صدور كیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است.
اعتصاب غذازندانی خودكشی است
جعفری دولت آبادی با اشاره به اعتصاب غذای برخی متهمان اظهار داشت: اعتصاب غذا را به شكلی خودكشی می دانیم و همان گونه كه قرآن كریم در آیه ۲۹ سوره نساء فرموده است «لاتقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ»، به خوبی می توان دریافت كه در نظام اسلامی اعتصاب غذا امری مردود است و بخصوص این مورد در مورد كسانی كه مدعی هستند به نظام اسلامی اعتقاد دارند، بیشتر صدق می كند.
وی از صدور دستور به روسای زندان ها برای رعایت حقوق متهمان، مساعدت پزشكی به زندانیان بیمار و ضرورت حفظ جان زندانیان اطلاع داد و اضافه كرد: به مسئولان زندان ها دستور داده شده است كه در حفظ جان زندانیان و بخصوص كسانی كه اعتصاب غذا می نمایند، اقدامات لازم پزشكی را انجام داده و هیچ كوتاهی و مسامحه ای پذیرفته نیست.
دادستان تهران خطاب به مدیران زندان های استان تاكید كرد: در برابر حفظ جان زندانیان با هر اتهامی كه دارند تكلیف دارید به وظایف خود عمل كنید. دادستانی تهران وظیفه خود می داند كه از جان متهمان بخصوص زندانیان حمایت كند و اگر در این زمینه مسامحه ای صورت می گیرد برخورد می گردد.
جعفری دولت آبادی بر ضرورت بازدید مستمر مقامات دادسرا از زندان ها و رسیدگی به مشكلات متهمان و محكومان زندانی در سال جدید تاكید كرد و اظهار داشت: عملكرد سرپرستان دادسرا در حفظ حقوق مردم، تعدیل رفتار كاركنان، شیوه رفتار با مردم و تكریم مراجعین بسیار تأثیرگذار است.
در این مراسم دادستان تهران ضمن قدردانی از زحمات رضا نجفی معاون اول دادسرای تهران كه مدتی سرپرستی دادسرای پولی - بانكی را به عهده گرفته بود، مرتضی تورك را بعنوان سرپرست جدید این دادسرا معرفی نمود.

1397/01/30
15:23:54
5.0 / 5
2777
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۳
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

وکالت ماهر
حقوقدان

آگهی رایگان وکالت

وکیل قانونی

وکیل

کانون وکلا