القاصی خبر داد

رسیدگی ماهانه به بیشتر از ۳۰۰ پرونده در شعب دادگاه های تجدیدنظر

رسیدگی ماهانه به بیشتر از ۳۰۰ پرونده در شعب دادگاه های تجدیدنظر به گزارش آی وکیل رئیس دادگستری تهران از رسیدگی به بیشتر از ۳۰۰ پرونده در ماه در بعضی از شعب دادگاه های تجدیدنظر استان تهران اطلاع داد.


به گزارش آی وکیل به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، نشست قضات دادگاه های تجدیدنظر استان تهران با حضور حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در مجتمع قضایی غدیر اجرا شد. علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این جلسه ضمن خیرمقدم گویی به ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و همراهان، جایگاه ویژه، وظایف سنگین و مأموریت های مهم مجموعه دادگاه های تجدیدنظر و به صورت خاص دادگاه تجدیدنظر استان تهران از نگاه قانون را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: مجموعه قضایی تجدیدنظر استان تهران بعنوان عالی ترین مرجع قضایی در سطح استان تهران و کشور مأموریت ها و وظایف قابل توجه و خطیری دارد که این مجموعه قضایی را از دیگر مراجع قضایی در سرتاسر کشور متمایز می کند. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به صلاحیت های قانونی خاص و انحصاری مجموعه قضایی تجدیدنظر استان تهران اظهار داشت: دادگاه های تجدیدنظر استان تهران از حیث قانونی مرجعی است که دارای صلاحیت های انحصاری، محلی و کشوری است و همچون عناوینی که صرفا و منحصراً در این مجموعه قضایی به صورت نهایی و قطعی رسیدگی آن ختم می شود، رسیدگی به اتهامات مقامات مسئول مشمول ماده ۳۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری در مقام تجدیدنظرخواهی است. وی اهمیت مجموعه قضایی تجدیدنظر استان تهران را از حیث قطعیت آرا صادره در این واحد قضایی دانست و اظهار داشت: تصمیم گیری قضایی به صورت نهایی و قطعی در خیلی از موضوعات مهم و انحصاری در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران انجام می شود و به لحاظ ختم شدن رسیدگی های قضایی در این مرجع قضایی، از اهمیت ویژه و به سزایی برخوردارست. نظارت بر رسیدگی های قضایی و احکام در دادگاه های تجدیدنظر انجام می شود القاصی با تاکید بر این که قطعیت بخش عمده ای از پرونده های قضایی در مجموعه قضایی تجدیدنظر استان تهران رقم می خورد، اظهار نمود: با توجه به این که خیلی از موضوعات، عناوین اتهامی و دعاوی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست، تجدیدنظرخواهی از آرا صادره در این دست از موضوعات و دعاوی در دادگاه های تجدیدنظر انجام می شود و یا به عبارت دیگر نظارت بر رسیدگی های قضایی و احکام در دادگاه های تجدیدنظر انجام می شود. قضات دادگاه های تجدیدنظر استان تهران عصاره دستگاه قضایی محسوب می شوند رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود صلاحیت های علمی، عملی و خصوصیت های خاص قضات دادگاه های تجدیدنظر استان تهران را یاد شده قرار داد و در عین حال اذعان کرد: قضات دادگاه های تجدیدنظر استان تهران به عبارتی عصاره دستگاه قضایی محسوب می شوند. وی با تقدیر از زحمات و خدمات جهادگونه قضات دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در عرضه خدمات به شهروندان اظهار داشت: دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در مقایسه با سراسر کشور به لحاظ میزان، سرانه و میانگین وارده به هر شعبه و همینطور میانگین مختومه، بیشترین سهم و در عین حال بیشترین عملکرد را دارد. ضرورت «آسیب شناسی از دادگاه های تجدیدنظر استان تهران» به منظور ارتقا سطح کیفی و کمی عملکردها القاصی «آسیب شناسی از دادگاه های تجدیدنظر استان تهران» به منظور ارتقا سطح کیفی و کمی عملکردها را یک لزوم دانست و در عین حال اظهار نمود: صدمه شناسی از مراجع و واحدهای قضایی مختلف به منظور ارتقا سطح عملکرد از حیث کیفی و کمی یکی از اولویت های مجموعه قضایی استان تهران در دوره «تحول و تعالی» است که با جدیت دنبال خواهد شد و در نتیجه آن رضایت عمومی و اعتماد جامعه و مشروعیت قضات و دستگاه قضایی در نزد مردم افزایش خواهد یافت. رئیس کل دادگستری استان تهران «صیانت از کارکنان مجموعه قضائی» بعنوان متولیان امر قضاوت را یکی از مأموریت های اساسی و بنیادین مدیریت ذکر کرد و اظهار داشت: زمانی که مردم به عدلیه رجوع می کنند، انتظار به حق آنها از قضات این است که از حیث رفتار، عملکرد و پاسخ گویی به درخواست و مطالبه آنها به نحو احسن عمل شود. نقش «کوتاه کردن فرایندهای رسیدگی قضائی» و «به حداقل رساندن زمان رسیدگی ها» در جهت جلوگیری از شکل گیری گلوگاه های فسادزا وی در بخش دیگری از سخنان خود «عدم تأخیر در رسیدگی های