رئیس سازمان بازرسی كل كشور:

جمهوری اسلامی ایران در جهت تأمین نیازهای اقتصادی نسل جوان اقدامات خوبی انجام داده است

جمهوری اسلامی ایران در جهت تأمین نیازهای اقتصادی نسل جوان اقدامات خوبی انجام داده است به گزارش آی وکیل، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در جهت تأمین نیازهای اقتصادی نسل جوان بخصوص در حوزه اشتغال و مسکن اقدامات خوبی را انجام داده است.به گزارش آی وکیل به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی در ششمین کنفرانس بین المللی آمبودزمانی در مسکو که با حضور ۳۰ کشور برگزار شد، طی سخنانی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در اشتغالزایی و تأمین مسکن برای جوانان را تشریح نمود و اظهار داشت: جوانان، سرمایه های انسانی اصلی برای اهداف توسعه ملی در کشورهای درحال توسعه هستند و در عین حال رسیدگی به مشکلات آنها یکی از چالش های مهم پیش روی جوامع مذکور در جریان رشد و گذار به توسعه یافتگی شمرده می شود.

وی اضافه کرد: در سالهای اخیر جمعیت جوان ایران درحال افزایش بوده است بطوریکه اکنون نزدیک به یک سوم جمعیت کشور را جوانان ۱۵ الی ۲۹ سال می سازند.

نائب رئیس انجمن آمبودزمان های کشورهای اسلامی اشاره کرد: جوانان در جمهوری اسلامی ایران در زمان حاضر نسبت به نسل گذشته از تحصیلات بالاتری برخوردار می باشند و به عنوان نیروی فعال و موثر در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور محسوب می شوند.

وی اشاره کرد: بدیهی است که این جوانان دارای نیازهای متنوعی شامل نیازهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و تفریحی هستند که دستگاه های اجرایی و سیاست گذاری باید با بررسی و تحلیل این نیازها و اولویت بندی آنها نسبت به برآورده ساختن آنها اقدام نمایند.

خدائیان افزود: بخش مهمی از نیازهای جوانان به عنوان موتور محرک توسعه کشور، نیازهای اقتصادیست که احتیاج به اشتغال و مسکن دو مبحث کلیدی در این حوزه می باشد. بر مبنای پیمایشی که درباب نیازها و مشکلات جوانان در جمهوری اسلامی ایران انجام شده است، داشتن شغل مناسب و با ثبات و داشتن مسکن، دو مورد از نیازهای اساسی جوانان بوده است.

وی با اعلان اینکه جمهوری اسلامی ایران در امتداد تأمین نیازهای اقتصادی نسل جوان بخصوص در زمینه اشتغال و مسکن اقدامات خوبی را انجام داده است به تصویب قوانین مختلف در این عرصه و ایجاد بانک اطلاعات نیازسنجی اشتغال جوانان، تسهیل فرایند ایجاد اشتغال توسط جوانان، دخالت دادن متولیان امور جوانان در تصمیم گیری اشتغال، گسترش دوره های کارورزی تخصصی متناسب با نیازهای بازارکار و عرضه خدمات حمایتی به جوانان کارآفرین اشاره نمود.

رئیس آمبودزمان جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد: دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران در امتداد وظایف نظارتی خود به بررسی و شناسایی مسائل و مشکلات مربوط به اشتغال و مسکن جوانان می پردازند و با نظارت بر برنامه ها و عملکرد دستگاه های متولی این امور، تلاش در رفع مشکلات و مسائل این حوزه ها دارند.

وی اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه گسترش اشتغال و کارآفرینی را تشریح و بیان کرد: تشکیل کارگروهی در امتداد پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان و نخبگان در این سازمان همچون اقدامات است که در همین زمینه، مصادیقی از مشکلات و موانع بر سر راه شرکت های دانش بنیان شناسایی شده است تا از راه اقدامات نظارتی به رفع مشکلات این شرکت ها کمک گردد.

خدائیان اضافه کرد: همینطور در ساختار تشکیلاتی سازمان بازرسی کل کشور دفتری با عنوان پشتیبانی از سرمایه گذاری و تولید ملی و همینطور ستادی با عنوان اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است که وظیفه اصلی آنها پشتیبانی از بنگاههای اقتصادی و یاری رساندن به صنایع، شرکت ها و کارخانه هایی است که ممکنست با دخالت دستگاه قضایی از ورشکستی و انحلال آنها پیشگیری شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلان اینکه تأمین مسکن مناسب برای جوانان بخصوص در دو دهه اخیر در اولویت دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است، اشاره کرد: راه اندازی واحدهای مسکونی با قیمت پایین یکی از اولویتهای این قانون است تا از این طریق تأمین مسکن برای جوانان کم درآمد فراهم گردد.

