سفارش ها و تاکیدات محسنی اژه ای به مرکز اطلاعات قوه قضاییه

سفارش ها و تاکیدات محسنی اژه ای به مرکز اطلاعات قوه قضاییه آی وکیل: نشست رییس قوه قضاییه با مسئولان و کارکنان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در سراسر کشور بصورت وبیناری انجام شد و محسنی اژه ای به مسئولان مرکز حفاظت و اطلاعات سفارش کرد که نسبت به اثرگذاری هر چه بیشتر شیوه های ارشادات، تذکرات و انذارهای خود در راستای پیش گیری از وقوع تخلفات و جرائم در دستگاه قضایی، اهتمام جدی داشته باشند.


به گزارش آی وکیل به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست با مسئولان و کارکنان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در سراسر کشور که به‎صورت وبیناری درمراسم روز حفاظت و اطلاعات برگزار گردید، طی سخنانی از مجاهدت ها و زحمات کارکنان و مسئولان این مرکز خصوصاً حجت الاسلام و المسلمین عبدالهی در خنثی سازی توطئه ها و پیش گیری از لغزش ها و برخورد با متخلفان و مجرمان، تقدیر به عمل آورد و اظهار داشت: قوه قضاییه در جامعه از جایگاه و مسئولیت رفیع و مهمی برخوردار است؛ به همان میزان، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه نیز به جهت نقش و کارکردش در پیش گیری از تخلفات و سالم نگه داشتن دستگاه، دارای جایگاه و مسئولیت مهم و خطیری می باشد.
وی با اشاره به اهمیت بروزرسانی امور در مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، اظهار داشت: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه باید روش ها، تجهیزات و دانسته هایش را بطور مداوم و مستمر بروزرسانی کند و در ایفای مسئولیت های خود از تکنولوژی های جدید بهره بگیرد؛ ما نمی توانیم به داده ها و تجهیزات قبلی و قدیمی بسنده نماییم چونکه ترفندهای دشمنان و شیطان صفتان نوبه نو درحال تغییر است و ما نیز باید متناسب با این امر حرکت نماییم.
وی با اشاره به پیامدها و تبعاتی که از فساد یک فرد شاغل در یک دستگاه مهم حکومتی نشأت خواهد گرفت، اشاره کرد: بدون تردید همانطور که بارها تاکید گردیده است اتخاذ شیوه های مختلف صیانتی، پیشگیرانه، ارشاد گونه و انذاری برای جلوگیری از هرگونه تخلف و فساد همکاران قضایی، موضوعی مهم و اولویت دار است، اما باید توجه داشته باشیم که ما نمی توانیم نگاه یکسانی به فساد یک فرد عادی و یک فرد شاغل در یک دستگاه مهم حکومتی نظیر قوه قضاییه داشته باشیم، چونکه فساد چنین فردی دارای تالی فاسد و اثرات سوء بسیاری است و ممکنست زمینه سلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی را فراهم آورد.
رییس دستگاه قضا در ادامه ضمن تاکید بر اتخاذ شیوه های مختلف و متکثر صیانتی در راستای سالم نگه داشتن مجموعه قضایی کشور، به تبیین و تشریح مقوله مهم بازبینی در روش های صیانتی پرداخت و اظهار داشت: بطور قطع در مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، دستورالعمل ها و بایدها و نبایدهای تعریف شده ای در امتداد امر صیانت از مجموعه قضایی کشور وجود دارد؛ این امر فی نفسه، نافع و کارآمد است، اما با توجه به مقتضیات زمان و تطوراتی که حادث می شود، نیاز به روزآمد کردن و بازبینی در روش ها و شیوه های صیانتی احساس می شود، تا ضریب وقوع تخلف و فساد در بین همکارن قضایی به کمترین حد ممکن برسد؛ پس لازم است در راستای نیل به مطلوب ترین و اثربخش ترین شیوه های صیانتی به یک اجماع نظر برسیم و در راستای عملیاتی سازی آن شیوه ها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم.