قضائی» و «جلوگیری از اطاله دادرسی» را همچون مواردی دانست که مهم ترین نقش را در صیانت از مجموعه قضایی و پیش گیری از بسترهای فسادزا دارد و در همین راستا جلوگیری از شکل گیری گلوگاه های فسادزا در گروء «کوتاه کردن فرایندهای رسیدگی قضائی» و «به حداقل رساندن زمان رسیدگی ها» عنوان نمود. القاصی در همین زمینه اشاره کرد: پرونده ای که وارد دستگاه قضایی می شود، انتظار، توقع و خواسته به حق مردم این است که رسیدگی به آن در زمان مناسب و متعارف صورت گیرد و پذیرفته نیست که رسیدگی به دعاوی مردم بیش از اندازه متعارف زمان ببرد. رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این که حل اساسی معضل اطاله دادرسی در گروء تلاش جهادی تمامی کارکنان عدلیه شامل قاضی و کارمند است، اظهار داشت: در بازدیدهای انجام شده از واحدهای قضایی مشخص شد که شعباتی که آمار موجودی آنها به حداقل رسیده کم ترین نارضایتی از جانب مراجعان نسبت به آن شعب وجود دارد و یا به عبارت دیگر؛ بیشترین رضایت مندی مراجعان از شعبی است که رسیدگی در آنها به روز انجام می گیرد. وی با اعلان اینکه بر مبنای تحلیل های انجام شده نسبت به عملکردها بیشترین نارضایتی مردم از مسئله «تأخیر در رسیدگی های قضائی» و «اطاله دادرسی» است، اظهار داشت: اگر با تلاش جهادگونه همکاران و به کارگیری تمامی ظرفیت ها این مورد به سرانجام رسد، از بروز خیلی از صدمه ها جلوگیری خواهد شد. بهترین و شاخص ترین نوع نظارت «خودمراقبتی» است القاصی بهترین و شاخص ترین نوع نظارت را «خودمراقبتی» عنوان نمود و گفت: هر یک از عزیزان حاضر در این نشست خود می توانند بهترین و بیشترین نقش را در زمینه صیانت و نظارت ایفا کنند؛ چون که نظام خودمراقبتی تقدم بر هر نوع نظارتی دارد. توجه مستمر به «حفظ شئونات قضائی» از دیگر سفارش های رئیس کل دادگستری استان تهران به قضات دادگاه های تجدیدنظر استان تهران بود. القاصی در همین زمینه اظهار داشت: یکی از مصادیق حفظ شئون قضایی، توجه به مراودات و رفت و آمدها است که نباید از حالت متعارف و قانونی بیرون رود. رسیدگی به بیشتر از ۳۰۰ پرونده در ماه در بعضی از شعب دادگاه های تجدیدنظر استان تهران رئیس کل دادگستری استان تهران «حجم بالا و قابل توجه ورودی پرونده های قضائی» را همچون چالش های جدی و اساسی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران ذکر کرد و ضمن تقدیر از زحمات و خدمات شبانه روزی و خالصانه کارکنان قضایی و اداری این مجموعه قضایی اظهار داشت: قضات بعضی از شعب قضایی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران بیشتر از ۳۰۰ پرونده را در ماه مورد رسیدگی قرار می دهند و حتی اوقات فراغت و شخصی خویش را هم به امر رسیدگی اختصاص می دهند که جای تقدیر دارد. القاصی با اشاره به این که میزان میانگین وارده و میانگین مختومه در شعب دادگاه های تجدیدنظر استان تهران از میانگین کشوری بیشتر است، اظهار داشت: تقویت شعب قضایی موجود در این واحد قضایی بعنوان یک اولویت در مجموعه قضایی استان تهران دنبال خواهد شد و در همین راستا؛ اقدامات لازم جهت تأمین نیروی انسانی لازم در حال انجام می باشد. رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تشریح میزان پرونده های با عمر بیشتر از شش ماه در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خطاب به قضات حاضر در جلسه اظهار داشت: استدعا است که نسبت به این پرونده ها بیشتر توجه گردد و این گونه پرونده ها در اولویت رسیدگی قرار گیرند. وی در بخش پایانی سخنان خود بر این که انجام کار مردم در اولویت تمامی کارها قرار دارد، تاکید نمود. دادگاه های تجدیدنظر استان تهران گنجینه ای بی بدیل از قضات عادل، شایسته و خدوم است سرپرست دادگاه های تجدیدنظر استان تهران هم در این جلسه با اعلان اینکه مجموعه دادگاه های تجدیدنظر استان تهران گنجینه ای بی بدیل از قضات عادل، شایسته و خدوم است، اظهار داشت: صیانت از چنین مجموعه ای اهمیت و ارزشمندی بالایی دارد. عباس ذاقلی، با اعلان اینکه سرمایه اصلی دستگاه قضایی اعتماد مردم است، اشاره کرد: قاضی برای اعمال عدالت و صدور رای شایسته باید از نظر بهداشت ذهنی، روح و روان وی در آسایش باشد. در انتها این نشست از قضاتی که اخیراً در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران به افتخار بازنشستگی نائل آمدند و همینطور قضاتی که از حیث شاخصهای ارزیابی، عملکرد خوب و قابل توجهی داشتند، تقدیر به عمل آمد.

1401/03/28
09:49:00
0.0 / 5
104
تگهای خبر: آسایش , اوین , پرونده , جامعه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۲
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

آگهی قانونی وکیل

وکالت

وکالت

دادگستری

وکیل ماهر

خانواده