وی تصریح کرد: طرح های دولتی مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن، مهم ترین برنامه های اجرا شده و درحال اجرا در جمهوری اسلامی ایران است که سازمان بازرسی کل کشور بر روند اجرای این طرح ها هم نظارت داشته تا اهداف در نظر گرفته شده، محقق شود.خدائیان رئیس سازمان بازرسی در ششمین کنفرانس بین المللی آمبودزمانی در مسکو که با حضور ۳۰ کشور برگزار شد، طی سخنانی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در اشتغالزایی و تأمین مسکن برای جوانان را تشریح نمود و اظهار داشت: جوانان، سرمایه های انسانی اصلی برای اهداف توسعه ملی در کشورهای درحال توسعه هستند و در عین حال رسیدگی به مشکلات آنها یکی از چالش های مهم پیش روی جوامع مذکور در جریان رشد و گذار به توسعه یافتگی شمرده می شود.

وی اضافه کرد: در سالهای اخیر جمعیت جوان ایران درحال افزایش بوده است بطوریکه اکنون نزدیک به یک سوم جمعیت کشور را جوانان ۱۵ الی ۲۹ سال می سازند.

نائب رئیس انجمن آمبودزمان های کشورهای اسلامی اشاره کرد: جوانان در جمهوری اسلامی ایران در زمان حاضر نسبت به نسل گذشته از تحصیلات بالاتری برخوردار می باشند و به عنوان نیروی فعال و موثر در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور محسوب می شوند.

وی اشاره کرد: بدیهی است که این جوانان دارای نیازهای متنوعی شامل نیازهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و تفریحی هستند که دستگاه های اجرایی و سیاست گذاری باید با بررسی و تحلیل این نیازها و اولویت بندی آنها نسبت به برآورده ساختن آنها اقدام نمایند.

خدائیان افزود: بخش مهمی از نیازهای جوانان به عنوان موتور محرک توسعه کشور، نیازهای اقتصادیست که احتیاج به اشتغال و مسکن دو مبحث کلیدی در این حوزه می باشد. بر مبنای پیمایشی که درباب نیازها و مشکلات جوانان در جمهوری اسلامی ایران انجام شده است، داشتن شغل مناسب و با ثبات و داشتن مسکن، دو مورد از نیازهای اساسی جوانان بوده است.

وی با اعلان اینکه جمهوری اسلامی ایران در امتداد تأمین نیازهای اقتصادی نسل جوان بخصوص در زمینه اشتغال و مسکن اقدامات خوبی را انجام داده است به تصویب قوانین مختلف در این عرصه و ایجاد بانک اطلاعات نیازسنجی اشتغال جوانان، تسهیل فرایند ایجاد اشتغال توسط جوانان، دخالت دادن متولیان امور جوانان در تصمیم گیری اشتغال، گسترش دوره های کارورزی تخصصی متناسب با نیازهای بازارکار و عرضه خدمات حمایتی به جوانان کارآفرین اشاره نمود.

رئیس آمبودزمان جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد: دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران در امتداد وظایف نظارتی خود به بررسی و شناسایی مسائل و مشکلات مربوط به اشتغال و مسکن جوانان می پردازند و با نظارت بر برنامه ها و عملکرد دستگاه های متولی این امور، تلاش در رفع مشکلات و مسائل این حوزه ها دارند.

وی اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه گسترش اشتغال و کارآفرینی را تشریح و بیان کرد: تشکیل کارگروهی در امتداد پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان و نخبگان در این سازمان همچون اقدامات است که در همین زمینه، مصادیقی از مشکلات و موانع بر سر راه شرکت های دانش بنیان شناسایی شده است تا از راه اقدامات نظارتی به رفع مشکلات این شرکت ها کمک گردد.

خدائیان اضافه کرد: همینطور در ساختار تشکیلاتی سازمان بازرسی کل کشور دفتری با عنوان پشتیبانی از سرمایه گذاری و تولید ملی و همینطور ستادی با عنوان اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است که وظیفه اصلی آنها پشتیبانی از بنگاههای اقتصادی و یاری رساندن به صنایع، شرکت ها و کارخانه هایی است که ممکنست با دخالت دستگاه قضایی از ورشکستی و انحلال آنها پیشگیری شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلان اینکه تأمین مسکن مناسب برای جوانان بخصوص در دو دهه اخیر در اولویت دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است، اشاره کرد: راه اندازی واحدهای مسکونی با قیمت پایین یکی از اولویتهای این قانون است تا از این طریق تأمین مسکن برای جوانان کم درآمد فراهم گردد.

وی تصریح کرد: طرح های دولتی مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن، مهم ترین برنامه های اجرا شده و درحال اجرا در جمهوری اسلامی ایران است که سازمان بازرسی کل کشور بر روند اجرای این طرح ها هم نظارت داشته تا اهداف در نظر گرفته شده، محقق شود.
1401/08/26
12:24:49
0.0 / 5
2767
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۴
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

وکلا

وکیل
وکالت قانونی

وکالت

مدافع

آگهی قانونی وکیل

وکیل دادگستری