آرشیو مطالب : وزات دادگستری

برگزاری دیدار مردمی وزیر دادگستری

برگزاری دیدار مردمی وزیر دادگستری

انتصاب معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری

انتصاب معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
وزیر دادگستری:

مخالفت شورای نگهبان با تفكیك ثبت اسناد از قوه قضائیه

مخالفت شورای نگهبان با تفكیك ثبت اسناد از قوه قضائیه
رئیس كل دادگستری

برخورد دستگاه قضایی با مقصران حادثه داراب

برخورد دستگاه قضایی با مقصران حادثه داراب
پورمحمدی در جمع خبرنگاران:

وزیر دادگستری در دولت آینده

وزیر دادگستری در دولت آینده
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

خانواده

وکالت قانونی

بررسی وکیلها

تنظیم وکالت

توکیل

موکل

محکمه