با رای دیوان عدالت اداری؛

دریافت وجه خدمات دارویی در داروخانه ها ممنوع گردید

دریافت وجه خدمات دارویی در داروخانه ها ممنوع گردید آی وكیل: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یك مصوبه، دریافت مبالغی تحت عنوان حق مدیریت خدمات دارویی به جای حق فنی ممنوع شده قبلی، به جز داروهای تركیبی را ممنوع كرد.


به گزارش آی وكیل به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شكایت شاكی از مصوبه هیأت وزیران در مورد ابطال مصوبه شماره ۵۳۷۹/ ت ۵۱۷۰۰ ه مورخ ۹۴/۱/۲۳ هیأت دولت را در مورد دریافت "مدیریت خدمات دارویی" توسط داروخانه ها كه قبلاً تحت عنوان " حق فنی " دریافت می گردید و توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود را بعد از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان حقوقی طرف شكایت، این مصوبه را خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داد و آن را به جزء در مورد داروهای تركیبی باطل نمود. این گزارش حاكی می باشد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینكه مطابق ماده ۸ قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ و بند ه ماده ۳ قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت دولت صرفا اختیار تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه خدمات تشخیصی درمانی را دارد؛ ازاین رو كدهای ۹۰۲۰۱۵، ۹۰۲۰۲۰ و ۹۰۲۰۲۱ كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، مبحث بند یك مصوبه ۵۳۷۹/ ت ۵۱۷۰۰ ه مورخ ۹۴/۱/۲۳ هیأت وزیران را خارج از حدود اختیارات قانونی دانست و آن را باطل كرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مربوط به دریافت "حق فنی" توسط داروخانه ها را با دادنامه های شماره ۱۹۹ مورخ ۸۸/۳/۳ و ۶۸۳ مورخ ۹۳/۴/۱۶ ابطال كرده بود و در مورد مصوبه مورد شكایت دریافت وجه تحت عنوان "مدیریت خدمات داروئی" را در مورد داروهای تركیبی ابطال نكرد.

1397/02/01
12:43:57
5.0 / 5
2967
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط