، دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بانك سرمایه،

مدیرعامل سابق بانك سرمایه: متهم نیستیم، تحریم ها را دور می زدیم

مدیرعامل سابق بانك سرمایه: متهم نیستیم، تحریم ها را دور می زدیم آی وكیل: مدیرعامل سابق بانك سرمایه در جلسه رسیدگی به اتهامات خود و دو عضو دیگر هیات مدیره این بانك اتهامات مطروحه در كیفرخواست را رد كرد و اظهار داشت كه آنها مشغول دور زدن تحریم های ظالمانه بوده اند.به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، علی بخشایش مدیرعامل سابق بانك سرمایه بامداد امروز در دفاعیات خود در جلسه دادگاه در پاسخ به اظهارات رئیس دادگاه در خصوص بهتان وی برای مشاركت در بی نظمی عمده در نظام اقتصادی كشور از راه بی نظمی در نظام پولی و بانكی و مشاركت در ۴۶ فقره خیانت در امانت با اعطای ضمانت بانكی، خرید دیون و گشایش اعتبارات و در پاسخ به پرسش رئیس دادگاه در خصوص موافقت وی با این اتهامات اظهار نمود: من متولد سال 27 در تبریز هستم و در سال 50 به استخدام بانك سپه درآمدم و از پایین ترین رده ها كار خودرا آغاز نموده ام.

وی اضافه كرد: من همین طور در هیات مدیره بانك سپه عضویت داشتم و در مقعطی معاون امور اجرایی ستاد اجرایی فرمان امام هم بوده ام و علت بركناری ام در سال 69 از هیات مدیره بانك سپه این بود كه در آن مقطع تصمیم گرفته شده بود تا ارز به مردم فروخته شود و من از آنجائیكه با این سیاست مخالفت داشتم و نمی خواستم ارز به این شكل در جامعه پخش شود با این مساله مخالفت كردم و در واقع بنا بر این از بانك سپه كنار گذاشته شدم.

بخشایش اضافه كرد: من در تاریخ 27 اسفند 90 بعنوان نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان بعنوان مدیرعامل بانك سرمایه هم منصوب شدم و از زمانی كه وارد بانك شدم آقای كاظمی رئیس هیات مدیره بودند و آقای توسلی بعنوان نایب رئیس هیات مدیره فعالیت می كردند اما از جلسه سوم به بعد آقای شایسته باز كه عضو هیات مدیره بودند از ما جدا شدند و بانك سرمایه با سه عضو در هیات مدیره به كار خود ادامه داد اما من از 27 اسفند 90 تا 5 اسفند 92 مدیرعامل بانك بودم در حالیكه در كیفرخواست به طوری عنوان شده است كه گویی من تا سال 94 در سمت مدیرعاملی بانك حضور داشته ام.

عضو هیات مدیره بانك سرمایه اشاره كرد: من از آن تاریخ به بعد در هیات مدیره بانك باقی ماندم اما علتش این بود كه بانك سرمایه پنج عضو هیات مدیره داشت و از آنجائیكه دو نفر از آنان جدا شده بودند اگر من هم می رفتم هیات مدیره بانك از رسمیت می افتاد و من برای آنكه بانك بتواند به كار خود ادامه بدهد باقی ماندم اما این مساله را به دوستان تاكید كردم كه تا زمانی كه عضو جدیدی اضافه بكنید خواهم ماند اما این اتفاق نیفتاد.

متهم نیستیم، تحریم های ظالمانه را دور می زدیم

وی با اشاره به اینكه ادعا كه ما در بانك سرمایه تحریم های ظالمانه را دور می زدیم و یكی از بانك های مورد اعتماد شركت ملی نفت در آن مقطع بودیم اظهار نمود: با آغاز تغییرات مدیریتی پی در پی در مجموعه بانك سرمایه و معطل ماندن مطالبات مردم و مشتریان بانك از طرف دیگر من نامه ای به آقای اندالی نوشتم و مراتب نگرانی خودرا از این تغییرات اعلام كردم كه متن آن نامه باز در پیوست دفاعیاتم موجود است.

بخشایش اشاره كرد: با عنایت به دلایلی كه مطرح كردم متن كیفرخواست به گونه ای تنظیم شده كه گویی من تا سال 94 مدیرعامل بانك سرمایه بودم اما لازم است كه تاكید كنم كه پرداخت تسهیلات باز از طرف بانك در چهارچوب ضوابط بانك مركزی انجام شد و همه موارد وام و اعطای تسهیلات سپس مصوبات هیات مدیره به شكل صحیحی انجام شد. كما اینكه اگر به موقع جواب مشتریان باز داده می شد اساسا هیچ وقت مشكلی پیش نمی آمد.

متهم پرونده فساد بانكی در پاسخ به پرسش رئیس دادگاه در خصوص اینكه چرا در اعطا و تخصیص منابع به اشخاص رعایت موارد قانونی را انجام نداده ایم و در عین حال به جای پاسخگویی به این موارد درباره بازگشت خسارت به بانك سخن می گویید اظهار نمود: من از این جهت به سوژه بازگشت خسارات به بانك سخن گفتم كه در كیفرخواست اظهار شده است كه خسارات وارد شده بر اثر اعطای تسهیلات به بانك باز نمی گردد و از طرف افراد در این زمینه استنكاف صورت می گیرد و بنا بر این من به این مساله باز اشاره كردم و لازم است كه تاكید كنم كه در دو مورد از موارد تسویه انجام شده و یك مورد باز كار تسویه در حال انجام می باشد.

