رئیس كل دادگستری استان تهران مطرح كرد؛

دو هدف دستگاه قضایی در برخورد با پرونده های مطبوعاتی و سیاسی

دو هدف دستگاه قضایی در برخورد با پرونده های مطبوعاتی و سیاسی آی وکیل: رییس کل دادگستری استان تهران رسیدگی در مدار قانون و تصمیم گیری برمبنای موازین قانونی را دو هدف نهایی دستگاه قضایی در برخورد با پرونده های جرایم مطبوعاتی و سیاسی ذکر کرد.


به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، نشست مشترک رییس کل دادگستری استان تهران با اعضای هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور ناصر سراج، معاون سیاسی قوه قضائیه و نماینده رییس قوه قضائیه در تعیین اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی و قضات رسیدگی کننده به پرونده های جرایم سیاسی و مطبوعاتی در سالن ولایت مجتمع قضائی امام خمینی (ره) اجرا شد. شأن ویژه و ممتاز قانون اساسی برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این جلسه با گرامی داشت دهه کرامت به نقش و جایگاه دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی و اهمیت پرونده های مربوط به این حوزه اشاره نمود و اظهار داشت: باتوجه به طبیعت خاص پرونده های این حوزه، قانون اساسی، برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی شأن ویژه و ممتازی را قائل شده است؛ تا جایی که یک اصل از اصول قانون اساسی به این امر اختصاص پیدا کرده و قانون گذار تصریح و تاکید دارد که این جرایم حتما با حضور هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی شود. هیئت منصفه، بعنوان «نماینده جامعه و افکار عمومی» است رییس کل دادگستری استان تهران با اعلان اینکه هیئت منصفه، بعنوان «نماینده جامعه و افکار عمومی» از همه اقشار و گروه ها در پروسه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی نقش آفرینی می کنند، اظهار نمود: در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به این جرایم و تصمیم گیری قضائی درباب آنها به لحاظ آثار، تبعات و نقش اساسی که در افکار جامعه در پی دارد، مشروط به رعایت تعدادی از تشریفات قانونی می باشد که مهم ترین آن، حضور هیئت منصفه است. تمایز ترکیب و تعداد اعضای هیئت منصفه در استان تهران در مقایسه با سایر استان ها وی با اشاره به تمایز ترکیب و تعداد اعضای هیئت منصفه در استان تهران در مقایسه با سایر استانها اظهار داشت: این مساله حکایت از اهمیت ویژه هیئت منصفه در مجموعه قضائی استان تهران دارد و با توجه به این که عمده کارهای رسانه ای در تهران صورت می گیرد، سه شعبه ویژه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک استان تهران فعال است که اخیراً یک شعبه دیگر نیز برای رسیدگی به پرونده های جرایم مطبوعاتی و سیاسی اختصاص پیدا کرده و از این پس، پرونده های مربوط به این حوزه، به چهار شعبه ارجاع خواهد شد تا کار و پروسه دادرسی با دقت بیشتر و سرعت مناسب پیگیری و دنبال شود. القاصی با اشاره به فعالیت انحصاری دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم حوزه فرهنگ و رسانه در استان تهران، به حجم زیاد کارهای رسانه ای در این استان اشاره نمود و در عین حال گفت: جنس پرونده های جرایم سیاسی و مطبوعاتی باتوجه به اقتضائاتی که در این پرونده ها وجود دارد، خاص است و مرتکبین و اصحاب این پرونده ها نیز در استان تهران متفاوت از سایر استانها می باشد که همین مورد، اهمیت موضوع را در استان تهران دوچندان می کند. «رسیدگی در مدار قانون» و «تصمیم گیری برمبنای موازین قانونی» دو هدف نهایی دستگاه قضائی در برخورد با پرونده های جرایم مطبوعاتی و سیاسی رییس کل دادگستری استان تهران «رسیدگی در مدار قانون» و «تصمیم گیری برمبنای موازین قانونی» را هدف نهایی دستگاه قضائی در برخورد با پرونده های جرایم مطبوعاتی و سیاسی ارزیابی کرد و در عین حال اظهار داشت: فرایندهای قضائی در اینگونه پرونده ها باید به شکلی باشد که علاوه بر احقاق حق و اجرای عدالت، به مطالبه افکار عمومی در قالب قوانین و مقررات پاسخ داده شود؛ چونکه جنس بهتان و موضوع این نوع از پرونده ها به شکلی است که در رصد افکار عمومی قرار دارد و باید به نحوی تصمیم گیری شود که از پشتوانه مردمی و حمایت افکار عمومی برخوردار باشد. ایشان سپس نشست اخیر ریاست قوه قضائیه با اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی و دست آوردهای حاصل از این جلسه را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به حوزه رعایت موازین قانونی در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی عنایت ویژه ای دارند و مستمرا رهنمودها و تذکراتی را درباب رعایت الزامات قانونی در جریان رسیدگی به پرونده های قضائی این حوزه داشته و دارند. «تفاهم در تصمیم گیری» و «فکر و فهم مشترک» لازمه تعامل هیئت قضائی و هیئت منصفه است القاصی «تفاهم در تصمیم گیری» و «فکر و فهم مشترک» را لازمه تعامل هیئت قضائی و هیئت منصفه دانست و در عین حال گفت: فلسفه تشکیل این جلسه، در ایجاد و تقویت روحیه هم فکری، مشورت و هم افزایی میان هیئت قضائی و هیئت منصفه در محیطی خارج از محیط دادگاه است. رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به گزارش دادگاه کیفری یک این استان در رسیدگی به پرونده های جرایم مطبوعاتی و سیاسی اقدام های انجام شده را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: طبق گزارش واصله، در تصمیم گیری های قضائی در این نوع از پرونده ها بیشترین وحدت نظر میان هیئت قضائی و هیئت منصفه وجود دارد که جای قدردانی دارد. آرمان ها و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی و دین مبین اسلام خط قرمز دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده های جرایم مطبوعاتی و سیاسی است وی در بخش دیگری از سخنان خود آرمان ها و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی و دین مبین اسلام را خط قرمز دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده های جرایم مطبوعاتی و سیاسی توصیف کرد و اظهار داشت: اعتبار هر یک از اعضای حاضر در این جلسه ناشی از اعتبار حاکمیت دینی جامعه امروز است؛ پس ضروریست تا نسبت به آرمان ها و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی و دین مبین اسلام توجه و عنایت کافی صورت گیرد و اجازه داده نشود عده ای سودجو به اعتقادات و ارزش های جامعه خدشه وارد کنند. ضرورت ایجاد تمایز در اشخاص در مورد انگیزه ارتکاب جرم؛ القاصی ضرورت ایجاد تمایز میان شخصی که با سواستفاده از رسانه و یا موقعیت خود قصد ایجاد ضربه به ارزش ها و اعتقادات جامعه را دارد با شخصی که از روی غفلت یا ناآگاهی مرتکب جرم سبکی شده را تصریح کرد و در همین زمینه عنوان کرد: همه حاضرین در این جلسه به سهم خود در قبال رفتارهایی که ارزش ها و اعتقادات جامعه را هدف قرار داده و در مقابل آثار زیان بار آن مسئول هستند و باید دغدغه داشته باشند و اگر واقعاً بهتان احراز شد، رسیدگی های قضائی باید به نحوی باشد که اثر بازدارندگی و عبرت آموزی را در پی داشته باشد. ضرورت رعایت شأن اعضای هیئت منصفه در ادامه این جلسه، پیرامون موضوعات در رابطه با نشست بحث و گفتگو شد. رییس کل دادگستری استان تهران بعد از استماع سخنان حاضرین با تقدیر از همکاری و تعامل مستمر و بدون توقع هیئت منصفه در جریان رسیدگی های قضائی بر ضرورت رعایت شأن اعضای هیئت منصفه اصرار کرد و در عین حال به سرپرست محاکم کیفری یک استان تهران ماموریت داد تا با اتخاذ تدبیری مشکلات مطرح شده را در اسرع وقت رفع نماید. بروز اختلاف نظر میان هیئت منصفه و هیئت قضائی امری طبیعی است ایشان سپس سخنان خود بروز اختلاف نظر میان هیئت منصفه و هیئت قضائی را امری طبیعی ارزیابی کرد و در عین حال گفت: اصل اختلاف نظر یک امر طبیعی و مورد عنایت قانون گذار است و علت بروز این اختلافات به فلسفه وجودی دادگاه و هیئت منصفه بازمی گردد. رویکرد افکار عمومی جامعه در میزان تعیین مسئولیت مؤثر است القاصی در ادامه اظهار داشت: هیئت منصفه نماینده افکار عمومی از اقشار مختلف مردم است که با نگاه رسانه ای و بررسی آثار رفتار مجرمانه در متن جامعه اعلام نظر می کنند؛ چونکه رویکرد افکار عمومی جامعه در میزان تعیین مسئولیت مؤثر است؛ اما در انطباق و تشخیص رفتار مجرمانه هیئت قضائی موظف است که برمبنای قانون عمل کند. احراز رفتار مجرمانه متهم بوسیله انطباق آن عمل با قانون به دور از توجه به جایگاه یا گرایش سیاسی متهم انجام می شود رییس کل دادگستری استان تهران احراز رفتار مجرمانه متهم را بوسیله انطباق آن عمل با قانون به دور از توجه به جایگاه یا گرایش سیاسی متهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: اگر فردی همراه انقلاب