دادستان تهران:

پرونده های قضایی جریان انحراف شش سال قبل در دادسرا مفتوح شد

پرونده های قضایی جریان انحراف شش سال قبل در دادسرا مفتوح شد آی وكیل: دادستان تهران اظهار داشت: پرونده های قضایی جریان انحراف شش سال قبل در دادسرای تهران مفتوح شد.به گزارش آی وكیل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دكتر جعفری دولت آبادی دادستان تهران در همایش تخصصی دادسراهای استان تهران با عنوان «حقوق عامه با تاكید بر منابع آبی و توزیع عادلانه آن» كه روز شنبه ۱۱ آذر ماه سال جاری برگزار شد، آینده قوه قضاییه را به تحول در شیوه های رسیدگی مرتبط دانست و از دادستان های شهرستان ها و سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست با روش های الكترونیكی همراه شده و بعد از آغاز كار سامانه جدید معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، دریافت شكواییه ها با استفاده از این سامانه صورت گیرد. وی خواهان توجه بیشتر دادستان های شهرستان ها و سرپرستان دادسراها در استفاده از شیوه ابلاغ الكترونیكی شد.
آسیب های اجتماعی را صرفاً با استفاده از قضایی نمی توان رفع كرد
دكتر جعفری دولت آبادی به مصادیقی از صدمه های اجتماعی شامل خودكشی، خشونت های كلامی در معابر، قتل های فجیع خانوادگی، طایفه ای و منازعات خیابانی اشاره كرد و با اذعان به اهمیت این جرایم اضافه كرد: ظرف دو ماه آینده همایشی تحت عنوان جرایم اجتماعی پیش بینی شده است؛ چون كه برخی مسائل و مشكلات اجتماعی را صرفاً با استفاده از قضایی نمی توان حل كرد و نیاز به ورود دستگاه ها و نهادهای فرهنگی، كارشناسان دینی، اجتماعی، جرم شناسان و جامعه شناسان به مبحث است.
وی در مثال به مبحث برخورد با عرضه قلیان در اماكن عمومی، جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره و تكدی گری پرداخت و با اشاره به این كه در مورد صدمه ها و مشكلات اجتماعی صرفاً نمی توان با ابزارهای كیفری و پلیسی اقدام نمود، تصریح كرد: در اموری از این دست لازم است در كنار مقابله قضایی، اقدامات دیگری هم به عمل آید.
دادستان تهران به اقدامات سه هفته اخیر جریان انحرافی اشاره كرد و در پاسخ به اظهارات بعضی از عوامل این جریان در خصوص این كه در پی انتقاد از قوه قضاییه، پرونده ها علیه آن ها مفتوح شده است، تصریح كرد: این ادعا خلاف واقع است. چون كه پرونده های قضایی مربوط به متهمان جریان انحراف در چند سال قبل در دادسرای تهران مفتوح شد؛ برخی از این پرونده ها به صدور رای هم منتهی گردید، اما این جریان با برخی تحركات كوشش كرد اقدامات دادسرا را در آن مقطع متوقف نماید.
سكوت دستگاه قضایی به منزله پذیرش ادعاهای جریان انحرافی نیست
دادستان تهران با ارتباط دادن توهین های عوامل جریان انحرافی به قوه قضاییه بعد از شكست در بست نشینی، اضافه كرد: توهین و هتاكی به قوه قضاییه ناشی از ناكام ماندن آنان در اجرای مقاصدشان است.