وی با اشاره به اعطای تسهیلات بانك سرمایه به گروه شركت های حسین هدایتی اظهار نمود: من هیچ گونه شناخت قبلی از آقای هدایتی نداشتم و شركت هایی كه امروز در این كیفرخواست به صورت تقسیم بندی شده و گروه بندی شده تحت عنوان شركت های آقای هدایتی مطرح می شوند در آن زمان به این شكل مطرح نبودند اما به صورت كلی باید گفت اینكه پس از گذشت هفت سال آقایانی كه تسهیلات گرفته بودند آمادگی پرداخت بدهی شان به بانك را دارند نشان داده است كه اعتبارسنجی درستی را انجام داده بودند.

در واكنش به سخنان علی بخشایش رئیس دادگاه باز اشاره كرد: اگر اعتبارسنجی درستی انجام شده بود شركت هایی كه به كارتن خواب ها مرتبط بوده است را چطور توجیه می كنید.

وی در پاسخ به سوال رئیس دادگاه اظهار نمود: من لازم است بگویم كه درباره شركت هایی كه مربوط به كارتن خواب ها بوده است زمانی كه عضو هیات مدیره بودم هیچ امضایی را پای قرارداد آنها نیاورده ام و هیچ نقشی در این مورد نداشته ام.

رئیس دادگاه در واكنش به ادعای متهم اصرار كرد كه امضای وی پای قرارداد بانك سرمایه با این شركت ها باز موجود است.

بخشایش در ادامه با تاكید مجدد بر اینكه من پای اعطای تسهیلات به آن شركت ها كه مربوط به كارتن خواب ها بوده است را امضا نكرده ام اظهار نمود: در مورد آقای جهانبانی باید بگویم كه شناخت قبلی از ایشان نداشتم اما كار وی باز دور زدن تحریم ها در بخش دامداری بود و گویا از بانك مركزی باز در این زمینه ارز دریافت می كرد كه در آن شرایط بحرانی تحریم ها را دور بزند و بانك سرمایه باز از آنجائیكه در آن مقطع مورد اعتماد شركت نفت بود در این مساله حضور داشت.

عضو هیات مدیره بانك سرمایه در پاسخ به پرسش رئیس دادگاه در خصوص اینكه خیلی از موارد 46 فقره ابهامات شما مربوط به مسائل داخلی است و ربطی به تحریم ها و دور زدن آن نداشته است، اظهار نمود: من در عمرم از هیچ كس هیچ چیزی نگرفته ام و در مورد آقای جهانبانی هم توضیح می دهم كه ایشان سفته های معتبری را پیش ما داشت كه بعدا آنها گرفتند و سفته های ضعیف تری را جایگزین كردند كه این دیگر تقصیر ما نبوده است. ما 20 میلیارد وام دادیم و وثیقه هم گرفتیم و آقای حاجی رضوی باز بدهی اش را تسویه كرده است.

وی همین طور در پاسخ به پرسش رئیس دادگاه در خصوص اینكه بهتان شما وصول مطالبات نیست بلكه اعطای تسهیلات است كه با رعایت مقررات انجام نشده است، اظهار نمود: اگر وامی درست پرداخت نشده باشد وصول هم نمی گردد، چونكه امكان دارد دیگر نتوان كسی را كه به وی وامی داده ایم پیدا نماییم.

رئیس دادگاه در واكنش به این سخنان متهم اظهار نمود: خیلی از موارد موجود در پرونده پرداخت نشده است و شما اساسا سیاست های بانك مركزی را در اعطای تسهیلات نادیده گرفته اید و وام های كلان داده اید و بهتر است درباره این مساله از خود دفاع كنید نه اینكه به چگونگی وصول مطالبات بپردازید.

بخشایش در پاسخ به سخنان رئیس دادگاه ادعا كرد: اگر اینطور باشد باید تك تك این پرونده ها را باز نماییم و هر كدام را توضیح دهیم اما فكر نمی كنم چنین وقتی در اختیار من باشد چونكه هفته گذشته در روز دوشنبه به ما احضاریه دادگاه دادند و امروز باز ما در دادگاه حاضر شدیم. حتی در 35 روزی كه در اوین بودیم باز فضا به شكلی بود كه وقتی به دادسرا رفتیم به ما گفتند كه شما خائن هستید و باید به زندان بروید و هیچ كس سوال بیشتری از ما نكرد. در طول 35 روز زندان باز كسی درباره پرونده ها با ما صحبتی نكرده است و من معتقدم اگر این پرونده ها یكی یكی بررسی شوند حتما مواردی كه مراعات سیاست های بانك مركزی باشد در آنها انجام شده است.1397/10/25
16:02:46
5.0 / 5
535
تگهای خبر: اوین , پرونده , جامعه , دادسرا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۵
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکیل مدافع

بررسی وکیلها

کانون وکلا

مدافع
کانون وکلا

محکمه

دادگستری