وی سرعت عمل در رسیدگی به برخی پرونده ها و موضوعات را در عین جامع نگری و مداقه، از ملزومات کار در حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه دانست و اظهار داشت: ضروریست پیرامون برخی مسائل و پرونده ها که در میان مسئولان و یا افکار عمومی مطرح می شوند، ضمن لحاظ جامع نگری و دقت نظر، نهایت سرعت عمل را در پیگیری ها و رسیدگی ها به خرج داد تا دغدغه و نگرانی هایی که از حیث آن پرونده ها و موضوعات ایجاد می شود، رفع گردد.
وی ادامه داد: بعضاً درباب جرائم و تخلفات مختلف همچون دستگیری افراد جاعل، موضوع و پرونده ای در جامعه مطرح می شود، اما از عاقبت آن جرم و احکامی که درباب آن صادر می شود، مردم ناآگاه می مانند؛ همین مورد ممکنست ذهن مشغولی هایی را برای مردم بوجود آورد، پس باید در قالب مقدورات قانونی در اطلاع رسانی این قبیل موارد و همین طور تسریع در رسیدگی به آنها اهتمام به خرج داد.
محسنی اژه ای در همین راستا اشاره کرد: افرادی که جعل عنوان می کنند و از این طریق به اخاذی از مردم روی می آورند، ضرر و زیان زیادی را به مجموعه تحمیل می کنند پس برخورد قانونی انجام شده با این افراد باید به شیوه مناسب و اثرگذار، علنی و رسانه ای شود تا دغدغه و نگرانی های مردم و مراجعان به دستگاه قضایی مرتفع شود؛ خیلی از ذهنیت های ناصواب پیرامون عدلیه، نشئت گرفته از همین جعل عناوین و اخاذی های پس از آن است؛ بدین سبب نباید در اعلام و بیان برخورد قانونی انجام شده با مجرمانی که جعل عنوان و اخاذی می کنند، به یک خبر صرف بسنده کرد.
وی با اشاره به مقوله مهم صیانت از خودِ مجموعه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اظهار داشت: همانطور که به جهت شأن قوه قضاییه چنانچه تنها یک لکه بر لوح آن بنشیند، آثار سوئی عارض می گردد، طبعاً این امر در مورد مرکز حفاظت و اطلاعات به جهت شأن صیانتی و مراقبتی آن، صادق است و خدایی ناکرده کوچکترین صدمه ای در این مجموعه، سبب مخدوش شدن اعتماد به کل دستگاه می شود.
وی به مسئولان مرکز حفاظت و اطلاعات سفارش کرد که نسبت به اثرگذاری هر چه بیشتر شیوه های ارشادات، تذکرات و انذارهای خود در راستای پیش گیری از وقوع تخلفات و جرائم در دستگاه قضایی، اهتمام جدی داشته باشند و در موارد مقتضی در این جهت روش های متنوعی را به کار گیرند و حتی در صورت نیاز برای جلوگیری از لغزش همکاران، به طور فردی، تذکراتی را به آنها عرضه کنند.
رییس قوه قضاییه در ادامه به مقوله ضرورت نظارت مستمر مدیران بر زیرمجموعه های خود اشاره نمود و اظهار داشت: نظارت دائمی مدیران بر زیرمجموعه های شان واجد اثرات صیانتی بالایی می باشد و از وقوع خیلی از لطمه ها و لغزش ها جلوگیری به عمل می آورد.
ایشان سپس سفارش هایی مهم و کاربردی درباب مقوله مهم حفظ اسرار دستگاه و مردم و شیوه های طبقه بندی آنها را خطاب به مسئولان و کارکنان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بیان کرد و اظهار داشت: شما در مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه باید در عمل و زبان به مجموعه کارکنان دستگاه قضایی ثابت کنید که خیرخواه آنها هستید و چنانچه در مواردی به حکم قانون و لزوم، اقدام به مؤاخذه آنها نیز می کنید، این امر در راستای منافع خود کارکنان است.