وی با اشاره به بی سابقه بودن توهین های عوامل این جریان به قوه قضاییه تصریح كرد: این توهین ها ناشی از واهمه آن ها از برخوردهای قضایی با عوامل این جریان است؛ چون كه تحلیل آن ها بر این است كه دستگاه قضایی با محاكمه برخی متهمان اقداماتی را شروع كرده و با تعقیب افراد دیگری از این جریان اقدامات قضایی را ادامه داده و سرانجام به افراد اصلی خواهد رسید. آن ها به لحاظ فقدان پایگاه اجتماعی تلاش می كنند با سیاسی جلوه دادن اقدامات قضایی، و با توسل به جنجال و هیاهو و اقداماتی سخیف، مانع از رسیدگی به اتهامات عوامل این جریان شوند.
دكتر جعفری دولت آبادی در پاسخ به ادعای فردی در خصوص بی ارتباط بودن سازمان زندان ها با قوه قضاییه و ضرورت مدیریت این سازمان توسط قوه مجریه، تصریح كرد: طبق قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۲۹۰ هم زندانیان تحت نظارت دادستان بوده و در همان زمان كه زندان ها در اختیار شهربانی بود، مأمورین پلیس بعنوان ضابط قضایی انجام وظیفه می كردند؛ چون كه مقام قضایی مجری حكم است؛ بنابراین این ادعا فاقد مبنای حقوقی و قانونی است.
وی در رابطه با ضرورت استقلال قوه قضاییه و منع دخالت سایر قوا نسبت به وظایف این قوه تصریح كرد: اصل ۵۷ قانون اساسی بحث تفكیك قوا را مطرح می نماید كه در كلیه كشورها پذیرفته شده است، اما اهمیت وظایف محول شده به قوه قضاییه سبب شده است قانون اساسی در اصل ۱۵۶ بر استقلال این قوه و هم چنین در اصل ۱۶۴ بر استقلال قاضی تاكید نماید.
دادستان تهران تصریح كرد: هم اكنون كه قوه قضاییه از استقلال نسبی برخوردار است، این گونه در امور قضایی ادعای دخالت می گردد و به ركن قضا توهین ها صورت می گیرد؛ چه برسد به زمانی كه برخی نهادهای قوه قضاییه زیر نظر و مدیریت امثال عوامل جریان انحرافی اداره گردد.
دكتر جعفری دولت آبادی با اشاره به اصل ۲۰ قانون اساسی در خصوص برابری همه افراد در مقابل قانون، اضافه كرد: این اصل برای معاون رییس جمهور یا هر شخص دیگری مصونیت قائل نشده است؛ بنابراین دادستانی تهران در رسیدگی به پرونده ها و اتهامات انتسابی افراد در هر درجه و مقامی كه باشند، هیچ گونه اعمال نفوذی را نمی پذیرید.
پرونده های سنگین باید در بازه زمانی منطقی به سرانجام رسد
دادستان تهران با اشاره به مشكل اطاله رسیدگی در بعضی پرونده های قضایی، طرح برخی گلایه ها از جانب مراجعان به مراجع قضایی را تا حدی موجه دانست و خطاب به قضات دادسرا تصریح كرد: گاه به عللی چون متواری بودن یا عدم دسترسی به متهم، طولانی شدن فرآیند رسیدگی قابل توجیه است؛ اما در نواحی تخصصی دادسرا به رغم سنگین بودن پرونده كه تحقیقات را زمان بر می كند، لازم است كه پرونده در یك بازه زمانی منطقی به سرانجام رسد.
دكتر جعفری دولت آبادی یكی از راهكارهای پیشگیری از اطاله دادرسی در پرونده های سنگین كه غالباً در نواحی تخصصی دادسرای تهران مانند دادسراهای كاركنان دولت، امور اقتصادی و پولی- بانكی مفتوح می گردد را، تقسیم پرونده به چند بخش دانست و در توضیح اضافه كرد: در این پرونده ها كه با تعدد متهمان و گستردگی اقدامات آن ها مواجه هستیم، مناسب است بخشی از پرونده مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی قرار گیرد و بعد از آن وارد بخش دیگر پرونده شد. كه این امر مانع از اطاله رسیدگی در پرونده ها می گردد.
ضرورت توجه قاضی به منش و رفتار
