رئیس قوه قضاییه در بازدید از دادسرای جرایم امنیتی:

مسئول رسیدگی قضایی، شخص قاضی است

مسئول رسیدگی قضایی، شخص قاضی است به گزارش آی وکیل رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه مسئول رسیدگی قضایی به پرونده ˮشخص قاضیˮ است و ˮضابطˮ باید در کنار قاضی قرار گیرد، اظهار داشت: شناخت مقام قضایی از ضابط و خصوصیت ها و ابعاد شخصیتی و کاری او مبحث بسیار حائز اهمیتی است و این شناخت به مرور زمان حاصل می شود.به گزارش آی وکیل به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، امروز (سه شنبه ۱۴ تیر) ضمن بازدید از دادسرای شهید مقدس – جرایم امنیتی- تهران، در جمع قضات و کارکنان این دادسرا ضمن اشاره به فضیلت ماه ذی الحجه اظهار نمود: در ماه پرفضیلت و شرافت ذی الحجه از خداوند استمداد می طلبیم که ما را جهت تشخیص حق و ایستادگی در مقابل شیطان های درونی و بیرونی یاری رساند.

رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به ارزش عمل مخلصانه در راه خدا بیان داشت: هیچ چیز به اندازه عمل با اخلاص، یاری دهنده ما و گره گشا نیست؛ گاهی یک عمل مخلصانه در راه خدا و قدم بر داشتن برای خدا چنان خیر و برکتی دارد که هزاران عمل، دارای آن خیر و برکت کثیر نیستند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به مقوله اهمیت و لزوم برقراری امنیت در جوامع بشری و نقش مراجع ذی صلاح قضایی در کمک به تأمین امنیت جامعه اشاره نمود و اظهار داشت: چنان جامعه ای از نعمت امنیت و آرامش محروم باشد، دستاوردهای آن جامعه در حوزه های دیگر هم زایل و تباه می شود؛ بدون امنیت، مقوله ها و شاخصه هایی نظیر سلامت روانی و توسعه و پیشرفت اقتصادی هم در جامعه محقق نخواهد شد.

توصیه های محسنی اژه ای درمورد نحوه تعامل مقامات قضایی با ضابطین

بهره گیری از تخصص، تجارب و امکانات ضابطین قضایی در چهارچوب قانونی و همینطور نظارت بر رفتار آنها همچون دستورات و تاکیدات مداوم رئیس قوه قضاییه خطاب به مسؤلان ذیصلاح قضایی بخصوص مقامات دادسرا است؛ گزاره ای که در جریان دیدار اخیر رهبر انقلاب با مقامات و مسؤلان قضایی هم مورد تاکید معظم له قرار گرفت؛ رئیس قوه قضاییه هم بارها تکلیف و مسئولیت خطیر مسؤلان قضایی درمورد نظارت بر کار ضابطین و کارشناسان و همینطور راستی آزمایی تمام مراحل فرایند دادرسی همچون اقاریر متهمین را گوشزد کرده است.بر همین اساس، رئیس قوه قضاییه در دیدار امروز خود با مسؤلان و کارکنان دادسرای جرایم امنیتی سفارش های مهمی را خطاب به مسؤلان و دست اندرکاران قضایی ذیربط درمورد نحوه نظارت و تعامل با ضابطین بیان کرد و اظهار داشت: مسؤلان ذی صلاح قضایی و مشخصاً مقامات دادسرا باید ضمن بهره گیری از تخصص، امکانات و مسئولیت های قانونی ضابطین در امر خطیر کشف جرم و تعقیب متهم، بر این نکته مهم توجه داشته باشند که مسئول رسیدگی قضایی به پرونده شخص قاضی است و اوست که شرعاً و عرفاً پاسخگوی پرونده می باشد؛ بر همین مبنا، ضابط باید در کنار قاضی قرار گیرد و کمک کار وی در سیر رسیدگی به پرونده باشد.

محسنی اژه ای در ادامه بیان داشت: شناخت مقام قضایی از ضابط و خصوصیت ها و ابعاد شخصیتی و کاری او مبحث بسیار حائز اهمیتی است و این شناخت به مرور زمان حاصل می شود.

