مطالب


فراخوان مجازی رییس قوه قضاییه برای نظارت همگانی

فراخوان مجازی رییس قوه قضاییه برای نظارت همگانی

اعلام حکم پرونده حسام الدین آشنا

اعلام حکم پرونده حسام الدین آشنا
مومنی راد خبر داد

حسام الدین آشنا مجرم شناخته شد

حسام الدین آشنا مجرم شناخته شد
رئیس كل دادگستری استان خبر داد:

آزادی 94 زندانی جرائم عمومی لرستان

آزادی 94 زندانی جرائم عمومی لرستان

بازدید سازمان بازرسی برنحوه خدمت رسانی به مراجعان بیمارستان میلاد

بازدید سازمان بازرسی برنحوه خدمت رسانی به مراجعان بیمارستان میلاد

بازدید هیئتی از سازمان بازرسی کل کشور بر نحوه خدمات رسانی به مراجعین در بیمارستان میلاد

بازدید هیئتی از سازمان بازرسی کل کشور بر نحوه خدمات رسانی به مراجعین در بیمارستان میلاد
معاون وزیر بهداشت:

درصد رعایت پروتکل ها در زندان ها از دو برابر جامعه بیشتر است

درصد رعایت پروتکل ها در زندان ها از دو برابر جامعه بیشتر است
اخبار حقوقی و قضایی در هفته ای كه گذشت

دیدار محسنی اژه ای با خانواده های محکومان آبان 98 و دستور آزادی معترضین خوزستان

دیدار محسنی اژه ای با خانواده های محکومان آبان 98 و دستور آزادی معترضین خوزستان

صفحه رسمی رئیس قوه قضائیه در اینستاگرام شروع به کار کرد

صفحه رسمی رئیس قوه قضائیه در اینستاگرام شروع به کار کرد
وزیر بهداشت اعلام كرد

زمان واكسیناسیون قضات و سینماگران

زمان واكسیناسیون قضات و سینماگران
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

اخبار وکیل

وکالت قانونی

استخدام وکالت

وکالتنامه

وکیل ماهر
موکل
دفاع