دادستان تهران توجه قاضی به منش و رفتار خود كه منطبق با شأن قضا باشد را ضروری خواند و با اشاره به این كه امروزه ظرفیت رسانه ها و فضای مجازی سبب شده تا اقدامات قضایی و رفتارهای قضات سریعاً آشكار شود، اضافه كرد: این گونه نیست كه درب را ببندید و رسیدگی كنید؛ بلكه نحوه تحقیق و تصمیم در رسانه ها انعكاس می یابد. بنابراین قضات بخصوص كسانی كه در نواحی تخصصی انجام وظیفه می نمایند، در برابر متهمان عزت نفس داشته باشند، و با انجام تحقیقات كامل، استدلال، و توجه به دلایل اتخاذ تصمیم نمایند نگارش خویش را بالا برند و این گونه نباشد كه مطالبی از قضات منتشر یا نقل شود كه سبب مخدوش شدن اقتدار و كارآمدی قوه قضاییه گردد.
دادستان تهران صدور رأی متقن را بعنوان الگویی برای قضات در دیگر پرونده ها قابل توجه خواند و اضافه كرد: پرونده ای كه به خوبی رسیدگی می گردد و ایرادی به رای صادره وارد نشود، در تارك دستگاه قضایی خواهد درخشید.
دكتر جعفری دولت آبادی تعدد نهادهای نظارتی درمورد قضات را ناشی از اهمیت منصب قضا دانست و با اشاره به این كه حتی در دعاوی كوچك گاه متهمان بر نفوذ و قدرت خود اتكا می كنند، اضافه كرد: در تمام پرونده ها ممكن است چنین امری محقق شود.
وی از سرپرستان نواحی خواست بدون این كه به استقلال قضایی خدشه وارد شود، بر نحوه رسیدگی پرونده ها و اقدامات قضات دادسرا نظارت نمایند.
تسریع در رسیدگی و مقابله با جرایم مهم
دادستان تهران شاخص موفقیت دستگاه قضا را رسیدگی سریع و دقیق و مقابله با جرایم مهم مانند زمین خواری، مزاحمت ها، قمه كشی ها، شرارت ها و مانند آن دانست و اضافه كرد: این گونه جرایم مردم را خسته و مأیوس می كند؛ آن ها انتظار دارند پرونده هایی مانند چاقوكشی و یا شرارت در اسرع وقت رسیدگی شود.
دكتر جعفری دولت آبادی در توجیه اهمیت پرونده های به ظاهر كوچك، به جرم كودك آزاری اشاره نمود و تصریح كرد: امروزه كودك آزاری از جانب برخی افراد بی مسوولیت به نظام جمهوری اسلامی ارتباط داده می گردد و جرم كودك آزاری به رغم مجازات نه چندان بالای آن، از جرایم مهمی است كه تسریع در مقابله با آن و پیشگیری از تكرار كودك آزاری اهمیت بسیاری دارد.
وی تمركز رسیدگی به جرایم كودك آزاری در چهار ناحیه از دادسرا را با هدف نظارت دادستانی بر این پرونده ها و تسریع در رسیدگی اظهار داشت و در احصاء دیگر جرایم مرتبط با افكار عمومی تصریح كرد: برخی جرایم برای مردم واجد اهمیت است؛ مانند آن چه كه با حریم خصوصی، حیثیت، امنیت اجتماعی و اموال مردم مرتبط می باشد. قاچاق زنان، فحشای سازمان یافته، شرارت، كودك آزاری یا مزاحمت بانوان در معابر همچون جرایمی است كه لازم است دادستانی برای مقابله با آن ها برنامه داشته باشد. دادستان تهران از قضات خواست اهمیت پرونده ها را نه از دید خود، بلكه از نگاه مردم ارزیابی نمایند و به گونه ای رسیدگی كنند كه مردم اعتماد كنند و قانع شوند كه دادستانی دغدغه عموم را دارد.

1396/09/15
11:22:04
5.0 / 5
4423
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

آگهی قانونی وکیل

وکالت

وکالت

دادگستری

وکیل ماهر

خانواده