وی مسئولان و کارکنان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را به شیوه های مختلف نفوذ دشمنان و شیاطین توجه داد و خطاب به آنها اصرار کرد که برای پیش گیری از لغزش همکاران قضایی، روش های مختلف نفوذ دشمنان و عناصر شیطان صفت را برای آنها و خانواده های شان تبیین و تشریح کنید. گاهی لازم است به همکار قضایی درباب رفت وآمدها و نشست و برخاست هایی که دارد و ممکنست بواسطه این قبیل امور خدایی ناکرده گرفتار لغزش شود، هشدار و انذار داد.
محسنی اژه ای در ادامه ضمن تشریح برخی زمینه های ایجاد مفاسد، اظهار داشت: همچون زمینه های ایجاد فساد، بی انضباطی است؛ وقتی بی انضباطی حاکم شد، احتمال وقوع فساد نیز بالا می رود؛ پس مجموع مدیران قوه قضاییه در همراهی با مرکز حفاظت و اطلاعات، هر کجا بی انضباطی مشاهده نمودند باید تذکرات لازم را برای رفع آن ارائه دهند؛ حال این بی انضباطی می تواند در تنظیم قراردادها و برنامه ها و رفت وآمدها باشد، یا در مقولاتی نظیر نحوه ضبط وسایل متهمان، گردآوری اوراق پرونده و یا شئون دیگر باشد.
رییس عدلیه در آخر خطاب به مسئولان و کارکنان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه فرمان داد تا سازوکاری را برای اعمال جنبه های حمایتی و صیانتی بیشتر در قبال نیروهای بازنشسته دستگاه قضا، تدوین و عملیاتی سازند.
پیش از سخنان رییس دستگاه قضا، حجت الاسلام و المسلمین عبداللهی رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه طی سخنانی گفت: «پیگیری مسئله محور امور حفاظتی»، «صیانت و نگهبانی از داده های اطلاعاتی دستگاه قضا» و «پیشگیری از ایجاد زمینه های فساد زا»، از رویکرد های اصلی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه طی دو سال قبل بوده است.
وی ضمن اشاره به برگزاری بیش از ۸۰% از جلسات دادرسی بصورت الکترونیک در سال گذشته، بیان داشت: حسب رصد نظارتی همچون منافع بر گزاری جلسات دادرسی الکترونیک می توان به مواردی نظیر «پیشگیری از آلوده شدن خانواده های در رابطه با اصحاب دعوی به مفاسد مالی، اقتصادی و اخلاقی»، «جلوگیری ازاعمال نفوذ مفسدان، دلال ها و کارچاق کن ها»، «جلوگیری ازهدررفت هزاران میلیارد تومان ازبودجه بیت المال» و «پیشگیری از فرارها وبرخوردهای فیزیکی در خیابان» اشاره نمود.
این مقام عالی قضایی در ادامه ضمن تاکید بررویکرد این مرکز در خصوص صیانت و پیش گیری از بروز هر گونه فساد در درون دستگاه قضائی اضافه کرد: در سال قبل اقدامات مؤثر صیانتی برای کارکنان دستگاه قضائی و مرتبطین شامل وکلاء، کارشناسان، هیئت های داوری و... انجام شده که بسیار قابل توجه است ودراین بین نیز با کارکنان و مرتبطان متخلف و کارچاق کن ها بصورت جدی برخورد و ضمن تشکیل پرونده در مراجع ذی الصلاح جهت رسیدگی به تخلفات انتظامی و غیر انتظامی آنها اقدام شده است.
عبداللهی در آخر با اشاره به ضرورت تکریم ارباب رجوع به عنوان یکی ازراهبردهای اصلی این مرکزعنوان کرد: همکاران ما درمرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۰ هزار مورد از مراجعات حضوری مردمی در اقصی نقاط کشور را پاسخگو بودند.1402/05/20
02:29:23
0.0 / 5
263
تگهای خبر: اثر , اوین , پرونده , تخلف
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۱
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

وکالت ماهر
حقوقدان

آگهی رایگان وکالت

وکیل قانونی

وکیل

کانون وکلا