وی در همین راستا اظهار داشت: ما در فرایند دادرسی در عین این که به دریافت اطلاعات و کشف جرم می پردازیم، باید به مقوله تربیت و هدایت متهم هم نگاه ویژه ای داشته باشیم؛ به طریق اولی در مورد ضابطین هم به همین شکل است و این رویکرد هدایتی و تربیتی متهمین و محکومین در ضابطین هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

توجه تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات، بازرسی ها، جلب ها و بازجویی ها و نظارت ویژه بر کار ضابطین در این عرصه ها، همچون تاکیدات رئیس عدلیه خطاب به مسؤلان دادسرا بود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه خطاب به مسؤلان دادسرا تصریح کرد که از مسائلی نظیر عدم صورتجلسه ضابط پیرامون انجام مراحل مختلف بازرسی به آسانی عبور نکنند و درصورتیکه یک ضابط بعد از اجازه مقام قضایی و با رعایت موازین قانونی، مبادرت به بازرسی و یا ضبط اشیایی از متهم کرد و نسبت به صورتجلسه کردن آن، اقدام لازم را ترتیب نداد، مبحث را به صورت دقیق پیگیری کنند؛ چون که عدم صورتجلسه موارد بازرسی از ناحیه ضابط زمینه ساز مشکلات و فساد بوده و برای خود ضابط هم خطرآفرین است.

رئیس قوه قضاییه البته به مسؤلان قضایی ذیربط و مشخصاً مقامات دادسرا تصریح کرد که در سیر رسیدگی به پرونده و تحقیق از متهم یا متهمین حتما بهره گیری از نظرات تخصصی ضابطین را مورد توجه قرار دهند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بر اهمیت و لزوم جمع آوری ادلّه و اسناد ناظر بر افترا انتسابی فرد قبل از مرحله احضار و بازداشت او تصریح کرد و اظهار داشت: باید از ضابط بخواهیم تا آنجاییکه مقدور است پیش از مرحله بازرسی و جلب فرد، نسبت به جمع آوری ادله، اسناد و مدارک ناظر بر انتساب افترا به فرد، اقدام نماید و حتی الامکان نباید ابتدا فرد را بازداشت و سپس نسبت به تحصیل ادله اتهامی اقدام نمود.

وی همینطور خطاب به مسؤلان دادسرا اظهار داشت: در جریان دستوراتی که خطاب به ضابطین صادر می کنید باید دقت داشته باشید که تا حتی الامکان، اطلاعات پیرامون افترا انتسابی به فرد، پیش از بازداشت او به دست شما برسد؛ البته در بعضی از موارد تحقق این امر ممکن نیست اما اهتمام شما باید آن باشد که تا حد مقدور، این مورد لحاظ شود.

نظارت بر وضعیت فرد بازداشتی و سرکشی از محل بازداشت او بدون اطلاع قبلی، سفارش دیگر قاضی القضات خطاب به مسؤلان دادسرا بود؛ رئیس عدلیه در همین رابطه خاطرنشان کرد: قضات و بازجو هایی که مبادرت به صدور قرارهای بازداشت موقت می کنند دارای مسئولیت شرعی و قانونی هستند و باید در مدتی که فرد متهم در بازداشت به سر می برد، بر مراحل مختلف تحقیقات از او نظارت داشته باشند بدون اطلاع قبلی از وضعیت متهم بازدید کنند و توجه نمایند که در اختیار بودن متهم نزد ضابط، رافع مسئولیت های شرعی و قانونی قاضی صادرکننده قرار نیست.

توصیه دیگری که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جریان سخنرانی امروزش در جمع مسؤلان و کارکنان دادسرای شهید مقدس – جرائم امنیتی مطرح نمود، اهمیت برخورد محترمانه و کریمانه با خانواده متهمین بود؛ قاضی القضات در این خصوص اظهار داشت: مقوله رفتار محترمانه با خانواده متهمین و زندانیان و وقت ملاقات دادن به آنها جهت دیدار با عضو خانوداه شان مبحث بسیار حائز اهمیتی است؛ باید توجه داشت که در خیلی از موارد، خانواده فرد زندانی، هم مسیر او نیست و با راه طی شده توسط او مخالف بوده است.رئیس قوه قضاییه همینطور با تکیه بر این که باید بعد از بازداشت فرد، خانواده او را در جریان قرار داد، اظهار داشت: ما مسئول تفهیم افترا به متهم هستیم اما در بعضی موارد این خانواده متهم بازداشتی است که با قرار گرفتن در جریان امور می تواند به روشن شدن بعضی از ابعاد پرونده یا قانع کردن عضو بازداشتی خانواده خود بواسطه نفوذ کلامی که بر او دارد، کمک نماید همینطور لازم است در صورتیکه متهم در خیابان و مکانی غیر از منزل مسکونی بازداشت می شود مراتب به اطلاع خانواده اش برسد.

