آرشیو مطالب : شورای نگهبان

جنتی: امیدواریم عملكرد ما درباره FATF به نفع اسلام و انقلاب باشد

جنتی: امیدواریم عملكرد ما درباره FATF به نفع اسلام و انقلاب باشد
آیت الله اراكی:

نظارت شورای نگهبان باید دقیق باشد

نظارت شورای نگهبان باید دقیق باشد
محسن اسماعیلی:

خارجی گری زاییده خودشیفتگی است، خوارج همیشه بوده و هستند

خارجی گری زاییده خودشیفتگی است، خوارج همیشه بوده و هستند

ارسال نظر غیررسمی شورای نگهبان درباره مصوبه اصلاح شده بودجه به مجلس

ارسال نظر غیررسمی شورای نگهبان درباره مصوبه اصلاح شده بودجه به مجلس
دستور كار صحن مجلس؛

بررسی برگزاری علنی دادگاه مفاسد اقتصادی

بررسی برگزاری علنی دادگاه مفاسد اقتصادی
وزیر دادگستری:

مخالفت شورای نگهبان با تفكیك ثبت اسناد از قوه قضائیه

مخالفت شورای نگهبان با تفكیك ثبت اسناد از قوه قضائیه
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

خانواده

وکالت قانونی

بررسی وکیلها

تنظیم وکالت

توکیل

موکل

محکمه