بود و مرتکب عملی مجرمانه شد، باید برمبنای موازین قانونی با آن فرد برخورد کرد و اگر فردی همراه انقلاب نبود و مرتکب جرمی شد نیز باید برمبنای قوانین و مقررات با آن شخص برخورد شود و «معیار» و «شاخص» اصلی در دادگاه، «قانون» شمرده می شود. فلسفه اصلی حضور هیئت منصفه بمنظور احراز انگیزه افراد از ارتکاب عمل مجرمانه است ایشان سپس ضرورت ایجاد تمایز در بین انگیزه افراد در ارتکاب یک عمل مجرمانه را تصریح کرد و اظهار داشت: فلسفه اصلی حضور هیئت منصفه بمنظور احراز انگیزه افراد از ارتکاب عمل مجرمانه است. رییس کل دادگستری استان تهران اذعان کرد: قاضی مکلف به اجرای قانون به نحو صحیح است؛ اما در تصمیمات قضائی، قانون گذار اختیاراتی را برای قاضی پیش بینی کرده است. ایشان سپس ضرورت ارائه آموزش های در رابطه با سواد رسانه ای به قضات و مسائل حقوقی و قضائی به اعضای هیئت منصفه را تصریح کرد و اظهار داشت: داشتن تجربه در هر امر و حوزه ای به مفهوم بی نیازی نیست و ضروریست تا دراین زمینه آموزش های لازم ارائه شود. القاصی با اشاره به فعالیت بیش از ۲۸ هزار سایت بدون مجوز و فاقد مجوز عنوان کرد: پیش گیری از وقوع جرایم از اولویت ها و مسائل مورد تاکید است و دراین زمینه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دولت وظیفه و نقش دارند؛ القاصی در همین زمینه به سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم حوزه فرهنگ و رسانه ماموریت داد تا گزارشی دراین زمینه تهیه و تدوین کند تا جهت انجام اقدامات لازم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام گردد. هیئت منصفه از اقشار و اصناف مختلف تشکیل می شود ناصر سراج، معاون سیاسی قوه قضائیه و نماینده رییس قوه قضائیه در تعیین اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی با ابراز رضایت از فضای موجود در هیئت منصفه اظهار داشت: برمبنای قانون، هیئت منصفه از اقشار و اصناف مختلف تشکیل می شود که در راه رضای پروردگار متعال و در امتداد ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نمایند. نماینده رییس قوه قضائیه در تعیین اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی اشاره کرد: هم اکنون خروجی محاکم در پرونده های این حوزه به گونه ای است که حتی افرادی که محکوم می شوند، از وضعیت دادگاه ها و هیئت منصفه رضایت دارند. وی با تاکید بر لزوم تبعیت از قانون از طرف همگان، به هجمه های رسانه ای دشمن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره نمود و اظهار داشت: باید توجه داشت که دادگاه در زمینه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی برمبنای کیفرخواست تشکیل می شود و انشالله این جلسات سبب ایجاد هماهنگی و تعامل بیشتر و حل مشکلات اندک خواهد شد. منظور از افکار عمومی، افکار دشمنان نیست حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان رییس هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی نیز در این جلسه با گرامی داشت یاد و خاطره امام (ره) اظهار نمود: افکار عمومی جامعه اسلامی باید در رابطه با اقدامات نظام و اعضای نظام آگاه و توجیه باشند؛ اما منظور از افکار عمومی، غربی ها، دشمنان و خارجی ها نیستند و الزاماً نباید تصمیم ما مورد خوشایند جریان ضدانقلاب و دشمنان قرار گیرد. رییس هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی بر ضرورت بروزرسانی تعدادی از قوانین و مقررات اصرار کرد و در عین حال تغییر و تحولات انجام شده در عرصه رسانه طی سالیان و دهه های گذشته را یاد شده قرار داد و اظهار داشت اظهار داشت: متأسفانه در وضعیت فعلی شاهد نمود مصادیق تجاهر به فسق هستیم. غلامرضا جواهری، سرپرست دادگاه های کیفری یک استان تهران نیز اظهار نمود: در دوره اخیر اکثریت اعضای هیئت منصفه با حضور مستمر خود در دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی حضو فعال و مؤثر داشتند که سبب اتقان آرا شده و احکام شایسته ای صادر شده و عدالت به نحو صحیح و مطلوب اجرا شده است.


منبع:

1401/03/21
10:25:57
0.0 / 5
232
تگهای خبر: اثر , پرونده , جامعه , حقوق
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۲
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

آگهی رایگان وکالت

تنظیم وکالت

توکیل

کانون وکلای ایران

توکیل

وکیل مدافع

وکالت قانونی