رئیس قوه قضاییه در انتها ضمن اشاره به اهمیت تعامل میان مقام قضایی و ضابطین در امر برقراری و ارتقاء امنیت و مقابله با جرائم سازمان یافته، خطاب به مسؤلان دادسرا تصریح کرد: در برخورد با افرادی که به اشکال مختلف آرامش مردم را سلب می کنند و امنیت جامعه را به مخاطره می اندازند باید با نهایت سرعت، دقت و جدیت اقدام گردد.

همچنین معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای جرائم امنیتی طی سخنانی از کاهش چشم گیر و محسوس آمار پرونده های مُسن طی یک سال قبل و همینطور ابلاغ الکترونیکی حدود صددرصدی آراء در تمامی شعب این دادسرا اطلاع داد و اظهار داشت: هم اکنون تمام اوقات رسیدگی در این دادسرا زیر یک ماه تعیین می شوند.

محسنی اژه ای بعد از سخنرانی در جمع مسؤلان و کارکنان دادسرای شهید مقدس – جرائم امنیتی از بخش های مختلف این دادسرا بازدید به عمل آورد.

رئیس قوه قضاییه در بازدید از شعب اجرای احکام دادسرا، برخی پرونده هایی را که فرآیند رسیدگی به آنها طولانی شده بود مورد پیگیری قرار داد و علت اطاله رسیدگی به آنها را جویا شد.

رئیس قوه قضاییه همینطور پرونده های دارای زندانی را هم در این واحد قضایی مورد بررسی قرار داد و مشخصاً به مطالعه چند مورد از این پرونده ها پرداخت و دستورات مقتضی را درمورد آنها صادر کرد.

بررسی و مطالعه پرونده های بایگانی شده و همینطور چند پرونده که اخیرا در مرجع قضایی بالاتر به آنها نقص گرفته شده و مجدداً به دادسرا ارجاع داده شده بود، بخش دیگری از بازدید رئیس عدلیه از دادسرای جرائم امنیتی بود.

رئیس قوه قضاییه همینطور با چند تن از مراجعان به دادسرای امنیت به صورت مستقیم و بدون واسطه صحبت کرد و در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.

گفت وگوی صمیمانه با کارکنان دادسرای ناحیه ۳۳ و کسب اطلاع از وضعیت حقوقی و سابقه کار آنها بخش دیگر بازدید رئیس عدلیه از این دادسرا بود؛ مسؤلان دادسرای شهید مقدس ضمن اشاره به کارشبانه روزی و خارج از وقت اداری کارکنان این دادسرا به میزان دریافتی و حقوق پایین آنها اشاره داشتند.

محسنی اژه ای در جریان این بازدید با برخی از متهمان هم به گفتگو پرداخت؛ دو نفر از این متهمان از اعضای یک باند سازمان یافته جعل از راه چک های مسروقه بودند؛ اعضای این باند در شهرهای مختلف از داخل منازل و خودرو اشخاص مبادرت به سرقت چند هزار برگ چک کرده و به صورت جعلی اقدام به امضای آنها می کردند و این برگ چک ها را به میزان دو تا سه میلیون تومان می فروختند. تراکنش های مالی برخی اعضای باند مزبور بالای یک میلیارد تومان در ماه بود.

رئیس قوه قضاییه در جریان گفتگو با دو تن از متهمان این پرونده، نسبت به نحوه فعالیت مجرمانه آنها و همینطور وضعیت شغلی و خانوادگی آنها کسب اطلاع کرد.

منبع:

1401/04/14
23:46:41
0.0 / 5
201
تگهای خبر: آرامش , بازداشت , پرونده , تخصص
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکیل مدافع

اخبار وکیل

وکالتی

وکالت ماهر

وکالت

وکالت ماهر

تنظیم وکالت