قاضی خطاب به ۱۹ متهم به توزیع غیر قانونی ارز: دل دشمن را شاد كردید

قاضی خطاب به ۱۹ متهم به توزیع غیر قانونی ارز: دل دشمن را شاد كردید آی وكیل: رییس شعبه دودادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اخلالگران در نظام اقتصادی خطاب به ۱۹ متهم به توزیع غیر قانونی ارز اظهار داشت: این كار شما اولا به مردم لطمه وارد می نماید و ثانیا دشمن را شاد كرده است.


به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا حجت الاسلام احمد زرگر در آغاز نخستین جلسه دادگاه ۱۹ متهم به توزیع غیرقانونی ارز كه بامداد امروز در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی برگزار شد، اظهار نمود: این جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۹ تن از متهمین اختلال در نظام اقتصادی می باشد و امروز ما در ارتباط با عزیزانی كه در ارتباط با توزیع غیرمجاز ارز با شگردهایی كه شما بهتر از من می دانید فعالیت داشتند تشكیل شده است.

وی اضافه كرد: تعداد متهمین ۱۹ نفر است و ارزش ریالی فعالیتی كه سبب شده نظام ارزی كشور لطمه وارد شود بر مبنای آمار دقیق پرونده ها ۲۵۰۰ میلیارد تومان است یعنی هر كدام از شما خبر نداشتید دیگرانی هم هستند و این مجموعه ۲۵۰۰ میلیارد تومان ارز كه می توانست برای برای آذوقه و معیشت مردم خرج شود را برای آدم هایی كه برایشان كار می كردید خرج كردید.

وی اضافه كرد: این حركت شما اولا به مردم لطمه وارد می نماید و ثانیا دشمن را شاد كرده است.

در ادامه حسینی نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت كیفرخواست پرداخت.
او افترا این افراد را شركت در اختلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده با استفاده از خرید و فروش غیرقانونی دلار به صورت صوری و با استفاده از كارت های ملی اشخاص مختلف ذكر كرد و اظهار داشت: لازم می دانم توضیح دهم كه پرونده نسبت به برخی متهمان كه عموما شامل صرافی هایی است كه با آنها همكار داشتند در دادسرا مفتوح است و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.
نماینده دادستان در ادامه اظهار نمود: همانطور كه استحضار دارید نوسانات ارز تاثیر منفی بر اقتصاد كشور داشته باآنكه اعمال تحریم های خارجی ناشی از تبلیغات سوء جریان های خارجی هم تاثیر گذار بوده كه این مساله از ابتدای انقلاب وجود داشته است.
وی اظهار داشت: این مداخله با استفاده از كارت های ملی و با همكاری برخی صرافی ها انجام شده و باعث شد تا ارز به دست مصرف كننده واقعی آن نرسد و مسافرت های ضروری افراد به خارج از كشور صورت نگیرد.
وی اظهار نمود: فعالیت مجرمانه ای كه این دست از متهمان به منظور دستیابی به سود كلان انجام داده اند سبب شده كه به ارز بعنوان كالای سودآور نگاه شود و این امر باعث اختلال در نظام پولی كشور شود.

حسینی در ادامه اسامی و مشخصات متهمان و میزان ارزی كه خریداری نموده بودند را به شرح زیر قرائت كرد:

۱-علی صدفی كه در تاریخ 1 مرداد 97 بازداشت شده ومتولد 1346 است. متهم به شركت در اختلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده با استفاده از خریدو فروش غیرقانونی 50 میلیون دلار به صورت صوری و سوء استفاده از كارت های ملی اشخاص مختلف است.
2- علیرضا حسن زاده بازداشت از تاریخ 3 مرداد 97 متولد 1370 اهل ساری ساكن تهران فاقد سابقه متاهل و دیپلم متهم است به شركت در اختلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده با استفاده از خرید و فروش غیرقانونی 50 میلیون دلار به صورت صوری و سوء استفاده از كارت های ملی اشخاص مختلف.
3- علیرضا لوئینی بازداشت 10 مرداد 97 متولد 1348 اهل تهران متاهل لیسانس فاقد سابقه متهم است به شركت در اختلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده با استفاده از خریدو فروش غیرقانونی 22 میلیون و 300 هزار دلار به صورت صوری و سوء استفاده از كارت های ملی اشخاص مختلف.
4- علی راستگوی كواكی بازداشت 8 مرداد 97 متولد 1353 اهل و ساكن تهران دیپلم متاهل متهم است به شركت در اختلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده با استفاده از خریدو فروش غیرقانونی 17 میلیون دلار به صورت صوری و سوء استفاده از كارت های ملی اشخاص مختلف.
5- نوید فرشید تركمانی متولد 1371 اهل و ساكن تهران متاهل كارشناسی فاقد سابقه متهم است به شركت در اختلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده با استفاده از خریدو فروش غیرقانونی 15 میلیون دلار به صورت صوری و سوء استفاده از كارت های ملی اشخاص مختلف.
6- علیرضا پرونده بازداشت 8 مرداد 97 متولد 1354 اهل و ساكن تهران متاهل دیپلم، فاقد سابقه متهم است به شركت در اختلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده با استفاده از خریدو فروش غیرقانونی 15میلیون دلار به صورت صوری و سوء استفاده از كارت های ملی اشخاص مختلف.
7- مجتبی نوروزی بازداشت 2 مرداد 97 متولد 1370 اهل و ساكن تهران مجرد دیپلم فاقد سابقه كیفری متهم است به شركت در اختلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده با استفاده از خریدو فروش غیرقانونی 11 میلیون دلار به صورت صوری و سوء استفاده از كارت های ملی اشخاص مختلف.
8-نوید زهره وند بازداشت از تاریخ 7 مرداد 97 متولد 1370 اهل و ساكن تهران مجرد كارشناسی فاقد سابقه كیفری متهم است به شركت در اختلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده با استفاده از خریدو فروش غیرقانونی 10 میلیون دلار به صورت صوری و سوء استفاده از كارت های ملی اشخاص مختلف.
۹- محمد هاشمی بازداشت از 10 مرداد 97 متولد 1350 دیپلم فاقد سابقه كیفری متهم است به شركت در اختلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده با استفاده از خریدو فروش غیرقانونی 10میلیون دلار به صورت صوری و سوء استفاده از كارت های ملی اشخاص مختلف.
10- رحمت میرزایی آزاد با قرار وثیقه لیسانس متاهل فاقد سابقه متهم است به شركت در اختلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده با استفاده از خریدو فروش غیرقانونی 8 میلیون و 516 هزار دلار به صورت صوری و سوء استفاده از كارت های ملی اشخاص مختلف.
11- محمد احمدی بازداشت از تاریخ 10 مرداد 97 متاهل فاقد سابقه متهم است به شركت در اختلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده با استفاده از خریدو فروش غیرقانونی 8 میلیون دلار به صورت صوری و سوء استفاده از كارت های ملی اشخاص مختلف.
12- حمید خسروی بازداشت از تاریخ 10 مرداد 97 اهل بروجرد ساكن تهران فاقد سابقه متهم است به شركت در اختلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده با استفاده از خریدو فروش غیرقانونی 7 میلیون و229 هزار دلار به صورت صوری و سوء استفاده از كارت های ملی اشخاص مختلف.
13- محمد كاظمی متاهل فوق دیپلم فاقد سابقه متولد 1351 متهم است به شركت در اختلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده با استفاده از خریدو فروش غیرقانونی یك میلیون و 900 هزار دلار به صورت صوری و سوء استفاده از كارت های ملی اشخاص مختلف.
14- مهدی علیپور بازداشت 8 مرداد 97 متولد 1369 اهل و ساكن تهران فوق دیپلم متهم است به شركت در اختلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده با استفاده از خریدو فروش غیرقانونی 4 میلیون و 670 هزار دلار به صورت صوری و سوء استفاده از كارت های ملی اشخاص مختلف.
15- سعید كاظمی بازداشت در تاریخ 8 مرداد 97 متولد 1365 اهل هشترود ساكن تهران متاهل دیپلم متهم است به شركت در اختلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده با استفاده از خریدو فروش غیرقانونی 5 میلیون و 593هزار دلار به صورت صوری و سوء استفاده از كارت های ملی اشخاص مختلف.
16- شاهین بنی جمالی بازداشت 9 مرداد 97 متولد 1366 اهل و ساكن تهران فاقد سابقه كیفری دیپلم مجرد متهم است به شركت در اختلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده با استفاده از خریدو فروش غیرقانونی 4 میلیون و 829 هزار دلار و بیش از یك میلیون یورو به صورت صوری و سوء استفاده از كارت های ملی اشخاص مختلف.
17- غلامرضا حقیقت پژوه بازداشت 1 مرداد 97 متولد 1344 اهل و ساكن تهران دیپلم مجرد فاقد سابقه متهم است به شركت در اختلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده با استفاده از خریدو فروش غیرقانونی 4میلیون و 500 هزار دلار به صورت صوری و سوء استفاده از كارت های ملی اشخاص مختلف.
18- احمد طاهری بازداشت 10 مرداد 97 متولد 1369 اهل دامغان ساكن تهران متاهل فوق دیپلم فاقد سابقه متهم است به شركت در اختلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده با استفاده از خریدو فروش غیرقانونی 4 میلیون و 444 هزار دلار به صورت صوری و سوء استفاده از كارت های ملی اشخاص مختلف.
19- نریمان آرزومند بازداشت از تاریخ 7 مرداد 97 متولد 1370 اهل و ساكن تهران مجرد فوق دیپلم متهم است به شركت در اختلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده با استفاده از خریدو فروش غیرقانونی 3 میلیون دلار به صورت صوری و سوء استفاده از كارت های ملی اشخاص مختلف.
پس از آخر قرائت كیفرخواست، قاضی دادگاه ختم جلسه را اعلام نمود و اظهار داشت: ان شاءالله به تدریج از هفته آینده عزیزان با حضور وكلا دعوت می شوند و به پرونده تك تك متهمین رسیدگی خواهد شد.
1397/06/06
13:33:19
5.0 / 5
3967
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

آگهی قانونی وکیل

وکالت

وکالت

دادگستری

وکیل ماهر

خانواده